Edukacja

Przemeblować system edukacji

W zajęciach na kierunku technik technologii drewna biorą udział uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie.

Przemeblować system edukacji

8 kwietnia br. do drzwi rządzących zapukali nauczyciele i pracownicy oświaty, aczkolwiek ich postulaty nie są jedynymi wyzwaniami stawianymi systemowi edukacji w Polsce. Palącym problemem pozostaje szkolnictwo branżowe i kształcenie kadr.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Szkolnictwo branżowe to problem, w rozwiązanie którego mocno włączają się przedsiębiorcy. Coraz częściej deklarują pomoc przy organizacji praktyk dla uczniów, wsparcie merytoryczne, jak również finansowe. Wszystko czarno na białym, bez przerzucania się gorącym kartoflem.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Dnia Odkrywców Zawodów w Nestro w Starym Oleśnie.
Pamiątkowe zdjęcie uczestników Dnia Odkrywców Zawodów w Nestro w Starym Oleśnie.

W najnowszej prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy, którą w marcu br. opublikowało Ministerstwo Edukacji Narodowej nie ma ani jednego zawodu ściśle związanego z branżą meblarską. MEN wskazuje 20 zawodów, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy, uzasadniające zwiększenie kwot podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na rok 2020 oraz zwiększenie wysokości kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Szkolnictwo branżowe – jakie zawody?

Są to takie zawody, jak:

 • automatyk, elektromechanik, elektronik, elektryk,
 • kierowca mechanik,
 • mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik,
 • operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
 • operator obrabiarek skrawających, ślusarz,
 • technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,
 • technik elektroenergetyk transportu szynowego,
 • technik elektronik, technik elektryk, technik energetyk,
 • technik mechanik, technik mechatronik, technik programista,
 • technik transportu kolejowego.

Dopiero w części poświęconej wojewódzkiemu rynkowi pracy pojawiają się: tapicer, stolarz, a także technik technologii drewna. Z prognozy MEN wynika, że tapicer to zawód, dla którego tylko w czterech województwach: opolskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, a także zachodniopomorskim prognozuje się istotne zapotrzebowanie. W pozostałych dwunastu województwach przewiduje się, że będzie ono umiarkowanie.

ZOBACZ TAKŻE: Szkolnictwo zawodowe jest bardzo ważne

Zawód stolarza za istotny uznano w województwach lubelskim, opolskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, a także zachodniopomorskim. Natomiast technik technologii drewna będzie istotnie potrzebny w województwach kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. W pozostałych województwach prognozuje się umiarkowane zapotrzebowanie. Abstrahując od prognoz Ministerstwa, warto skupić się na rzeczywistych potrzebach przemysłu jeśli chodzi o szkolnictwo branżowe, kluczowych nie tylko w 2020 r., ale w latach kolejnych, bo decydujących o przyszłości całej branży.

Z inicjatywy przedsiębiorców

Tarnowo Podgórne to jedna z tych gmin w Polsce, w których doskonale widać efekty współpracy władz z przedsiębiorcami. Dotyczy to również sfery edukacji. Jak poinformowała Agnieszka Rzeźnik, koordynator Biura Komunikacji Społecznej i Promocji w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, 25 marca br. na budowie Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne wmurowano kamień węgielny.

List intencyjny w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a Gminą Tarnowo Podgórne, a w przyszłości Zespołem Szkół Technicznych.
List intencyjny w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a Gminą Tarnowo Podgórne, a w przyszłości Zespołem Szkół Technicznych, podpisują Tadeusz Czajka, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne, a także prezes Ryszard Balcerkiewicz w imieniu firm Balma i Noti.

Na akcie erekcyjnym swoje podpisy złożyli:

 • Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka,
 • Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Semba,
 • Wicestarosta Poznański Tomasz Łubiński,
 • Prezes Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Bartosz Majda,
 • Sołtys Tarnowa Podgórnego Piotr Owczarz,
 • Artur Pluta i Jacek Goroński reprezentujący Wykonawcę – Democo Poland.
 • Bogdan Mrozowski z ABK-Projekt.

W Tarnowie Podgórnym rozwija się szkolnictwo branżowe

Dokument został zamurowany w specjalnej tubie razem z aktualnymi wydaniami gazet i kilkoma monetami. Następnie podpisane zostały trzy listy intencyjne w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a Gminą Tarnowo Podgórne, a w przyszłości Zespołem Szkół Technicznych. Prezes Ryszard Balcerkiewicz podpisał list w imieniu firm Balma i Noti. Prezes Mirosław Wolski – w imieniu Schattdecor. Dyrektor Ewa Moctezuma-Sanchez – w imieniu Kimball Electronics Poland.

Tadeusz Czajka, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne i Mirosław Wolski, prezes Schattdecor podczas podpisywania listu intencyjnego dotyczącego nawiązania współpracy.
Tadeusz Czajka, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne, a także Mirosław Wolski, prezes Schattdecor podczas podpisywania listu intencyjnego dotyczącego nawiązania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a Gminą Tarnowo Podgórne, a w przyszłości Zespołem Szkół Technicznych.

