Firmy na targach

Mistrzostwa Europy z Felder Group

Felder Group - stoisko na targach DREMA 2023

Mistrzostwa Europy z Felder Group

Dla Felder Group Polska wrzesień był bardzo pracowitym miesiącem. Na początku miesiąca firma uczestniczyła w EuroSkills 2023, natomiast kilka dni później – jak co roku – wzięła udział w targach Drema.

EuroSkills to największe wydarze­nie związane z kształceniem za­wodowym i promowaniem wy­jątkowych umiejętności branżowych w Europie. Tegoroczna, ósma edycja, od­była się w Gdańsku i zgromadziła 600 młodych profesjonalistów z 32 krajów w wieku do 25 lat. Uczestnicy rywalizo­wali w 43 zawodach o tytuł mistrza Eu­ropy w swojej branży zawodowej. Felder Group był Złotym Sponsorem tegorocz­nego konkursu EuroSkills w Polsce. Fir­ma aktywnie zaangażowała się przede wszystkim w kategoriach meblarstwa, stolarstwa oraz ciesielstwa dostarczając maszyny do obróbki drewna najwyższej, austriackiej jakości.

Felder Group na EuroSkills 2023
Felder Group na EuroSkills 2023

Gdańskie EuroSkills 2023 to kolej­ny projekt, w którym uczestniczył Felder Group. Firma od wielu lat promuje młode adeptki i adeptów sztuki stolarskiej na po­ziomie zarówno krajowym, jak i między­narodowym. Felder dostarczył maszyny na takie wydarzenia jak WorldSkills 2017 w Abu Zabi, EuroSkills 2018 w Budapesz­cie, a także EuroSkills 2021 w Grazu.

Z EuroSkills na targi DREMA

8 września skończyło się EuroSkills, natomiast trzy dni później zaczęły się tar­gi Drema 2023. To punkt obowiązkowy w kalen­darzu firmy, ale przede wszystkim okazja do zaprezentowania nowych rozwiązań i spotkań z klientami. W Poznaniu Fel­der zaprezentował przede wszystkim dwie maszyny. Pierwszą była okleiniarka tem­pora 60.06L z agregatem advantEdge, na­tomiast drugą – pilarka formatowa kappa 550 e-motion z systemem bezpieczeń­stwa PCS. Obie maszyny firma pokazywa­ła w hali 5, ale w br. firma prezentowała się także na drugim stoisku – w hali 6.

Tempora 60.06L Format4 dysponu­je m.in. jedno- lub dwusilnikowym agre­gatem zaokrąglania naroży dla formatek o wysokości do 60 mm. Komfort obsługi, a także najwyższą produktywność zapew­nia intuicyjny panel sterowniczy smar­touch z monitorem dotykowym 10” lub 16”. Przedstawiona na targach okleiniar­ka została wyposażona w opatentowany agregat advantEdge marki Format4. Umożliwia on osiągnąć zerową fugę skle­jenia przy obrzeżach z topliwą, polimero­wą warstwą funkcyjną. Agregat pracuje w oparciu o parametry elementu oklejanego i może być aktywowany wzgl. dezaktywo­wany bezpośrednio z panelu obsługi.

Felder Group - stoisko na targach DREMA 2023 - okleiniarka tempora 60.06L
Drema 2023: okleiniarka tempora 60.06L z agregatem adventage

Stosując obrzeża dopasowane kolory­stycznie do płyty z agregatem advantEdge można osiągnąć jednolity efekt optyczny na styku płyty z obrzeżem. Jest to szcze­gólnie ważne podczas oklejania płyt z wy­sokim połyskiem.

Dzięki niemu można wyeliminować uciążliwą zamianę kleju w przypadku sto­sowania obrzeży w różnych kolorach i tym samym zaoszczędzić na cennym czasie przezbrajania.

Z kolei kappa 550 to od ponad 10 lat lider wśród pilarek formatowych. W wy­posażeniu e-motion przekonuje m.in. ste­rowaną elektromotorycznie przykładni­cą równoległą, nieograniczoną pamięcią dla bazy narzędzi, a także programowal­nymi sekwencjami cięć przy pomocy in­teligentnego, własnego oprogramowania. Wszystkimi osiami maszyny można stero­wać ergonomicznie i intuicyjnie za spra­wą centralnego zespołu sterującego z mo­nitorem dotykowym 15”.

Felder Group - stoisko na targach DREMA 2023 - pilarka formatowa kappa 550
Drema 2023: pilarka formatowa kappa 550 e-motion z systemem bezpieczeństwa PCS

Na Dremie pokazana została z unikato­wym, rewolucyjnym system bezpieczeń­stwa PCS®, który w sposób bezkontakto­wy, po rozpoznaniu niebezpieczeństwa dla dłoni operatora wyzwala błyskawicz­ne opuszczenie całego agregatu z tarczą piły pod stół obrabiarki bez jego uszka­dzania.

Więcej informacji na: www.felder-group.com/pl