Newsroom

Do Niemiec tylko z negatywnym testem

1860262589

Do Niemiec tylko z negatywnym testem

Instytut Roberta Kocha umieścił Polskę na liście obszarów o szczególnie wysokim ryzyku. Od 21 marca przy wjeździe do Niemiec należy mieć negatywny wynik testu na koronawirusa.

Jak informuje serwis gov.pl, test może być wykonany najwcześniej 48 h przed wjazdem do Niemiec. Czas będzie liczony od godziny pobrania próbki, a nie od otrzymania wyniku. Aktualnie wymogi Instytut Roberta Kocha spełniają testy PCR, LAMP, TMA i szybkie testy antygenowe. Szybkie testy antygenowe muszą spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tj. czułość ≥ 80%, swoistość ≥ 97%. Testy wykonywane w Polsce są uznawane. Wynik testu musi być w jęz. angielskim, francuskim lub niemieckim. Szczepienie przeciwko koronawirusowi lub posiadanie przeciwciał (ozdrowieńcy) nie zwalnia z obowiązku wykonania testu.

Kto nie musi mieć testu przy wjeździe do Niemiec?

  • osoby przewożące zawodowo ludzi, towary lub dobra, które są w Polsce lub Niemczech mniej niż 72h (w Meklemburgii-Pomorzu Przednim przepisy landowe wymagają jednak testu również od kierowców zawodowych);
  • osoby przejeżdżające przez Niemcy w tranzycie (bez zbędnych postojów);
  • osoby, który przejeżdżały wcześniej przez Polskę w tranzycie (bez zbędnych postojów);
  • osoby zwolnione z tego obowiązku na podstawie decyzji właściwych władz lokalnych (np. urzędu ds. zdrowia).

Kto nie musi rejestrować wjazdu do Niemiec?

  • osoby przejeżdżające przez Niemcy w tranzycie (bez zbędnych postojów);
  • osoby, które przejeżdżały wcześniej przez Polskę w tranzycie (bez zbędnych postojów);
  • osoby podróżujące w ramach małego ruchu przygranicznego do 24h.

W ruchu przygranicznym z Polską występują ograniczenia we wjeździe na teren Berlina, Brandenburgii, Meklemburgii – Pomorza Przedniego oraz Saksonii. Do Berlina, Brandenburgii i Meklemburgii – Pomorza Przedniego NIE można wjechać bez kwarantanny w ramach małego ruchu przygranicznego. Do Saksonii wjazd bez kwarantanny w ramach małego ruchu przygranicznego jest możliwy tylko w przypadku posiadania ważnego powodu i jest ograniczony do 12h (za ważny powód wjazdu nie są uznawane zakupy, prywatny udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych lub spędzanie wolnego czasu).

ZOBACZ TAKŻE: 11 tygodni bez handlu meblami w Niemczech

Podczas rejestracji należy poinformować niemiecki urząd ds. zdrowia o uzyskanym negatywnym wyniku testu. W innym przypadku urząd ds. zdrowia może zażądać przesłania tego testu po wjeździe. Negatywny wynik testu należy zachować przez co najmniej 14 dni od wjazdu.

Jakie są zasady kwarantanny?

Uzyskanie negatywnego wyniku testu przed wjazdem, szczepienie przeciwko koronawirusowi lub posiadanie przeciwciał (ozdrowieńcy) nie zwalnia z kwarantanny. O tym, czy ktoś jest zwolniony z kwarantanny decydują przepisy kraju związkowego do którego się wjeżdża. Długość trwania kwarantanny oraz możliwość zwolnienia różnią się w zależności od kraju związkowego.

Nie ma w planach wprowadzenia stałych kontroli granicznych przy wjeździe z Polski do Niemiec. Jednak w przypadku wyrywkowej kontroli granicznej brak potwierdzenia rejestracji wjazdu lub negatywnego wyniku testu może wiązać się z mandatem i nakazem opuszczenia Niemiec.

Źródło: www.gov.pl