Branża

Na OZE mogą skorzystać firmy meblarskie

Dr Andrzej Ancygier, specjalista z zakresu europejskiej polityki energetycznej z uwzględnieniem energii ze źródeł odnawialnych OZE.

Na OZE mogą skorzystać firmy meblarskie

Dr Andrzej Ancygier, specjalista z zakresu europejskiej polityki energetycznej z uwzględnieniem energii ze źródeł odnawialnych, o odnawialnych źródłach energii OZE.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Wpływ rozwoju OZE na polski przemysł meblarski, jak również inne energochłonne gałęzie przemysłu, zależy od tego jak polski rząd zdecyduje się wspierać odnawialne źródła energii. Dotychczas realizował on bardzo drogą i nieefektywną politykę. Jej celem był nie rozwój nowych źródeł energii, ale wsparcie dla polskich firm energetycznych na koszt konsumentów energii elektrycznej. Przykładem takiej polityki było i jest wsparcie dawno już zamortyzowanych elektrowni wodnych i współspalania importowanej biomasy w polskich elektrowniach węglowych.

Nieco inaczej politykę wsparcia OZE realizuje się w Niemczech. W przeszłości popełniono tutaj zasadniczy błąd polegający na zbyt późnym obniżeniu wsparcia dla fotowoltaniki. Spowodowało to znaczny wzrost kosztów rozwoju odnawialnych źródeł energii. Jednak w okresie 5 lat stałe taryfy dla małych instalacji zmniejszono. Z ponad 40 eurocentów na KWh do około 13 eurocentów. Dzięki temu tak zwana opłata OZE w tym roku po raz pierwszy zmniejszyła się.

ZOBACZ TAKŻE: Zrobieni na… zielono?

Jednocześnie, głównie dzięki rozwojowi OZE, średnia cena energii elektrycznej na giełdzie spadła w 2014 r. o 13%. A już wcześniej była niższa niż w Polsce. W związku z tym, że niemiecki przemysł energochłonny jest prawie całkowicie zwolniony z płacenia opłaty OZE. Wiedzie mu się dość dobrze pomimo faktu, że w 2014 ilość OZE w produkcji energii elektrycznej netto przekroczyła 30%.

Podsumowując, wszystko zależy od polityki rządu. Biorąc pod uwagę ogromny spadek kosztów rozwoju OZE może on zacząć rozwijać nową gałąź przemysłu wprowadzając prosty, przewidywalny i stabilny (czyli dokładnie odwrotny do obecnego) system wsparcia dla OZE. Koszty te byłyby teraz, w momencie kiedy koszty fotowoltaniki spadły o ponad 80% w ciągu ostatnich 10 lat i 30% w przypadku energii wiatrowej, o wiele niższe niż te płacone przez niemieckich konsumentów, również tych energochłonnych.

Artykuł został opublikowany w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 2/2015