Dzięki współpracy z przedsiębiorcami mamy gwarancję, iż uczniowie Zespołu Szkół Technicznych będą mieć dostęp do najnowszych, innowacyjnych technologii. A w przyszłości duże szanse na znalezienie pracy na terenie naszej gminy – powiedział Wójt Tadeusz Czajka. Dziękuję przedsiębiorcom za wspieranie na każdym etapie naszych działań na rzecz powstania nowoczesnej placówki, odpowiadającej potrzebom współczesnego rynku pracy.

ZOBACZ TAKŻE: Takiej budy jeszcze nie było!

Inwestycję wg. projektu ABK-Projekt realizuje firma Democo Poland. Plac budowy przekazano 18 października ub.r., a zakończenie prac zaplanowano na koniec kwietnia 2020 r. Pierwszy dzwonek rozlegnie się 1 września 2020 r. Koszt budowy wyniesie ponad 41 mln zł, zostanie w całości sfinansowany ze środków budżetu Gminy Tarnowo Podgórne.

Zaangażowani w szkolnictwo branżowe

Wartość, nie tylko w deklarowaniu pomocy merytorycznej i finansowej, ale w rzeczywistych działaniach w sferze edukacji widzą też takie firmy, jak Nestro Group i Amica. Jak podkreśla Radosław Gliński, dyrektor zarządzający / prokurent w firmie Nestro, Nestro Group w Starym Oleśnie włącza się intensywnie w szkolnictwo branżowe i kształcenie w zawodach elektryk i technik elektryk.

Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Nestro a ZSP Nr 2 CKU Kluczbork.
Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Nestro a ZSP Nr 2 CKU Kluczbork. Od lewej: Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego, Radosław Gliński, dyrektor zarządzający / prokurent Nestro, a także Piotr Pośpiech, Starosta Kluczborski.

Wychodzimy z założenia, że nauka musi być ściśle powiązana z pozyskiwaniem niezbędnych praktycznych zawodowych umiejętności – mówi Radosław Gliński. Dlatego firma podpisała w ub.r. umowę partnerską z ZSP Nr 2 CKU Kluczbork.

Celem tej umowy jest przede wszystkim podnoszenie efektów kształcenia. Jest to również szansa poznania młodych zdolnych uczniów, którzy następnie mogą się rozwijać poprzez praktyki i staże oraz otrzymać zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie. Patronat nad tą współpracą objęli Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (osobiście zaangażował się w nią Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła), Województwo Opolskie, Powiat Kluczborski, a także Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech.

Goście Regionalnego Kongresu Zawodowego mieli okazję zapoznać się z dokonaniami uczniów ZS nr 1, czynionymi dzięki umowie patronackiej z Grupą Amica.
Goście Regionalnego Kongresu Zawodowego mieli okazję zapoznać się z dokonaniami uczniów ZS nr 1, czynionymi dzięki umowie patronackiej z Grupą Amica.

W ramach umowy na terenie warsztatów szkolnych odbywają się zajęcia pokazowe. Prowadzą je inżynierowie z firmy Elektromatik (należącej do Nestro Group). Ponadto uczniowie mogą odbywać staże zawodowe w firmie, a w kwietniu br. została wręczona nagroda finansowa dla Absolwenta Zawodowca Roku. Dodatkowo najlepsi zawodowcy otrzymają na koniec roku szkolnego nagrody finansowe.

Dzień Odkrywców Zawodów

To nie jest pierwsze nasze zaangażowanie w projekt: „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji. Bardzo cieszymy się na naszą współpracę z młodzieżą, ponieważ to my wszyscy kształtujemy tę rzeczywistość lokalną i mamy na nią wpływ – skomentował Radosław Gliński.

Dzień Odkrywców Zawodów w Nestro. Na zdjęciu projektant-planista Faustyn Sowa i uczeń Bartek Helios podczas pracy na AutoCad.
Dzień Odkrywców Zawodów w Nestro. Na zdjęciu projektant-planista Faustyn Sowa i uczeń Bartek Helios podczas pracy na AutoCad.

Innym rodzajem współpracy Nestro z młodzieżą jest własny projekt, czyli Dzień Odkrywców Zawodów. To innowacja dydaktyczna, która dzięki współpracy grupy Nestro ze szkołami podnosi poziom wiedzy z zakresu zawodoznawstwa w wymiarze praktycznym. 12 lutego br. 10 uczniów wybranych podczas rozmów kwalifikacyjnych u szkolnego doradcy zawodowego rozpoczęło swoją przygodę w świecie zawodów.

Pierwszym etapem było spotkanie z dyrektorem zarządzającym / prokurentem Nestro – Radosławem Glińskim – który przedstawił uczniom profil działalności firm i zaznajomił z zasadami DOZ, następnie odbyło się szkolenie BHP, po którym nastąpił najbardziej wyczekiwany moment, czyli obserwacja stanowiska pracy pod nadzorem wyznaczonych do tego zadania pracowników na stanowiskach: elektryk, ślusarz-spawacz, konstruktor, projektant-planista, obsługa klienta-logistyka, księgowość, informatyk, operator maszyn CNC.

