Newsroom

Zmalało zatrudnienie, wzrosły wynagrodzenia

1673293168

Zmalało zatrudnienie, wzrosły wynagrodzenia

Według GUS w I-III kwartale 2020 r. przeciętne zatrudnienie w branży meblarskiej wyniosło 155 tys. pracowników, podczas gdy rok temu wynosiło 162 tys.

Przeciętne zatrudnienie stanowi średnią roczną z miesięcy od stycznia do września, nie uwzględnia ponadto właścicieli i współwłaścicieli, jak również pracujących członków ich rodzin. Dane te nie obejmują również zatrudnionych poza granicami Polski. Wskaźnik przeciętnego zatrudnienia w branży meblarskiej obejmuje osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w niepełnym, po przeliczeniu na pełnozatrudnionych.

W przeciwieństwie do zatrudnienia, w tym samym czasie wzrosły wynagrodzenia. Z przygotowanej przez firmę B+R Studio analizy widać 3,5% wzrost przeciętnego wynagrodzenia w branży meblarskiej w okresie I-III kwartał br. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Średnie płace wzrosły i to pomimo panującego kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 oraz spadku liczby zatrudnionych w branży. W okresie od stycznia do września 2020 r. przeciętne wynagrodzenie było równe 4.066,30 zł, natomiast w analogicznym okresie 2019 r. było to 3.928,10 zł, co może sugerować, że redukowane były niżej opłacane stanowiska.