Branża

AHEC wspiera różne inicjatywy prośrodowiskowe

David Venables, dyrektor AHEC na Europę.

AHEC wspiera różne inicjatywy prośrodowiskowe

David Venables, dyrektor AHEC na Europę, o inicjatywach Stowarzyszenia Handlowego Amerykańskiego Przemysłu Drewna Liściastego.

Stowarzyszenie Handlowe Amerykańskiego Przemysłu Drewna Liściastego (AHEC) od lat wspiera różne inicjatywy prośrodowiskowe. Ściśle współpracowaliśmy z Unią Europejską przy pracach nad rozporządzeniem EUTR, które weszło w życie 3 marca 2013 r., aby zminimalizować ryzyko wprowadzenia na unijny rynek nielegalnie pozyskanego drewna.

Amerykańskie drewno liściaste spełnia wymogi EUTR. Dowodzi tego wykonana przez ekspertów z Seneca Creek Associates analiza zatytułowana „Ocena legalnego wyrębu drzewa, a także odnawialnych zasobów amerykańskiego drewna liściastego przeznaczonego na eksport”. Jej wyniki potwierdzają, że ryzyko wprowadzenia do obrotu w USA drewna pozyskanego nielegalnie wynosi mniej niż 1%.

ZOBACZ TAKŻE: Przemysł ekologiczny

Konsumenci na całym świecie zwracają coraz większą uwagę na wpływ surowców na środowisko oraz ich legalne pochodzenie. Amerykańskie drewno liściaste to odpowiedź na obie te potrzeby. Jego wpływ na środowisko jest znikomy na wszystkich etapach cyklu życia, od momentu pozyskania surowca po jego obróbkę i eksport. Właścicielami większości lasów liściastych w USA są osoby prywatne lub małe, rodzinne firmy.

Standardem jest wycinka selektywna, polegająca na wyrębie kilku drzew na każdy hektar lasu. Po wycince następuje naturalna regeneracja, której sprzyja żyzna gleba w amerykańskich lasach. Według danych Departamentu Rolnictwa USA, w ciągu ostatnich 50 lat objętość zasobów amerykańskiego drewna liściastego wzrosła ponad dwukrotnie z 5.210 mln m3 do 11.326 mln m3.

Najnowszą inicjatywą AHEC jest wprowadzenie Profili Środowiskowych Amerykańskiego Drewna Liściastego (American Hardwood Environmental Profiles – AHEP). Jest to dokument zawierający dane o legalnym pochodzeniu amerykańskiego drewna liściastego i jego wpływie na środowisko. Od 2014 roku dołącza się go do każdego zamówienia tego surowca. Dzięki AHEP europejscy importerzy mogą spełnić wymogi rozporządzenia EUTR. Mogą również przyczynić się do powstawania projektów i budynków jeszcze bardziej przyjaznych środowisku.

Artykuł został opublikowany w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 8/2014