Umowę dotyczącą wsparcia szkoły o wartości prawie 30 tys. zł podpisali wiceprezes Grupy Amica Marcin Bilik i dyrektor ZS nr 1 we Wronkach Monika Kozber.
Umowę dotyczącą wsparcia szkoły o wartości prawie 30 tys. zł podpisali wiceprezes Grupy Amica Marcin Bilik i dyrektor ZS nr 1 we Wronkach Monika Kozber.

Dzień Odkrywców Zawodów, który miał miejsce w grupie Nestro to kolejna edycja innowacji, która udowadnia, że praktyka i wzbudzenie zainteresowania określonym zawodem poprzez pokazanie elementów pracy dostarcza młodym ludziom cennej wiedzy. Nestro współtworzyło także wraz z Urzędem Pracy w Oleśnie projekt: „Bądź architektem swojego szczęścia!”, jak również realizuje projekt: Akademia młodego lean maganera.

Szkolnictwo branżowe a zajęcia praktyczne

Z kolei dzięki darowiźnie Grupy Amica, w pracowni automatyki Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach powstaną trzy nowoczesne stanowiska do zajęć praktycznych. Umowę podpisano 27 marca br. na Regionalnym Kongresie Zawodowym w Grzymisławicach koło Wrześni.

Uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie. Zajęcia dotyczą kierunku technik technologii drewna.
Uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie. Zajęcia dotyczą kierunku technik technologii drewna. Fot. Cecylia Szarzyńska.

Regionalne Kongresy Zawodowe, które odbywały się w marcu i kwietniu tego roku w każdym województwie naszego kraju, miały upowszechnić wiedzę o zmianach w szkolnictwie branżowym i technicznym zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w znowelizowanym niedawno Prawie Oświatowym.

Nowe rozwiązania, które będą wprowadzane od nowego roku szkolnego 2019/2020, uwzględniają zwiększenie wpływu pracodawców na funkcjonowanie szkolnictwa zawodowego oraz dopasowanie nowego systemu szkolnictwa branżowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki i poszczególnych branż. Z tego też względu w kongresie wzięli udział także przedstawiciele Grupy Amica – wiceprezes Grupy Amica ds. operacyjnych Marcin Bilik oraz dyrektor ds. zasobów ludzkich i administracji Olech Bestrzyński.

Wizualizacja Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym. Pierwszy dzwonek uczniowie usłyszą 1 września 2020 r.
Wizualizacja Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym. Pierwszy dzwonek uczniowie usłyszą 1 września 2020 r.

Grupa Amica produkuje we Wronkach sprzęt grzejny, jaki oferuje poprzez swoje cztery marki w całej Europie i nie tylko. Aby sprostać oczekiwaniom klientów, podnosić jakość, różnorodność i funkcjonalność naszych produktów, musimy stawiać na automatykę w produkcji, a możliwe jest to tylko w połączeniu z odpowiednio przygotowanymi pracownikami, których chcielibyśmy znajdować jak najbliżej. Dlatego od lat wspieramy szkoły średnie prowadzone przez Powiat Szamotulski. W tym przypadku umowa opiewa na prawie 30 tys. zł – powiedział Marcin Bilik, wiceprezes Grupy Amica.

Szkolnictwo branżowe może być atrakcyjne

Nowoczesna pracownia, która powstanie dzięki wsparciu firmy Amica, pozwoli popularnej nie tylko we Wronkach „Szkole na Leśnej” uzyskać status ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu automatyka. Działanie wpisuje się także w umowę patronacką pomiędzy tą placówką a nowoczesną wroniecką fabryką Grupy Amica.

Wizualizacja Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym. Pierwszy dzwonek uczniowie usłyszą 1 września 2020 r.
Wizualizacja Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym. Pierwszy dzwonek uczniowie usłyszą 1 września 2020 r.

Wsparcie firmy Amica pozwoli na lepsze przygotowanie młodych techników do pracy oraz na realizację zamierzonych inicjatyw i będzie wkładem w rozwój i edukację następnych pokoleń – stwierdziła dyrektor ZS nr 1 we Wronkach, Monika Kozber.

Jeśli do tej pory ktoś nie dostrzegał relacji pomiędzy systemem edukacji na wszystkich szczeblach a branżą meblarską, jak również firmami dostarczającymi rozwiązania do branży meblarskiej i sektora wyposażenia wnętrz, zwłaszcza pod względem dopasowania oferty jeśli chodzi o szkolnictwo branżowe do potrzeb pracodawców, jeżeli ktoś nie widział sensu w przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy i w zaangażowaniu pracodawców w kształcenie, to pora, by zmienił perspektywę. Nie warto czekać na ostatni dzwonek. Bo nie będzie to miły dla ucha dźwięk obwieszczający początek wakacji, ale mało przyjemny alarm dla branży.

TEKST: Anna Szypulska

Artykuł został opublikowany w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 5/2019