Edukacja

EUDR to nowe obowiązki i wyzwania dla przemysłu drzewnego

Rozporządzenie EUDR z dnia 31 maja 2023 r. zacznie obowiązywać od 30 grudnia 2024 r., a dla MŚP – od 30 czerwca 2025 r.

EUDR to nowe obowiązki i wyzwania dla przemysłu drzewnego

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1115 z dnia 31 maja 2023 r. zacznie obowiązywać od 30 grudnia 2024 r., a dla MŚP – od 30 czerwca 2025 r. Chcesz wiedzieć jakie obowiązki nakłada na producentów? Weź udział w seminarium powermeetings.eu.

Wylesianie i degradacja lasów postępują, co pogłębia zmianę klimatu i utratę różnorodności biologicznej. Unia Europejska to przede wszystkim znaczący konsument towarów powodujących wylesianie i degradację lasów. Żeby zmniejszyć wpływ UE na wylesianie i degradację lasów na świecie po wieloletnich konsultacjach uchwaliła Rozporządzenie EUDR w sprawie udostępniania na rynku unijnym i wywozu z Unii niektórych towarów i produktów związanych z wylesianiem i degradacją lasów oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 995/2010 z dniem 30 grudnia 2024 r. (EUTR).

Jaki krąg podmiotów obejmuje Rozporządzenie EUDR?

Celem jest ograniczenie do minimum konsumpcji produktów z łańcuchów dostaw, z którymi wiążą się wylesianie lub degradacja lasów. Ma to zwiększyć popyt w UE na legalne i „niepowodujące wylesiania” towary i produkty. Kolejny cel to rozwój handlu tymi produktami i towarami.

EUDR dotyczy wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku unijnym, a także wywozu z Unii produktów wymienionych w załączniku I. Łącznie 7 towarów związanych z ryzykiem leśnym: soję, olej palmowy, kauczuk, bydło, kakao, kawę, a także drewno. Są w tym produkty wytworzone lub zwierające w składzie powyższe wyroby.

Chcesz wiedzieć czy Twój towar/produkt będzie zobowiązany do nowych obowiązków po 2025 roku? Pod poniższym linkiem znajdziesz szczegółową listę obejmującą przemysł drzewny: https://powermeetings.eu/eudr-lista-towarow-produktow-przemysl-drzewny/

Krąg podmiotów objętych nowym rozporządzeniem jest obszerny. Nakłada on na nie choćby obowiązek wystawiania Oświadczeń o należytej staranności przed wprowadzeniem towaru na rynek. W Rozporządzeniu określono przede wszystkim system zbierania informacji, ocenę ryzyka, ograniczenie ryzyka, obowiązki poszczególnych podmiotów oraz zobowiązania dotyczące ustanowienia i prowadzenia systemów należytej staranności, sprawozdawczości i przechowywania zapisów. Nowe prawo ma za zadanie zapewnić konsumentom dostęp do produktów, które w procesach wytwarzania nie spowodowały dewastacji lasów i nie przyczyniły się do degradacji środowiska naturalnego, w szczególności z obszarów skąd pozyskano surowce do ich produkcji.

Rozporządzenie EUDR zacznie obowiązywać od 30 grudnia 2024 r., a dla MŚP – od 30 czerwca 2025 r.

Jakie są obowiązki branży drzewnej?

Renata Kałużna, dyrektor zarządzająca powermeetings.eu, podkreśla, że EUDR wprowadza przede wszystkim nowe wyzwania dla przemysłu drzewnego, związane z jego wdrożeniem z końcem tego roku.

Dlatego organizujemy w Warszawie, w dwóch terminach: 26 lipca 2024 oraz 28 sierpnia 2024, jednodniowe seminarium przybliżające i wprowadzające w tematykę EUDR. Zapraszamy na nie przedstawicieli przemysłu drzewnego i firm związanych z handlem produktami drzewnymi. Zarówno z dużych jak i mniejszych firm, bo wszystkie w mniejszym lub większym stopniu zostały objęte nowymi przepisami – zauważa Renata Kałużna.

O tym, co i jak warto zrobić, żeby przemysł drzewny i wyrobów z drewna oraz firmy handlowe przygotowały się do wdrożenia zapisów rozporządzenia, pod względem weryfikacji kompletności systemu należytej staranności oraz certyfikacji w systemach dotyczących łańcuchów dostaw produktów objętych zakresem EUDR mówić będą:

  • Łukasz Wróbel, ekspert w zakresie gospodarki surowcem drzewnym,
  • dr inż. Ilona Olsztyńska, ekspertka w zakresie certyfikacji i audytów. Ponadto autorka wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych w obszarze biomasy i paliw z biomasy, drewna i brakarstwa, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami i logistyki.

Jak wdrożyć EUDR?

Prowadzący omówią zagadnienia:

  • wprowadzenia do deforestacji i degradacji lasów,
  • mechanizmy zwalczania nielegalnego pozyskania drewna, wylesień i degradacji lasów na świecie.

Kompleksowo zaprezentują. cele i założenia rozporządzenia EUDR. Opowiedzą, co to jest EUDR i dlaczego w ten sposób UE chce dbać o lasy na świecie. Przybliżą również listę produktów, towarów i podmiotów objętych rozporządzeniem. Ponadto dokonają syntetycznej analizy przepisów rozporządzenia. Powiedzą, czym jest system zasad należytej staranności oraz, jakie z tego tytułu wynikają obowiązki dla podmiotów i podmiotów handlowych.

Opowiedzą o systemie informatycznym do składania oświadczeń o należytej staranności, a także o geolokalizacji. Jest to jedno z istotnych wyzwań, które stawia przed podmiotami rozporządzenie.

Jak powinien w praktyce funkcjonować System Należytej Staranności, jak trzeba będzie dokonywać analizy ryzyka i jakie są narzędzia redukujące ryzyko oraz co grozi w przypadku niezastosowania się do rozporządzenia – to kolejne tematy, które zostaną kompetentnie omówione przez prowadzących.

Szczegóły związane z wyborem terminu i rejestracją znajdują się na stronie wydarzenia:

EUDR – wdrożenie oraz obowiązki i wyzwania dla przemysłu drzewnego

Kontakt z organizatorem:

Jola Szczepaniak

powermeetings.eu

kom.: +48 505 659 477

e-mail: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

www.powermeetings.eu