Branża

Stanowisko IKEA wobec sztucznej inteligencji

Stanowisko IKEA wobec sztucznej inteligencji.

Stanowisko IKEA wobec sztucznej inteligencji

Grupa Ingka, największy sprzedawca detaliczny IKEA działający w 31 krajach, ponownie potwierdziła swoje zaangażowanie w etyczne i odpowiedzialne wykorzystanie sztucznej inteligencji.

Co jest najważniejszym elementem nowego stanowiska Grupy Ingka w zakresie sztucznej inteligencji? To powołanie utworzonej w 2023 r. grupy zadaniowej ds. sztucznej inteligencji.

Składa się z ona z:

  • ekspertów z różnych środowisk, w tym zespołu ds. etyki cyfrowej i odpowiedzialnej sztucznej inteligencji,
  • Group Digital,
  • interdyscyplinarnych ekspertów z działów prawnych, P&C, PA i innych.

Grupa ta zapewnia, że każda inicjatywa obejmująca wykorzystanie sztucznej inteligencji jest zgodna z wytycznymi etycznymi. Ponadto, wraz z zespołem Responsible Digital Ethics & AI, który przedstawił pierwszą Politykę Etyki Cyfrowej w 2020 r., koncentruje się na zasadach przejrzystości, prywatności i uczciwości.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji – kluczowe zobowiązania

  • Należy jasno i otwarcie mówić o tym, jak sztuczna inteligencja wchodzi w interakcję z ludźmi. Umożliwiając im podejmowanie świadomych decyzji buduj zaufanie do naszych produktów i marki;
  • Zawsze oceniaj wpływ sztucznej inteligencji i nowych technologii na miejsca pracy i potrzeby w zakresie kompetencji. Umożliwiaj każdemu uczenie się i rozwój przez całe życie. W razie potrzeby przekwalifikuj naszych współpracowników oraz wzmacniaj długoterminowe szanse na zatrudnienie w Grupie Ingka i poza nią;
  • Posiadaj ogólnofirmowy program edukacji w zakresie sztucznej inteligencji i danych, aby postawić współpracowników w centrum rozwoju i wykorzystania odpowiedzialnej sztucznej inteligencji;
  • Sztuczna inteligencja jest czynnikiem decydującym o osiągnięciu pozytywnych ambicji organizacji w zakresie klimatu do roku 2030. Ma pomóc w optymalizacji zasobów, zwiększeniu efektywności energetycznej i umożliwieniu zrównoważonych rozwiązań;
  • Zbadanie zrównoważonych praktyk związanych ze sztuczną inteligencją, takich jak energooszczędne szkolenie w zakresie modeli sztucznej inteligencji i odpowiedzialne operacje na danych, zapewniając, że wykorzystanie sztucznej inteligencji nie będzie miało negatywnego wpływu na planetę;
  • Budowanie struktury i procesów zarządzania na potrzeby podejmowania decyzji w oparciu o ryzyko, przejrzystości i odpowiedzialności w całym cyklu życia sztucznej inteligencji. 

Współdyrektorzy ds. rozwiązań cyfrowych (CDO), Parag Parekh i Wim Blaauw od dawna są zwolennikami etycznego rozwoju i wykorzystania sztucznej inteligencji. Jasno dali do zrozumienia, że ​​zaangażowanie Grupy Ingka wykracza poza zwykły postęp technologiczny i wywieranie wpływu na biznes.

Naszym celem nie jest tylko wprowadzanie innowacji; to wprowadzanie innowacji charakteryzujących się uczciwością, empatią i głębokim poczuciem odpowiedzialności, w podejściu prawdziwie skoncentrowanym na człowieku – powiedział Parag Parekh, dyrektor ds. cyfryzacji w Grupie Ingka.

ZOBACZ TAKŻE: Spadek zamówień w branży, IKEA zwalnia pracowników

Ponadto Ingka Group uruchomiła w całej organizacji program umiejętności korzystania z sztucznej inteligencji. Ma on przeszkolić ponad 3 tys. współpracowników w 2024 r. W ramach wezwania do działania zachęca innych do przyłączenia się do ruchu, aby przyspieszyć proces uczenia się organizacji. Przede wszystkim ma pomóc pracownikom zdobywać nowe umiejętności, aby móc podjąć pracę jutra. Podsumowując, dla Ingka Group przyszłość sztucznej inteligencji obiecuje jaśniejsze i bardziej odpowiedzialne wykorzystanie technologii z korzyścią dla wielu osób.