Rankingi

Czy potrafimy odpoczywać na wakacjach?

Ponad 30% specjalistów i menedżerów nie wyłącza służbowych urządzeń będąc na wakacjach.

Czy potrafimy odpoczywać na wakacjach?

Kiedy ostatnio byłaś/byłeś na wakacjach? Według badań Polacy nie odpoczywają. Z dłuższych urlopów korzystają sporadycznie i spędzają je w towarzystwie służbowego laptopa i telefonu.

Reklama
visby.pl banner z promocją na łóżko

Jak wynika z badania Hays, aż 39% specjalistów i menedżerów nie pamięta kiedy ostatnio przebywało na co najmniej dwutygodniowym urlopie, a 31% nie wyłącza służbowych urządzeń będąc na wakacjach.

Pandemia sprawiła, że tysiące ludzi z dnia na dzień zostało zamkniętych w domach, przez wiele miesięcy realizując swoje zawodowe obowiązki w formie zdalnej. Pracując z domu po raz pierwszy, niejednokrotnie na zobowiązania zawodowe musieli poświęcać więcej czasu. Do tego niejednokrotnie dochodziła konieczność sprawowania opieki nad dziećmi, nowy zakres obowiązków oraz stres związany z sytuacją w firmie. Nagła zmiana nawyków pracy zwróciła uwagę na problem, który wcześniej często bywał pomijany w strategiach HR. Pracownicy nierzadko odczuwają bowiem nadmierny stres i przemęczenie, a łączenie różnych ról bywa dla nich trudnym wyzwaniem. W konsekwencji rośnie ryzyko wypalenia zawodowego.

Czy Polakom brakuje odpoczynku?

Jednym ze sposobów walki z utratą motywacji pracowników, obniżeniem efektywności pracy i wypaleniem zawodowym jest regularny i jakościowy wypoczynek. Jak wynika z sondażu internetowego Hays Poland, zaledwie 39% specjalistów i menedżerów w ciągu minionych 12 miesięcy wzięło przynajmniej dwutygodniowy urlop, a kolejnych 39% nie pamięta, kiedy ostatnio miało taką sposobność. Badanie zostało przeprowadzone na grupie ponad 3,7 tysiąca respondentów w okresie od maja do czerwca 2021.

ZOBACZ TAKŻE: Polacy w pandemii – wydają czy oszczędzają?

Kiedy ostatnio przebywałeś/ przebywałaś na co najmniej dwutygodniowych wakacjach?

12% – w ciągu ostatnich 6 miesięcy

27% – w ciągu ostatnich 7-12 miesięcy

22% – 1-2 lata temu

39% – nie pamiętam

Źródło: badanie Hays Poland, maj-czerwiec 2021

W czasie pandemii możliwości wyjazdów wakacyjnych były mocno ograniczone, a część pracowników zdecydowała się przełożyć swoje plany na późniejsze i mniej zagrożone przez obostrzenia terminy. W tym przypadku należy się spodziewać, że najbliższe miesiące będą czasem zintensyfikowanych urlopów, kiedy wraz ze znoszeniem restrykcji, więcej osób wybierze się na dłuższe wakacje.

ZOBACZ TAKŻE: Ranking mebli według wyszukiwarki Google

Należy również podkreślić, iż czas pandemii dla niektórych firm był czasem zaawansowanych zmian, co nie zawsze sprzyjało planom urlopowym. Część specjalistów i menedżerów mogła mieć poczucie, że ich dłuższa nieobecność odbije się na całym, już przeciążonym nadmiarem obowiązków, zespole. Zdecydowanie częściej decydowali się zatem na krótsze urlopy, które jednak nie zawsze pozwalały realnie odpocząć.

Ostatni dłuższy urlop respondenci badania najczęściej spędzili w Polsce (38%). Na wyjazd zagraniczny zdecydował się co trzeci specjalista i menedżer (34%), a 28% czas wolny od pracy spędziło w domu.

Gdzie spędziłeś/ spędziłaś ostatni dwutygodniowy urlop?

38% – wyjazd krajowy

34% – wyjazd zagraniczny

28% – w domu

Źródło: badanie Hays Poland, maj-czerwiec 2021

Dlaczego Polacy nie korzystają z urlopów?

