Słownik meblarski

Farba ftalowa styrenowana do gruntowania

Farba ftalowa styrenowana do gruntowania – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w ksylenowym roztworze żywicy ftalowej styrenowanej z dodatkiem sykatyw i środków przeciw kożuszeniu. Kolor farby zależy od rodzaju zastosowanego pigmentu.

Używa się ich do gruntowania podłoży metalowych lub drewnianych jako podkład pod emalie styrenowane.

Źródło: Dziedzicki Mirosław, Wykończenie powierzchni drewna 742[01].Z2.03. Poradnik dla ucznia, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria: