Edukacja

Rynek materacy w Polsce rośnie i będzie rósł

Rynek materacy w Polsce rośnie i będzie rósł.

Rynek materacy w Polsce rośnie i będzie rósł

B+R Studio opracowało raport „Rynek materacy w Polsce”. Badania własne i dane statystyczne dotyczą takich obszarów, jak produkcja, dystrybucja, eksport, import i preferencje konsumentów.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

W niepewnym dla branży meblarskiej czasie i przy ograniczonym popycie na meble B+R Studio przygotowało raport „Rynek materacy w Polsce”. Publikacja prezentuje wyniki własnych badań i dane statystyczne, na podstawie których podjęto próbę oszacowania wartości rynku materacy.

Choć materace stanowią niewielką część w wartości produkcji mebli w Polsce, która wynosi około 9%, to z pewnością rynek materacy jest dynamiczny i nieustannie ewoluuje w odpowiedzi na zmieniające się preferencje i potrzeby konsumentów. Materace są kluczowym elementem zdrowego i komfortowego snu, a świadomość związana z jakością snu i wpływem materaca na nią rośnie wśród Polaków – informuje B+R Studio.

Według danych, którymi dysponuje B+R Studio, na przestrzeni ostatnich pięciu lat produkcja materacy zwiększyła się o 35% w ujęciu wartościowym. Nastąpił również wzrost o 32% w ujęciu ilościowym. To oznacza, że wzrosła również liczba producentów i że więcej firm zajmuje się dystrybucją materacy.

Mając na uwadze m.in. takie czynniki, jak rosnącą świadomość wpływu jakości snu na zdrowie wśród konsumentów, większą konkurencję na rynku oraz rozwój technologii w produkcji przewiduje się, że w kolejnych latach rynek materacy nadal będzie rosnąć w umiarkowanym tempie – prognozują eksperci B+R Studio.

Produkcja materacy w Polsce i w Europie

Z danych, na które powołują się eksperci B+R Studio wynika, że do najważniejszych producentów materacy w krajach UE należy m.in. Niemcy, Włochy, Hiszpania, Polska i Francja.

Wartość produkowanych materacy w tych krajach stanowiła 63,5% wartości produkowanych materacy w całej UE. Łączna wartość produkcji w krajach UE w 2020 roku wyceniono na blisko 5 mld 900 mln euro, czyli była niższa o około 100 mln niż w 2019 roku – podaje B+R Studio.

Według statystyk, wartość produkcji materacy w Polsce w 2020 roku wynosiła około 667 mln euro, co stanowiła ponad 11% produkcji materacy w UE. Jednocześnie kraj nasz odnotował wzrost wartości produkcji o 3% wobec roku 2019. Natomiast najwyższy wzrost dynamiki wartości produkcji w 2020 roku w porównaniu do 2019 dotyczył Litwy (1,27), Niemiec (1,20) oraz Słowacji (1,20).

Kluczowe informacje o raporcie „Rynek materacy w Polsce”

Oficjalne dane, opublikowane przez B+R Studio odnoszą się do produkcji i wymiany handlowej materacy.

 • analizowane dane dotyczą produkcji w Polsce w ciągu ostatnich lat w ujęciu wartościowym i ilościowym,
 • statystyki obejmujące zarówno eksport, jak i import oprócz wskazania wartości, wolumenu i przeciętnych cen, uwzględniają kluczowe kierunki handlu,
 • raport dostarcza informacji o największych producentach materacy w Polsce,
 • przeprowadzono monitoring sieci dystrybucji, a dokładnie wskazano najbardziej popularne sklepy specjalistyczne trudniące się głównie w sprzedaży materacy,
 • ostatnia część raportu prezentuje najważniejsze wnioski z przeprowadzonych wywiadów pogłębionych wśród klientów indywidualnych oraz sprzedawców materacy. Informacje te pozwolą lepiej zrozumieć preferencje i oczekiwania konsumentów w zakresie materacy z perspektywy klienta i sprzedawcy.

ZOBACZ TAKŻE: Ranking producentów mebli

Raport o rynku materacy zawiera wyczerpujące informacje nt.:

 • produkcji,
 • wymiany handlowej,
 • szacowanej wartości rynkowej,
 • największych producentów,
 • sieci dystrybucji,
 • preferencji zakupowych konsumentów.

Publikacja dostarcza branży kompleksowej wiedzy na temat aktualnej sytuacji na rynku materacy w Polsce. Raport B+R Studio może pomóc zidentyfikować potencjalne możliwości i trendy rozwojowe.

Źródło: B+R Studio Tomasz Wiktorski