Niepokojącą jest informacja, że aż 39% respondentów badania Hays Poland nie potrafiło określić, kiedy ostatnio przebywało na dwutygodniowym urlopie. Tymczasem brak nawyku odpoczywania od pracy jest ryzykowny zarówno dla pracownika, jak i dla firmy. Każdy potrzebuje odrobiny wyciszenia i odseparowania od spraw zawodowych, aby nabrać do nich dystansu i zebrać siły na nadchodzące wyzwania. Urlop to doskonała okazja do zadbania o siebie i swoje potrzeby.

ZOBACZ TAKŻE: Co najczęściej kupują Polacy?

Rolą menedżerów jest promowanie w zespole dobrych nawyków dbania o zdrowie psychiczne i fizyczne, np. higienę snu oraz jakościowy, regularny wypoczynek. Pracownicy powinni być zachęcani do korzystania z przysługujących im dni urlopowych, a także planowania w każdym roku dwóch tygodni nieprzerwanego urlopu. Aby przerwa od pracy pozwalała realnie odpocząć, niezbędne jest jednak całkowite odcięcie od zawodowych obowiązków. Zatrudnieni powinni mieć świadomość, że podczas urlopu mogą wyłączyć służbowe urządzenia i postawić jasną granicę pomiędzy czasem pracy i czasem wolnym – wyjaśnia Aleksandra Tyszkiewicz, dyrektor wykonawcza w Hays Poland.

Odseparowanie się od pracy, wyłączenie telefonu i niesprawdzanie służbowych wiadomości bywa jednak trudne. Niektórzy postrzegają urlop jako zagrożenie utraty kontroli i ominięcia ważnych wydarzeń. To z kolei może prowadzić do poczucia braku bezpieczeństwa. Długa lista rzeczy do zrobienia i szybkie tempo pracy utrudniają odpoczynek – szczególnie w czasie pandemii, gdy w firmach zachodzą liczne zmiany.

Dlaczego Polacy spędzają wakacje online?

Wyłączanie służbowego telefonu czy skrzynki mailowej w czasie urlopu nie jest powszechną praktyką. Badanie Hays wykazało, że 31% respondentów podczas ostatniego, dłuższego urlopu pozostało online, a 29% tylko częściowo wyłączyło służbowe urządzenia. Mimo że nie odpisywali na wiadomości, to trzymali rękę na pulsie, monitorując przebieg wydarzeń.

Czy na wakacjach wyłączyłeś/ wyłączyłaś służbowe urządzenia?

40% – tak

29% – częściowo

31% – nie

Źródło: badanie Hays Poland, maj-czerwiec 2021

Trudności z przejściem w tryb offline w czasie wakacji bardzo często dotyczą kadry menedżerskiej. Wynika to zarówno z chęci dopilnowania, że wszystko przebiega zgodnie z planem, jak i udzielenia wsparcia podwładnym podczas swojej nieobecności. Warto jednak podkreślić, że metody pracy menedżera przekładają się na cały zespół. Niestety, niektórym z nich wyjazd na dłuższe wakacje bez służbowego telefonu wydaje się niemożliwym rozwiązaniem. Tymczasem takie podejście wpływa na pracowników, którzy mogą czuć się w obowiązku zachowywać w podobny sposób.

To właśnie menedżerowie poprzez swoje postawy i zachowanie powinni wypracować w zespole odpowiednie standardy wypoczywania. Szef, który podczas swojego urlopu nieustannie odpowiada na maile i dzwoni do pracowników, wcale nie daje dobrego przykładu. Oczywiście mogą pojawić się wyjątki od tej reguły, kiedy zaangażowanie menedżera jest absolutnie niezbędne. Natomiast powinny to być jednostkowe, tzw. kryzysowe sytuacje – podkreśla Aleksandra Tyszkiewicz z Hays Poland.

ZOBACZ TAKŻE: Jak zaprojektować mieszkanie po pandemii?

Jeśli cały czas pracujemy na pełnych obrotach i pozostajemy w stanie gotowości nawet podczas urlopu, to narażamy się na narastający poziom stresu, trudności ze snem oraz problemy zdrowotne.

Niska produktywność nie jest wtedy jedynie wynikiem zmęczenia, ale wołaniem organizmu o odpoczynek niezbędny do utrzymania koncentracji i podejmowania dobrych decyzji. Przemęczony pracownik, który nie ma możliwości nabrania dystansu do pewnych spraw, nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału – zauważa Aleksandra Tyszkiewicz.