Newsroom

Branża bije rekord, eksperci biją na alarm

rekord branży meblarskiej

Branża bije rekord, eksperci biją na alarm

Przychody branży meblarskiej w Polsce rosną, ale niestety rentowność produkcji spada. Jakie wyniki przyniósł 2021 rok i jakie są prognozy na przyszłość?

W beczce miodu, jaką są rekordowe przychody branży meblarskiej w Polsce, łyżkę dziegciu stanowi rentowność produkcji.

Jak podaje B+R Studio, przychody branży meblarskiej w Polsce wyniosły w 2021 roku 59,9 mld złotych, co daje 18% wzrost r/r. Według prognoz w 2022 roku przychody producentów mebli wzrosną do 64,7 mld zł. Tyle wiemy z danych, które pojawiają się w najnowszym raporcie „Polskie Meble Outlook 2022”, przygotowanym przez firmę B+R Studio na zlecenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Publikacja obejmuje m.in. najważniejsze trendy na rynku meblarskim.

ZOBACZ TAKŻE: Polska branża meblarska idzie po rekord

Ogromny potencjał produkcyjny

Z opracowania można się dowiedzieć np. tego, że polskie zakłady meblarskie zatrudniają największą liczbą pracowników w branży meblarskiej w Unii Europejskiej, a liczba pracujących  osób przekracza 200 tysięcy. To z pewnością świadczy o tym, jak ważne miejsce zajmuje sektor meblarski w polskiej gospodarce. Warto podkreślić, że po początkowych cięciach kadrowych w 2020 roku, poziom przeciętnego zatrudnienia w polskich firmach meblarskich powrócił do tego sprzed pandemii, a menadżerowie zgłaszają potrzebę dalszego zatrudniania pracowników, co dobrze prognozuje na przyszłość – czytamy w komunikacie wydanym przez OIGPM.

Przychody branży meblarskiej rosną, rentowność spada

Z raportu „Polskie Meble Outlook 2022” wynika, że polska branża meblarska zakończyła miniony rok z rekordowym wynikiem sprzedaży, który zwiększył się z 50,6 mld zł w 2020 r. do 59,9 mld zł* w 2021 roku, co oznacza wzrost o 18%.

Z kolei wartość wyprodukowanych w 2021 roku mebli szacowana jest na 46,9 mld zł**, co oznacza wzrost o 12% w porównaniu do 2020 roku. Prognozy na 2022 rok mówią o wzroście wartości produkcji sprzedanej do poziomu 64,7 mld zł i wzroście wartości wyprodukowanych mebli do wartości 50,6 mld zł (+8%).

Tak dobre wyniki sprzedaży nie oznaczają jednak, że polscy meblarze nie odczuwają negatywnych zjawisk w otoczeniu rynkowym. Znaczące podwyżki cen surowców, materiałów, energii, a także wzrosty wynagrodzeń odbijają się na rentowności produkcji, która spadła z 6,7% w 2020 do poziomu 5% w 2021 roku.

Z pewnością w 2022 roku nie można się spodziewać tak dużego wzrostu produkcji sprzedanej jak w 2021, ale jakie przesłanki za tym stoją mam nadzieję, że dowiedzą się państwo z lektury raportu. Jestem przekonany, że rok 2022 będzie wymagającym rokiem dla polskich mebli. Jednak odpowiedź, czy zdołamy podbić wyśrubowany wynik wartości sprzedaży zależeć będzie w równej mierze od determinacji, jak i przygotowania do nadchodzących wyzwań – mówi Tomasz Wiktorski, właściciel B+R Studio.

Więcej o wyzwaniach, które czekają na polskich producentów mebli w 2022 roku, już w lutowym wydaniu miesięcznika „BIZNES.meble.pl”, w rozmowie Marka Hryniewickiego z Tomaszem Wiktorskim i w raporcie o drastycznych podwyżkach cen, które obniżają rentowność produkcji.

* Metoda podmiotowa (wg firm) – według kodu rejestracji przedsiębiorstwa; 

** Metoda przedmiotowa (wg produktów) – według kodu sprzedanego towaru;