Edukacja

Takiej budy jeszcze nie było!

Oficjalne otwarcie Zespołu Szkół Zawodowych w Tarnowie Podgórnym odbyło się 31 sierpnia i rozpoczęło się od symbolicznego przecięcia wstęgi przed wejściem do budynku.

Takiej budy jeszcze nie było!

Tak mówi hasło marketingowe Zespołu Szkół Zawodowych w Tarnowie Podgórnym, który rozpoczął działalność w roku szkolnym 2020/2021.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Uruchomienie ZSZ to inicjatywa Gminy Tarnowo Podgórne oraz firm zrzeszonych w Tarnowskim Stowarzyszeniu Przedsiębiorców. W ramach szkoły działa 5-letnie technikum oraz 3-letnia szkoła branżowa I stopnia.

Szkoła  oferuje kształcenie dualne w wybranym zawodzie. Dualne kształcenie zawodowe opiera się na ścisłej współpracy dwóch partnerów: przedsiębiorstwa oraz szkoły branżowej. Firma i szkoła dzielą między siebie obowiązki związane z kształceniem uczniów. W szkole przekazywana jest wiedza teoretyczna, a przedsiębiorstwo przejmuje odpowiedzialność za kształcenie praktyczne.

Wizualizacja Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym. Pierwszy dzwonek uczniowie usłyszą 1 września 2020 r.
Wizualizacja Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym.

Klasy będą wielozawodowe – uczniowie kształcący się w różnych zawodach będą mieli wspólnie przedmioty ogólnokształcące w szkole, a w zakładach pracy będą uczyli się praktycznie. Będą tam zatrudniani jako młodociani pracownicy. Kształcenie teoretyczne z kolei będzie prowadzone na doszkalających kursach w trakcie roku szkolnego – mówi dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Agata Herda.

ZOBACZ TAKŻE: Przemeblować system edukacji

Budowa szkoły rozpoczęła się w październiku 2018 r. i kosztowała prawie 41 mln zł. To największa inwestycja oświatowa gminy. Nie byłaby możliwa bez zaangażowania lokalnych przedsiębiorców oraz akceptacji lokalnej społeczności – w konsultacjach społecznych, które odbyły się w kwietniu i maju 2017 r., ponad 90% z nich poparło pomysł utworzenia w ich gminie zespołu szkół technicznych.

W proces tworzenia ZST aktywnie włączyli się także przedsiębiorcy, w tym również firmy z branży meblarskiej: Balma, Noti oraz Schattdecor.  Ich zaangażowanie polegać będzie głównie na umożliwieniu kształcenia zawodowego w nowoczesnym środowisku pracy. Pozwoli to uczniom skonfrontować oczekiwania z rynkowymi realiami, m.in. poprzez zapoznanie ich z procesem produkcyjnym i najnowocześniejszymi technologiami.

Oficjalne, uroczyste otwarcie szkoły z udziałem władz powiatu, gminy i lokalnych przedsiębiorców miało miejsce 31 sierpnia. Najpierw symboliczną wstęgę przecięto przed wejściem do budynku – wspólnie z Wójtem Tarnowa Podgórnego Tadeuszem Czajką dokonali tego m.in.: Starosta Poznański Jan Grabkowski, Prezes Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ryszard Balcerkiewicz, Sekretarz Gminy Oskar Cierpiszewski, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Agata Herda oraz przedstawiciele Wykonawcy – firmy Democo Polska.

Wizualizacja Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym. Pierwszy dzwonek uczniowie usłyszą 1 września 2020 r.
Wizualizacja Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym.

W pierwszym roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym zaplanowano naukę m.in. w zawodach technik procesów drukowania, technik logistyk, technik mechatronik, technik informatyk, technik elektronik, a ramach  szkoły branżowej m.in. w takich obszarach jak: mechatronik, magazynier-logistyk, tapicer, mechanik, cukiernik, kucharz, krawiec.

ZOBACZ TAKŻE: Szkolnictwo zawodowe jest bardzo ważne

W ramach pięciu klas (trzy klasy technikum i dwie szkoły branżowej) naukę rozpoczęło 150 uczniów. Docelowo w szkole uczyć się będzie 800 osób.

Szkoła składa się z budynku dydaktycznego, w którym powstało 18 sal lekcyjnych, 14 pracowni zawodowych, biblioteka z centrum multimedialnym, świetlica, sale nauki indywidualnej dla uczniów. Przy szkole znajduje się pełnowymiarowa hala sportowa z widownią, siłownią, z której będą mogli korzystać uczniowie szkoły. Kształcenie zawodowe odbywać się będzie w najnowocześniejszych pracowniach zawodowych oraz u przedsiębiorców, z którymi szkoła podpisała listy intencyjne o współpracy.