Hot

„BIZNES meble.pl” 12/2022 + ZŁOTA 200 – edycja 2022

39,90 

wydanie 12/2022 + „ZŁOTA 200 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce” (cena obejmuje wysyłkę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej)

Description

Wydanie 12/2022 + „ZŁOTA 200 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce”
(cena obejmuje wysyłkę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej)

„Złota 200 – zestawienie największych producentów mebli w Polsce” (edycja 2022) stanowi dodatek do grudniowego wydania miesięcznika „BIZNES.meble.pl”. Zamieszczone dane finansowe (przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, środki trwałe, aktywa obrotowe, zapasy, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, aktywa razem, kapitał własny, zysk netto, zobowiązania długoterminowe i zobowiązania krótkoterminowe) pochodzą ze sprawozdań finansowych składanych w Krajowym Rejestrze Sądowym i nie były weryfikowane przez redakcję.

Pozostałe dane (procentowa zmiana przychodów w stosunku rok do roku, wskaźniki: ROA, ROS, ROE, a także ogólnego zadłużenia i płynności bieżącej) pochodzą z wyliczeń redakcji.