Newsroom

Produkcja mebli z najwyższym wzrostem

1822041018

Produkcja mebli z najwyższym wzrostem

Według Głównego Urzędu Statystycznego wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 21 działach przemysłu, a jeden z największych, niemal 20%, dotyczył produkcji mebli.

Według wstępnych danych GUS w czerwcu br. wartość produkcji sprzedanej przemysłu wzrosła o 0,5% w stosunku do czerwca ub.r. Przed miesiącem spadek wyniósł 17% (r/r). 

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 4,9% niż w analogicznym miesiącu 2019 r. Natomiast w ujęciu narastającym w okresie styczeń-czerwiec br. ukształtowała się na poziomie o 6,3% niższym (r/r).

Wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 21 działach przemysłu.

Największe wzrosty dotyczyły produkcji mebli (o 19,3%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (17,6%), urządzeń elektrycznych (16,9%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (7,0%). Z kolei spadki produkcji odnotowano w 13 działach przemysłu m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (-17,2%), w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (-17,0%), w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (-15,2%), maszyn i urządzeń (-13,0%), metali (-o 7,3%).

Kontynuowana jest poprawa w odniesieniu do wyjątkowo trudnego okresu z kwietnia. Po wzroście, w ujęciu miesiąc do miesiąca w maju o 10,1%, w czerwcu wzrost był jeszcze większy i wyniósł 13,9%. Produkcja zwiększyła się w 29 działach przemysłu (25 miesiąc wcześniej), głównie tych, których produkcja gwałtownie spadła w kwietniu. Szczególnie dobrze widoczne było to w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, gdzie wzrost wyniósł aż 80,5% m/m, kontynuując tym samym majowy wzrost o 109,1% (m/m).

W czerwcu 2020 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły o 0,8% w ujęciu rok do roku oraz wzrosły o 0,4% w porównaniu z majem br. Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły natomiast odpowiednio o 2,6% (r/r) oraz 0,3% (m/m).

W lipcu oczekuje się pozytywnego wpływu, wyższego od oczekiwanego, tempa wzrostu produkcji w działach najsilniej doświadczających spadków w kulminacyjnym okresie lockdownu. Z drugiej strony możliwe jest też wystąpienie czynników negatywnych.