Rankingi

Ranking producentów mebli

Meblarski 1000 - zestawienie największych producentów mebli w Polsce (edycja 2022). Miesięcznik i portal BIZNES.meble.pl.

Ranking producentów mebli

Jacy są najwięksi producenci mebli w Polsce? Gdzie w Polsce produkuje się najwięcej mebli? Ile mebli wyprodukowano w Polsce w 2021 roku? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Państwo w rankingu „Meblarski 1000 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce”.

Tegoroczny „Meblarski 1000 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce” to już trzecia edycja tego wyjątkowego raportu, przygotowanego przez Wydawnictwo meble.pl, wydawcę miesięcznika „BIZNES.meble.pl”, we współpracy z firmą Info Veriti Polska. To jedyny na polskim rynku ranking producentów mebli zawierający precyzyjne dane, które obrazują sytuację rynkową 1.000 największych firm z branży meblarskiej.

Ile mebli produkuje się w Polsce?

Łączne przychody netto wszystkich firm z zestawienia w roku 2021 zamknęły się kwotą 50,11 mld zł, co stanowi wzrost o 19,83% w stosunku do 2020 roku, kiedy to przychody tych firm kształtowały się na poziomie 41,817 mld zł.

Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, że w przypadku 58 firm brak było informacji o ich przychodach za rok 2020. Porównując zatem ubiegłoroczne przychody pozostałych 942 firm (49,588 mld zł) do ich przychodów za 2020 rok (41,817 mld zł) widzimy, że wzrost wyniósł nieco mniej, bo 18,58%, co i tak jest wynikiem imponującym.

Gdzie w Polsce produkuje się najwięcej mebli?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta: w Wielkopolsce. Spośród 1.000 firm, które uwzględniliśmy w zestawieniu, siedzibę w woj. wielkopolskim ma aż 232, co stanowi 23,2% wszystkich podmiotów. Ich produkcja w 2021 roku wyniosła 16,035 mld zł, tj. 32,08% całkowitej produkcji wszystkich firm z zestawienia.

Kolejne województwa – a są to: zachodniopomorskie oraz warmińsko-mazurskie – pod względem wielkości łącznych przychodów dzieli od lidera duży dystans. Województwo zachodniopomorskie to 35 firm o łącznych przychodach w wysokości 5,944 mld zł, tj. 11,86% ogółu przychodów firm ujętych w zestawieniu. W kolei warmińsko-mazurskie to 61 firm o łącznych przychodach w wysokości 5,434 mld zł, co stanowi 10,84% przychodów wszystkich 1.000 firm.

Kępińskie zagłębie meblowe

Spośród 314 powiatów oraz 66 miast na prawach powiatu, bo tyle ich jest w Polsce, swoją reprezentację w „Meblarskim 1000” ma 245 powiatów oraz miast na prawach powiatu. Oznacza to, że w 64,47% polskich powiatów ma siedzibę przynajmniej jedna firm z zestawienia.

Pod względem przychodów bezapelacyjnym liderem wśród powiatów (pomijając powiat goleniowski, gdzie siedzibę ma IKEA Industry Poland, największy producent mebli w Polsce, w przychodami rzędu 5,076 mld zł) jest powiat kępiński – przychody 50 największych firm z Kępna i okolic to 4,325 mld zł, czyli 8,64% przychodów wszystkich firm z zestawienia.

Jakich mebli produkuje się w Polsce najwięcej?

Łączne przychody netto wszystkich 1.000 firm z zestawienia zamknęły się kwotą 50,11 mld zł, z czego 7,947 mld zł (15,86%) stanowiły w 2021 roku przychody producentów mebli biurowych i sklepowych, 3,299 mld zł (6,68%) – przychody producentów materaców, 1,412 mld zł (2,82%) – przychody producentów mebli kuchennych, natomiast 37,452 mld zł (74,74%) – przychody producentów pozostałych mebli.

W stosunku do roku 2020 producenci ze wszystkich tych grup odnotowali wzrost przychodów. Największe wzrosty mieli producenci materaców (31,85%) oraz mebli kuchennych (30,75%). Z kolei producenci mebli biurowych odnotowali 19,77% wzrostu, a producenci pozostałych mebli 18,52%.

Co zawiera raport „Meblarski 1000”?

Ranking producentów mebli zawiera wyniki finansowe za 2021 rok 1.000 największych polskich firm (producentów mebli), które mają obowiązek składania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego. W zestawieniu uwzględnione zostały także firmy, których sprawozdania za 2021 rok w momencie zamknięcia „Meblarskiego 1000” nie były jeszcze dostępne w wersji elektronicznej. W ich przypadku opublikowane zostały dane za rok 2020.

W zestawieniu nie zostały uwzględnione jednoosobowe działalności gospodarcze oraz spółki cywilne, gdyż nie są one zobowiązane do składania sprawozdań finansowych w KRS.

Jakie firmy znalazły się w zestawieniu?

„Meblarski 1000” prezentuje dane finansowe firm, których przedmiot działalności obejmuje następujące działy:

 • 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych
 • 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych
 • 31.03.Z Produkcja materaców
 • 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli

Jakie dane znajdują się w raporcie?

W zastawieniu „Meblarski 1000” opublikowane zostały następujące dane składane w KRS:

 • przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
 • środki trwałe
 • aktywa obrotowe
 • zapasy
 • środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
 • aktywa razem
 • kapitał (fundusz) własny
 • zysk (strata) netto
 • zobowiązania długoterminowe
 • zobowiązania krótkoterminowe
 • Ponadto opublikowane zostały dane pochodzące z wyliczeń własnych redakcji:
 • procentowa zmiana przychodów w stosunku rok do roku
 • stopa zwrotu z aktywów ROA
 • wskaźnik rentowności sprzedaży ROS
 • wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE
 • wskaźnik ogólnego zadłużenia
 • wskaźnik płynności bieżącej.

„Meblarski 1000” to także:

 • zestawienie największych producentów mebli w Polsce według województw
 • zestawienie największych producentów mebli w Polsce według wybranych powiatów
 • zestawienie największych producentów mebli w Polsce według PKD
 • zestawienie największych producentów mebli w Polsce według zatrudnienia

„Meblarski 1000” – gdzie kupić?

„Meblarski 1000 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce” dostępny jest w dwóch wersjach. Obie można kupić na stronie wydawnictwa: www.biznes.meble.pl/sklep

Wersja podstawowa: E-wydanie z możliwością pobrania pdf, bez limitu egzemplarzy, licencja dla jednej firmy

Wersja rozszerzona: E-wydanie z możliwością pobrania pdf, bez limitu egzemplarzy, licencja dla jednej firmy + dane finansowe 1.000 ujętych w raporcie firm w pliku excel

Co zawiera wersja rozszerzona raportu?

Wersja rozszerzona to e-wydanie z możliwością pobrania pdf, bez limitu egzemplarzy, licencja dla jednej firmy, a ponadto dane finansowe 1.000 ujętych w raporcie firm w pliku excel.

Plik excel, oprócz danych z pliku pdf, dostarcza następujących informacji:

 • numer KRS
 • REGON
 • forma prawna
 • kod
 • miasto
 • województwo
 • powiat
 • PKD
 • PKD – opis
 • zatrudnienie

Ranking producentów mebli powstał przy wsparciu firm: Allianz Trade, Amix, GTV, Häfele, IMS Helvetia, Interprint, Layman, Targi Meble Polska – Grupa MTP, Polska Korporacja Fotowoltaiczna, Schattdecor, Wersal.