Newsroom

Konflikt o drewno na linii UE-Rosja

Rosja blokuje eksport drewna

Konflikt o drewno na linii UE-Rosja

Unia Europejska wnosi skargę na Rosję do WTO, bo ta blokuje eksport drewna, zwiększa cła wywozowe na produkty z drewna i zmniejsza liczbę przejść granicznych dla eksportu do UE.

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce poinformowało, że Unia Europejska wystąpiła o przeprowadzenie konsultacji z Rosją w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie ograniczeń eksportowych nałożonych przez ten kraj na produkty z drewna.

Czego dotyczy spór pomiędzy UE a Rosją?

Z komunikatu wydanego przez KE wynika, że ograniczenia wprowadzone przez Rosję polegają na znacznym zwiększeniu ceł wywozowych na niektóre produkty z drewna oraz drastycznym zmniejszeniu liczby przejść granicznych, przez które może odbywać się eksport produktów z drewna.

Rosyjskie restrykcje są bardzo szkodliwe dla unijnego przemysłu przetwórstwa drewna, który opiera się na wywozie z Rosji, i powodują znaczną niepewność na światowym rynku drewna. Od czasu ogłoszenia przez Moskwę tych środków w październiku 2020 r. UE wielokrotnie próbowała kontaktować się z Rosją. Środki weszły w życie w styczniu 2022 r. – poinformowała Komisja Europejska.

ZOBACZ TAKŻE: Co dalej z polskim drewnem?

Które z rosyjskich ograniczeń neguje Unia Europejska?

UE najmocniej podważa sens dwóch wprowadzonych przez Moskwę restrykcji.

Zwiększenie ceł wywozowych na niektóre produkty z drewna

Według KE, w Światowej Organizacji Handlu Rosja zobowiązała się do stosowania ceł wywozowych o stawkach nieprzekraczających 13% lub 15% w odniesieniu do niektórych ilości wywozu. Rosja wycofała te kontyngenty taryfowe i stosuje obecnie cła wywozowe w znacznie wyższej stawce 80%, a tym samym nie przestrzega swoich zobowiązań wynikających z przepisów WTO.

– Zmniejszenie liczby przejść granicznych dla rosyjskiego eksportu produktów z drewna do UE

Od początku 2022 r. Rosja zmniejszyła liczbę przejść granicznych, które zajmują się odprawą drewna eksportowanego do UE z ponad 30 do jednego. Jedyne czynne przejście, to Luttya na granicy z Finlandią. W opinii Komisji Europejskiej poprzez uniemożliwianie korzystania z istniejących przejść granicznych, które są technicznie przystosowane do obsługi takiego wywozu, Rosja narusza zasadę WTO zakazującą wprowadzania takich ograniczeń.

Jakie są dalsze kroki?

Konsultacje, o które wystąpiła Unia Europejska, to pierwszy krok w ramach procedury rozstrzygania sporów przez Światową Organizację Handlu. W przypadku, gdy nie doprowadzą one do zadowalającego rozwiązania, UE może zwrócić się do WTO o powołanie zespołu orzekającego w tej sprawie.

Rosyjskie ograniczenia są szkodliwe nie tylko dla unijnego przemysłu przetwórstwa drewna, wprowadzają też niepewność na światowych rynkach drewna. Konsultacje muszą odbyć się jak najszybciej, bo ich wynik może mieć wpływ na przyszłość wielu zakładów przetwórstwa drewna w Europie.