Branża

Kampinoski Park Narodowy ze wsparciem IKEA

IKEA wesprze Kampinoski Park Narodowy w ramach programu Re:Generacja.

Kampinoski Park Narodowy ze wsparciem IKEA

Kampinoski Park Narodowy (KPN) zyskał wsparcie IKEA w ramach programu Re:Generacja, prowadzonego przez UNEP/GRID-Warszawa. Projekt ma na celu odbudowę siedlisk dąbrowy świetlistej – jednego z najbogatszych gatunkowo ekosystemów leśnych w Polsce.

Program Re:Generacja, przy współpracy z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w ochronę przyrody, wspiera zagrożone ekosystemy z całej Polski.

  • Finansowanie ochrony ekosystemu. IKEA sfinansuje działania mające na celu ochronę i regenerację dąbrowy świetlistej w Kampinoskim Parku Narodowym.
  • Znaczenie dąbrowy świetlistej. Te ciepłolubne lasy dębowe, będące najbogatszym w gatunki zbiorowiskiem leśnym w Polsce, wymagają specjalnych zabiegów ochronnych. Historia ich istnienia była ściśle związana z działalnością człowieka, której zaprzestanie doprowadziło do pojawienia się gatunków inwazyjnych.
  • Działania ochronne. Zabiegi ochronne będą polegały na usuwaniu gatunków inwazyjnych oraz zwiększaniu dostępu światła do niższych warstw roślinności. To stworzy lepsze warunki do rozwoju rzadkich, prawnie chronionych gatunków roślin.
  • Dlaczego jest to ważne? Lata 2021-2030 zostały ogłoszone przez ONZ Dekadą Odbudowy Ekosystemów, podczas której mamy szansę ograniczyć negatywne skutki zmian klimatycznych, odbudować świat przyrody i zapobiec potencjalnej utracie miliona gatunków fauny i flory.

Na czym polega program Re:Generacja?

Wskutek zmian klimatycznych lub niezrównoważonego użytkowania przez ludzi, wiele ekosystemów ulega degradacji i wymaga interwencji, by mogły dalej prawidłowo funkcjonować.

W programie Re:Generacja staramy się angażować wszystkich, w tym także biznes, w odbudowę cennych przyrodniczo terenów Polski – mówi Emilia Jurkiewicz, koordynatorka programu z ramienia UNEP/GRID-Warszawa. – W ciągu czterech lat trwania programu podjęliśmy współpracę z 6 parkami narodowymi, 3 parkami krajobrazowymi, 2 zarządcami ogrodów historycznych oraz 14 firmami. Objęliśmy wsparciem 19 ekosystemów, ale w naszej bazie wciąż jest ponad dwa razy tyle cennych przyrodniczo miejsc wymagających wsparcia.

Łączą siły na rzecz bioróżnorodności

Wizją IKEA jest tworzenie lepszego codziennego życia dla wielu ludzi. Realizowanie tej wizji wymaga wzięcia pod uwagę wpływu na planetę. To ona zapewnia nam absolutnie podstawowe warunki do życia.

Jesteśmy w IKEA specjalistami od wyposażenia domów, natomiast jeśli chodzi o działania na rzecz bioróżnorodności i troskę o klimat opieramy się na specjalistycznej, naukowej wiedzy, którą czerpiemy od eksperckich organizacji. Dlatego postanowiliśmy połączyć siły z tymi, którzy wiedzą, jak najlepiej chronić i odnawiać ekosystemy, poprzez wsparcie programu Re:Generacja, a konkretnie sfinansowanie działań na rzecz ekosystemu dąbrowy świetlistej w Kampinoskim Parku Narodowym – podkreśla Agata Czachórska, dyrektorka ds. Zrównoważonego Rozwoju w IKEA Retail.

Te świetliste i ciepłolubne lasy dębowe są najbogatszym w gatunki zbiorowiskiem leśnym Polski. Przez lata ich istnienie w dużej mierze zależało od człowieka. To on wypasał w nich zwierzęta gospodarcze, zbierał chrust i wycinał pojedyncze drzewa. Wskutek zaniechania tych działań dąbrowy zaczęły tracić swój wyjątkowy charakter. Przykładowo w Kampinosie pojawiły się gatunki inwazyjne, które skutecznie zacieniają niższe warstwy lasu.

Zabiegi czynnej ochrony przyrody finansowane przez IKEA będą polegały na zachowaniu odpowiedniego zwarcia warstwy drzew i podszytu, usuwaniu gatunków ekspansywnych i inwazyjnych, a tym samym na zwiększeniu dostępu światła do niższych warstw roślinności – wyjaśnia Anna Kębłowska z Zespołu ds. Nauki i Monitoringu Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dzięki temu gatunki charakterystyczne dla tego wyjątkowego typu lasu otrzymają „dobrze urządzony dom”, w którym będą mogły optymalnie się rozwijać – dodaje.

Realizacja działań w projekcie rozpocznie się jesienią 2024 roku.