Edukacja

Liczy się indywidualne podejście do klienta

Wyniki sprzedaży mebli francuskich producentów na rynku krajowym z roku na rok maleją.

Liczy się indywidualne podejście do klienta

Z danych zgromadzonych w ubiegłym roku przez UNIFA, organizację zrzeszającą producentów mebli francuskich, wynika, iż poziom krajowej produkcji ustabilizował się, dzięki wzrostowi eksportu. Dochód z produkcji sprzedanej we Francji zmniejszył się bowiem o kilka punktów.

Ogólnie rzecz biorąc, wyniki sprzedaży mebli francuskich producentów na rynku krajowym z roku na rok maleją. Wymiana handlowa Francji z krajami Unii Europejskiej stanowi 2/3 obrotów. Poza UE głównymi partnerami są kraje Ameryki (10% udziału w eksporcie i 9% w imporcie) oraz Azji (odpowiednio 11 i 14%). Wśród krajów UE dominują Niemcy (17% w obrotach) oraz tradycyjni partnerzy (kraje sąsiadujące): Włochy, Hiszpania, Belgia, Wielka Brytania.

Produkt krajowy brutto (PKB) w latach poprzedzających ogólnoświatowy kryzys gospodarczy kształtował się we Francji na poziomie 2%. W okresie kryzysu Francja odnotowała wynik ujemny (-2,3% w 2009 r.). W 2010 roku Francja osiągnęła rekordowy deficyt handlowy -7,7%. Prognozy wskazują, że tempo wzrostu z lat przedkryzysowych możliwe będzie do uzyskania już w 2011 roku. Według rządu deficyt ma wynieść 4,6% PKB w 2012 r. i 3% w 2013 r.

Stopniowo zwiększa się liczba inwestycji przedsiębiorstw z branży meblowej. Odnotowuje się również większą konsumpcję w gospodarstwach domowych. Przedsiębiorcy z branży przemysłowej przewidują dalszy wzrost zamówień na towary, także z zagranicy.

Unia głównym partnerem

72,2% eksportu mebli francuskich odbywa się do krajów Unii Europejskiej, wartość eksportu do Polski w 2008 r. wyniosła 108 mln euro. Polska zajmuje 6. miejsce wśród  importerów francuskich mebli – po Hiszpanii, Niemczech, krajach Beneluksu, Wielkiej Brytanii i Portugalii. Nasz kraj zanotował w 2009 r. największy wzrost eksportu z Francji: 32,8%.

Według Francuskiego Instytutu Promocji i Badań nad Meblami, co roku jeden Francuz na trzech kupuje co najmniej jeden nowy mebel. I nie jest to wybór przypadkowy. Rynek meblowy to sektor bardzo specyficzny, w którym na każdym etapie (producent, dystrybutor, sprzedawca) liczy się indywidualne podejście do klienta. Meble gorszej jakości, których udział stanowił ponad połowę rynku, obecnie wykazują tendencję spadkową.

ZOBACZ TAKŻE: Co kraj, to obyczaj

Coraz więcej klientów kupuje meble ze średniej i wysokiej półki. Może na to wskazywać zmiana stylu życia Francuzów. 35-godzinny tydzień pracy powoduje, że w czasie wolnym często wolą oni zostać w domu, tym samym chcą poprawić komfort własnego mieszkania, kupując droższe wyposażenie. Z drugiej strony coraz więcej ludzi decyduje się na zakup na kredyt droższego wyposażenia wysokiej jakości.

Struktura francuskiego rynku mebli (najczęściej sprzedawane meble na rynku francuskim) wygląda następująco: meble młodzieżowe (29%), rustykalne (15%), nowoczesne (12%), klasyczne (11%), naturalne (11%), egzotyczne (9%), ekskluzywne (8%), prowansalskie (5%)

Klienci francuscy preferują styl młodzieżowy, ale jednocześnie widać, że nadal chętnie kupowany jest styl rustykalny.

Rośnie import mebli francuskich

Od 10 lat zauważalny jest wzrost importu. Główni dostawcy mebli do Francji to kraje UE (77%): Włochy – 24%, Niemcy – 11%, Belgia i Luksemburg – 10%, Hiszpania – 9%, Polska – 6%, Portugalia – 6%, Dania – 3%, Rumunia – 3%,Austria – 2%. Dostawcy spoza Europy to: Chiny (5%) i Indonezja (2%). Import z innych państw stanowi 13%.

Struktura rynku jest bardzo zróżnicowana. Przewagę mają ciągle tradycyjne kanały dystrybucji. Największy udział mają sklepy sprzedające wyposażenie mieszkań (27%), sklepy z wyposażeniem młodzieżowym i dziecięcym (15%), meble tapicerowane (12%), meble kuchenne (9%), rzemieślnicy – produkcja na miarę i jako podwykonawcy (5%), artykuły dekoracyjne (5%), małe sklepy z ogólnym wyposażeniem (3%), sklepy specjalistyczne i salony (2%), pozostałe sklepy (5%).

Ogromny udział we francuskim rynku mebli mają duże sieci dystrybucyjne, takie jak Conforama, IKEA czy BUT.

Nietradycyjne kanały dystrybucji stanowią razem około 17% rynku, w tym: sprzedaż wysyłkowa i przez Internet (6%), hipermarkety dla majsterkowiczów (4%), hipermarkety (2%), domy towarowe (1%), inne kanały dystrybucji (4%).

ZOBACZ TAKŻE: Rynek francuski: najważniejsza jest lokalna obsługa

Podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, również we Francji sektor meblarski jest przemysłem małych i średnich przedsiębiorstw. Szacuje się, że na ogólną liczbę18 tys. funkcjonujących w tym kraju firm meblarskich, tylko ok. 600 zatrudnia więcej niż 20 pracowników. Największym segmentem francuskiego sektora meblarskiego, z udziałem przekraczającym 35%, jest produkcja mebli mieszkaniowych.

Ze względu na wartość rynku i siłę nabywczą, konkurencja na rynku francuskim jest bardzo silna. Polscy producenci mebli zaczynają interesować się tym rynkiem, mimo iż

jest określany jako trudny. Może się jednak okazać dobrą alternatywą dla nasyconego przez polskich producentów rynku niemieckiego.

TEKST: Anna Andrejczuk

Artykuł został opublikowany w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 4/2011