Rankingi

„Złota 200”, czyli najwięksi producenci mebli

Złota 200 - zestawienie największych producentów mebli w Polsce.

„Złota 200”, czyli najwięksi producenci mebli

Najnowszy ranking „Złota 200 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce” (edycja 2022) potwierdza, że rok 2021 był dla branży meblarskiej w Polsce rekordowy. Czy to był ostatni tak dobry rok?

Największym producentem mebli w Polsce od lat jest IKEA Industry Poland sp. z o.o. Nie inaczej jest w naszym rankingu „Złota 200 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce” (oprócz producentów mebli: PKD 31.01.Z – produkcja mebli biurowych i sklepowych, 31.02.Z – produkcja mebli kuchennych, 31.09.Z – produkcja pozostałych mebli, w zestawieniu uwzględniono także producentów materaców – PKD 31.03.Z): z przychodami w wysokości 5,075 mld zł firma ta zajęła pierwsze miejsce.

W pierwszej piątce, oprócz IKEA Industry Poland sp. z o.o., znaleźli się prawdziwi giganci polskiego meblarstwa – firmy z przychodami przekraczającymi miliard złotych. I tak na miejscu drugim uplasowała się firma Correct sp. k. (1,76 mld zł), Black Red White SA (1,434 mld zł), Com40 sp. z o.o. (1,399 mld zł) oraz Fabryki Mebli Forte SA (1,16 mld zł).

ZOBACZ TAKŻE: „Meblarski 1000 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce”

Wszystkie te firmy zanotowały wzrost przychodów: IKEA Industry Poland sp. z o.o. o 9,59%, Correct sp.k. o 40,64%, Black Red White SA o 17,84%, Com40 sp. z o.o. sp.k. o 30,08%, natomiast Fabryki Mebli Forte SA o 5,46%.

Przychody w wysokości powyżej 100 mln zł, ale poniżej 1 mld zł, miało 99 firm (rok wcześniej było ich 78). Z kolei 71 firm miały przychody w wysokości 50-100 mln zł (przed rokiem było ich 73). Kolejnych 151 firm może się pochwalić przychodami w wysokości 20-50 mln zł (131 firm w 2020 r.), natomiast pozostałe 74 firmy – przychodami w wysokości 10-20 mln zł (113 firm w 2020 r.).

Największy wzrost przychodów netto w stosunku rok do roku odnotowała firma Correct sp.k. (wzrost o 508,730 mln zł). Kolejne miejsca zajęły: IKEA Industry Poland sp. z o.o. (wzrost o 444,084 mln zł), Adriana SA (wzrost o 362,657 mln zł), Com40 sp. z o.o. sp.k. (wzrost o 323,516 mln zł) oraz Black Red White SA (wzrost o 217,179 mln zł). Z kolei na przeciwległym biegunie znalazły się: Mirjan 24 sp. z o.o. (spadek o ponad 258 mln zł), Polcom Modular sp. z o.o. (spadek o 110,866 mln zł), Beskidzkie Fabryki Mebli sp. z o.o. (spadek o 67,26 mln zł), Meblobłysk sp. z o.o. sp.k. (spadek o 63,949 mln zł) i Willson & Brown sp. z o.o. (spadek o 56,417 mln zł).

W gronie 400 firm, których dane publikujemy w zestawieniu zdecydowana większość, bo 355 zanotowało w 2021 r. zysk netto, a 41 – stratę. Dla 4 firm brak było danych o wielkości zysku. Największy zysk netto wypracowała firma Correct sp.k. (141,992 mln zł). Kolejne miejsca zajęły: Grupa G-3 sp.j. (94,402 mln zł), IKEA Industry Poland sp. z o.o. (93,757 mln zł), Fabryki Mebli Forte SA (90,382 mln zł) oraz Fabryka Mebli Wer-Sal sp.j.  (84,374 mln zł). Z kolei największe straty netto odnotowały firmy: Flokk sp. z o.o. (-36,805 mln zł), Bog-Fran sp. z o.o. sp.k. (-27,83 mln zł), Fabryka Mebli Ryś sp. z o.o. (-21,52 mln zł), Custom sp. z o.o. (-17,787 mln zł) oraz Borne Furniture sp. z o.o. (-15,082 mln zł).

W 2021 r. łączne przychody netto wszystkich firm z zestawienia zamknęły się kwotą 47,513 mld zł, co stanowi wzrost o 20,63% w stosunku do 2020 r., kiedy to przychody tych firm kształtowały się na poziomie 39,387 mld zł.

