Branża

System FSC podlega stałej ewolucji

Karolina Tymorek, FSC Poland Country Manager o roli, jaką odgrywa system FSC we wdrażaniu przepisów EUDR przeciw wylesianiu.

System FSC podlega stałej ewolucji

Karolina Tymorek, FSC Poland Country Manager o roli FSC we wdrażaniu przepisów EUDR i rewizji Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC dla Polski.

29 czerwca 2023 r. weszło w życie rozporządzenie EUDR, jednak przepisy zaczną obowiązywać od 30 grudnia 2024 r. Jaką rolę w ich wdrażaniu może odegrać system FSC?

EUDR, czyli unijne rozporządzenie przeciw wylesianiu służy temu, aby zapewnić zrównoważoną gospodarkę leśną z korzyścią dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki. Jest to zbieżne z celami i działalnością FSC. Głównym celem EUDR jest poprawa ochrony światowych lasów poprzez zakaz wprowadzania na rynek UE lub eksportowania z niego produktów, które nie spełniają wymogów legalności i zrównoważonego rozwoju. W dochowaniu należytej staranności przez przedsiębiorców, w tym z branży meblarskiej, którzy dążą do zapewnienia legalności produktów pochodzących z drewna i potwierdzeniu, że nie są one powiązane z obszarami, które zostały wylesione lub zdegradowane, pomaga system FSC.

Według globalnego badania konsumenckiego zrealizowanego w 2022 roku przez Ipsos na zlecenie FSC, aż 66% konsumentów globalnie i 58% w Polsce oczekuje od dostawców, że sprzedawane przez nich produkty nie przyczynią się do wylesiania. Oczekiwania te są z kolei zbieżne z celami rozporządzenia EUDR. FSC wspiera je od samego początku. Oferuje Komisji Europejskiej wiedzę i doświadczenie wypracowane w ciągu 30 lat stosowania rynkowego podejścia do walki z wylesianiem i degradacją lasów. Dzięki wymogom dotyczącym zrównoważonego rozwoju, certyfikacja FSC już teraz zapewnia firmom solidne podstawy, na których mogą się one opierać w celu wypełnienia swoich obowiązków wynikających z EUDR.

ZOBACZ TAKŻE: Meble na liście produktów powodujących wylesianie

FSC jest liderem w tworzeniu kompleksowych ocen ryzyka (w tym środków łagodzących), obejmujących aspekty legalności, zrównoważonego rozwoju społecznego, środowiskowego i wylesiania. Sam system FSC podlega stałej ewolucji. W odpowiedzi na nowe wyzwania wdrażane są nowoczesne rozwiązania. Technologia blockchain, usprawni zarządzanie danymi o transakcjach. Geolokalizacja pozwoli śledzić drogę drewna od opuszczenia lasu aż po półkę sklepową. Należy jednak pamiętać, że sama certyfikacja nie może być wykorzystana jako sposób na zwolnienie z tych wymogów.

Obecnie w FSC przeprowadzamy analizę, w jaki sposób nasze standardy są zgodne z ostatecznym tekstem EUDR z czerwca 2023 r. Pozwoli to określić, jakie kroki możemy podjąć w celu dalszego wsparcia. Dla wielu firm z branży drzewnej, w tym meblarskiej, certyfikacja FSC może okazać się skutecznym narzędziem we wdrażaniu przepisów EUDR.

Ostatnio głośno było przede wszystkim o dwóch rezygnacjach z systemu FSC w RD LP Białystok i RD LP Szczecin? Czy FSC Polska prowadzi też rozmowy z poszczególnymi Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych? Czy jest to już czas oczekiwania na być może „nowe rozdanie polityczne”?

Rozmowy prowadzimy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych, która reprezentuje wszystkie regionalne dyrekcje. FSC tworzy najbardziej rygorystyczny i cieszący się zaufaniem system certyfikacji lasów na świecie. Naszym głównym celem jest kontynuowanie tej działalności. Staramy się promować zrównoważone praktyki gospodarki leśnej niezależnie od zmian rządowych, aby zapewnić nam wszystkim zrównoważoną przyszłość.

W sierpniu zorganizowaliście webinar nt. stanu rewizji Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC dla Polski. Co się teraz dzieje w tym temacie?

Rzeczywiście, 23 sierpnia 2023 roku odbyło się webinarium poświęcone rewizji Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski. W spotkaniu uczestniczyło ponad 70 osób, w tym przedstawiciele zarządców lasów, przemysłu drzewnego, pracowników leśnych, a także organizacji pozarządowych, mediów i firm certyfikujących.

Podczas spotkania poruszaliśmy różnorodne tematy związane z rewidowanym obecnie krajowym standardem FSC dla Polski. Wyjaśniliśmy przyczyny rewizji standardów międzynarodowych i krajowych. Zależą one od wielu zmieniających czynników na świecie, w tym klimatycznych, ekonomicznych, społecznych i innych. Przybliżyliśmy proces powstawania nowego standardu dla Polski, w tym najczęstsze uwagi interesariuszy z branży drzewnej, zarządców lasów, pracowników leśnych i organizacji pozarządowych. Podczas spotkania zaprezentowaliśmy obecny stan certyfikacji w Polsce. A ponadto kroki podjęte przez FSC w celu wypracowania porozumienia z Lasami Państwowymi.

ZOBACZ TAKŻE: Rewizja krajowego standardu FSC

Projekt nr 4, czyli ostatni projekt opracowany przez Techniczną Grupę Roboczą, która kontynuowała prace Grupy Opracowującej Standard, został przesłany do działu zajmującego się politykami i standardami (PSU – Policy and Standards Unit) w centrali FSC International w celu oceny jego zgodności z międzynarodowymi wytycznymi FSC. Po przeprowadzeniu oceny PSU przedstawi Technicznej Grupie Roboczej ewentualne uwagi, do których Grupa będzie zobowiązana się ustosunkować. Dopiero po uzgodnieniu wszystkich zapisów standardu między Grupą a PSU i zatwierdzeniu standardu przez Komitet ds. Standardów i Polityk zostanie opublikowana jego ostateczna wersja. Przewidujemy, że stanie się to w pierwszym kwartale 2024 r. Standard wejdzie w życie 3 miesiące po jego publikacji. Po czym nastąpi 12-miesięczny okres przejściowy, w czasie którego zarządcy lasów będą zobowiązani do wdrożenia wymogów „nowego” standardu. Jednocześnie nadal będzie obowiązywał dotychczasowy standard z 2013 r. (do końca okresu przejściowego).

Dziękuję za rozmowę.

ROZMAWIAŁA: Anna Szypulska

Wywiad ukazał się w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 10/2023