Newsroom

Z jakim wynikiem zakończy rok branża meblarska?

1407924634

Z jakim wynikiem zakończy rok branża meblarska?

 47,8 mld zł, co oznacza wzrost o 2,5% w stosunku do 2019 r. – na tyle B+R Studio szacuje tegoroczną wartość produkcji sprzedanej mebli w Polsce.

Wiosenny lockdown był dla polskich meblarzy dramatyczny. W marcu, kwietniu i maju wartość produkcji sprzedanej mebli spadła odpowiednio o 15%, 50% i 20% w porównaniu do tych samych miesięcy roku poprzedniego. Od czerwca jednak branża bije kolejne rekordy. Zwyczajowo słabsze dla meblarzy miesiące letnie, tj. czerwiec, lipiec i sierpień, przyniosły wzrosty produkcji sprzedanej w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. kolejno o 18%, 23% i 6%. Najlepszy okazał się jednak wrzesień, który zamknął się wzrostem na poziomie 14%. Tym samym produkcja sprzedana we wrześniu br. wyniosła 4,67 mld zł, co według oficjalnych danych GUS jest najlepszym miesięcznym wynikiem w historii polskiej branży meblarskiej.

Łącznie okres I-III kwartał 2020 r. branża zakończyła z wynikiem produkcji sprzedanej mebli na poziomie 33,38 mld zł i chociaż jest to o 3% mniej niż przed rokiem, to jednak biorąc pod uwagę perturbacje spowodowane przez globalną pandemię koronawirusa, wywołującego COVID-19, należy uznać ten rezultat za co najmniej bardzo dobry. Taki wynik stał się jednocześnie dobrym prognostykiem na ostatni kwartał. W całym 2020 r. B+R Studio przewidywało, że wzrost może sięgnąć nawet 2,5% w stosunku do roku poprzedniego, co przełożyłoby się na kwotę 47,8 mld zł. Byłoby to z pewnością osiągnięcie bez precedensu, być może nawet w skali świata.

Przeprowadzając analizę produkcji sprzedanej mebli przyjrzano się przedsiębiorstwom podzielonym ze względu na wielkość firm, a mianowicie: firmy duże, średnie i małe. W I i II kwartale 2020 r. łączna wartość produkcji sprzedanej dla firm dużych i średnich wyniosła 16,53 mld zł i jest to o 12% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W przypadku firm małych wynik był równy 4,08 mld zł, co przełożyło się na 6% spadku w porównaniu do I półrocza 2019 r.

Na podstawie danych o wolumenie produkcji zaobserwowano spadek we wszystkich czterech grupach monitorowanych przez GUS. Od stycznia do września 2020 r. najniższym spadkiem (93,8% produkcji w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego) charakteryzowały się meble drewniane w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach z wolumenem produkcji na poziomie 21,886 mln sztuk. Kolejną grupą są meble do siedzenia przekształcane w miejsca do spania, których wyprodukowano 1,782 mln sztuk, co stanowi 84,7% zeszłorocznej produkcji tego rodzaju mebli. Najsłabiej wypadły meble drewniane z rodzaju stosowanych w kuchni i meble drewniane z rodzaju stosowanych w sypialni. Dynamika dla tych grup wyniosła odpowiednio 82,1% oraz 74,8% stanu z roku poprzedniego.

Optymistyczne szacunki może oczywiście zburzyć jesienna fala pandemii koronawirusa wywołującego COVID-19. Rządy kolejnych krajów wprowadzają coraz więcej obostrzeń, a niektóre nawet ponownie zgasiły gospodarkę. Polska nie jest tutaj wyjątkiem i biorąc pod uwagę skalę wprowadzonych restrykcji w naszym kraju możemy mówić już o „częściowym lockdownie”. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada na listę zamkniętych podmiotów na okres od 7 do 29 listopada trafiły m.in. sklepy meblowe o powierzchni powyżej 2 tys. m2. Należy w związku z tym przyjąć, że dwa ostatnie miesiące roku będą słabsze i branża meblarska może zakończyć rok z poziomem produkcji sprzedanej mebli zbliżonym do roku ubiegłego, czyli ok. 46,6 mld zł.