Należy jednak w tym miejscu dodać, że w przypadku 8 firm nie dysponowaliśmy ich przychodami za rok 2020. Porównując zatem ubiegłoroczne przychody pozostałych 392 firm (47,088 mld zł) do ich przychodów za 2020 r. (39,387 mld zł) widzimy, że wzrost wyniósł 19,55% i ten wskaźnik jest bardziej miarodajny przy podsumowaniu wyników branży za 2021 r.

Środki trwałe wszystkich 400 firm z zestawienia wynosiły łącznie 10,576 mld zł (w 2020 r. było to 10,223 mld zł), aktywa obrotowe – 14,932 mld zł (w 2020 r.: 12,037 mld zł), zapasy – 6,177 mld zł (w 2020 r.: 4,411 mld zł), środki pieniężne i inne aktywa pieniężne – 2,611 mld zł (w 2020 r.: 2,67 mld zł), aktywa razem – 29,973 mld zł (w 2020 r.: 27,025 mld zł), kapitał własny – 16,321 mld zł (w 2020 r.: 15,187 mld zł), zysk netto – 2,261 mld zł (w 2020 r.: 1,922 mld zł), zobowiązania długoterminowe – 3,504 mld zł (w 2020 r.: 2,884 mld zł), natomiast zobowiązania krótkoterminowe – 8,994 mld zł (w 2020 r.: 7,808 mld zł).

Czym jest „Złota 200”?

„Złota 200 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce” zawiera wyniki finansowe firm – producentów mebli za rok 2021. Publikacja powstało we współpracy „BIZNES.meble.pl” z firmą Info Veriti Polska.

Publikowane przez nas dane finansowe firm pochodzą ze sprawozdań finansowych składanych w Krajowym Rejestrze Sądowym i nie były przez naszą redakcję weryfikowane. Chodzi o następujące dane: przychody netto, środki trwałe, aktywa obrotowe, zapasy, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, aktywa razem, kapitał własny, zysk (strata) netto, zobowiązania długoterminowe i zobowiązania krótkoterminowe. Z kolei pozostałe opublikowane dane pochodzą z wyliczeń własnych redakcji. Są to: procentowa zmiana przychodów w stosunku rok do roku, ROA, ROS, ROE, wskaźnik ogólnego zadłużenia i wskaźnik płynności bieżącej.

W przypadku pierwszych 200 największych firm opublikowaliśmy wszystkie wspomniane dane finansowe oraz wskaźniki, natomiast jeżeli chodzi o firmy zajmujące miejsca od 201. do 400., to ograniczyliśmy się wyłącznie do podania przychodów oraz procentowej zmiany przychodów rok do roku. Puste miejsca oznaczają, że tych danych finansowych nie było w sprawozdaniach finansowych, którymi dysponujemy, bądź nie jesteśmy w stanie wyliczyć poszczególnych wskaźników.

„Złota 200” prezentuje dane finansowe firm, których zadeklarowany w KRS przedmiot działalności obejmuje następujące działy:

  • 31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych
  • 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych
  • 31.03.Z Produkcja materaców
  • 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli

Podobnie jak danych finansowych, także deklarowanego przez firmy profilu produkcji nie weryfikowaliśmy. W zestawieniu mogą zatem pojawiać się podmioty, które wprawdzie jako przedmiot działalności mają wpisaną do KRS produkcję mebli, ale tej produkcji nie podjęły. Z drugiej strony w firmach produkujących meble przychody nie zawsze dotyczą tylko produkcji mebli.

Wyniki finansowe większości firm pochodzą z 2021 r. i najczęściej – chociaż nie zawsze – pokrywają się z rokiem kalendarzowym. W zestawieniu uwzględniliśmy jednak także firmy, których sprawozdania za 2021 r. w momencie zamknięcia „Złotej 200” (10 listopada 2022 r.) nie były jeszcze dostępne w wersji elektronicznej. W ich przypadku publikujemy dane za rok poprzedni, czyli 2020 lub za inny, ostatni dostępny okres.

O ostatecznej kolejności firm w zestawieniu decydowała wysokość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. W zestawieniu nie uwzględniliśmy jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek cywilnych, gdyż te podmioty nie są zobowiązane do składania sprawozdań finansowych w KRS.

Ranking producentów mebli powstał przy wsparciu firm: Allcomp, Amix, GTV, Häfele, Interprint, Layman, Targi Meble Polska – Grupa MTP, Polska Korporacja Fotowoltaiczna, Remmers, Schattdecor, Wersal.

TEKST: Marek Hryniewicki

Uzyskaj dostęp do jedynego na polskim rynku rankingu producentów mebli zawierającego precyzyjne dane, które obrazują sytuację rynkową 1.000 największych firm z branży meblarskiej.