Newsroom

Grupa BEGA w nowej strukturze

Na zdjęciu (od lewej): Marc Greve, Dieter Hilpert, prof. dr Jörg K. Ritter, Henning Rolf.

Grupa BEGA w nowej strukturze

Grupa BEGA zmienia strukturę: spółki operacyjne zostały połączone w dwie spółki holdingowe. Dyrektorami zarządzającymi spółek holdingowych zostali Thorsten Hilpert i Rüdiger Schliekmann.

Dieter Hilpert, założyciel firmy i większościowy udziałowiec Grupy BEGA, powołał radę doradczą, której został przewodniczącym. Organ rozpoczął pracę 1 lipca 2021 roku.

Członkiem rady jest również Marc Greve, dyrektor zarządzający Grupy Polipol – jednego z wiodących producentów mebli tapicerowanych na świecie. Grupa Polipol z siedzibą w Diepenau i zakładami produkcyjnymi w Polsce, Rumunii i na Białorusi zatrudnia ponad 7,5 tys. pracowników.

W skład rady wchodzi także Henning Rolf, prawnik, doradca podatkowy, specjalista w zakresie prawa podatkowego i partner w Pricewaterhouse Coopers Legal w Bielefeld. Doradza on średniej wielkości firmom rodzinnym i ich właścicielom.

Członkiem rady został również prof. dr Jörg K. Ritter, specjalista ds. zarządzania przedsiębiorstwem. Od 1994 roku jest konsultantem, partnerem i starszym doradcą w firmie Egon Zehnder w Berlinie.

Rada doradcza Grupy BEGA nie jest jedynie organem konsultacyjnym, ale ma też daleko idące uprawnienia.

12 spółek handlowych Grupy BEGA zwiększyło w 2020 roku obroty względem roku 2019. Osiągnęły one łączny obrót w wysokości 525 mln euro. Również przychody ze sprzedaży w I półroczu 2021 roku były większe niż w I półroczu 2020 roku.