Rankingi

Ranking producentów płyt drewnopochodnych

Ranking producentów płyt drewnopochodnych.

Ranking producentów płyt drewnopochodnych

Rok 2021 był rekordowy dla producentów arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (PKD 1621Z). 50 największych producentów zanotowało w sumie przychody w wysokości 15,17 mld zł, co wobec 10,99 mld zł w 2020 r. oznacza wzrost aż o 37,98%.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

W zamieszczonym w grudniowym wydaniu miesięcznika BIZNES.meble.pl zestawieniu największych producentów arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna w Polsce pierwsze miejsce zajmuje Kronospan Polska z przychodami netto w wysokości blisko 2,7 mld zł (wzrost w porównaniu z 2020 r. o 44,41%) i z największym spośród wszystkich firm zyskiem netto (prawie 492,55 mln zł). Drugie miejsce przypadło firmie Swiss Krono z przychodami ok. 2,47 mld zł (wzrost r/r o 22,89%), natomiast na trzeciej pozycji znalazł się Kronospan Mielec (przychody blisko 1,69 mld zł, co oznacza wzrost r/r o 63,05%). Dane, na podstawie których powstał ranking producentów płyt meblowych, obejmują okres od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r.

Producenci płyt z rekordami

Łączne przychody netto wszystkich 50 firm z zestawienia zamknęły się kwotą 15,17 mld zł (rok wcześniej przychody tych samych 50 firm wynosiły 10,99 mld zł, co oznacza wzrost o 37,98%). Środki trwałe wynosiły łącznie 9,2 mld zł, aktywa obrotowe – 4,88 mld zł, zapasy – 1,78 mld zł, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne – 1,25 mld zł, aktywa razem – 16,17 mld zł, kapitał własny – 8,71 mld zł, zysk netto – blisko 1,75 mld zł, zobowiązania długoterminowe – 3,82 mld zł, natomiast zobowiązania krótkoterminowe – 2,93 mld zł.

ZOBACZ TAKŻE: Ranking producentów mebli

W zestawieniu największych producentów płyt w Polsce, które sporządziliśmy przy współpracy z firmą Info Veriti Polska, uwzględnione zostały firmy, których zadeklarowany w KRS przedmiot działalności obejmuje PKD 16.21Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna. O ostatecznej kolejności w zestawieniu decydowała wielkość ostatnich, dostępnych w Krajowym Rejestrze Sądowym na dzień 10 listopada br. przychodów.

Wyniki finansowe większości firm pochodzą z 2021 r. i najczęściej, chociaż nie zawsze, pokrywają się z rokiem kalendarzowym. W zestawieniu uwzględniliśmy jednak także firmy, których sprawozdania za 2021 r. w dniu 10 listopada 2022 r. nie były jeszcze dostępne w wersji elektronicznej. W ich przypadku publikujemy dane za rok poprzedni, czyli 2020.

Zamieszczone przez nas dane finansowe (przychody netto, środki trwałe, aktywa obrotowe, zapasy, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, aktywa razem, kapitał/fundusz własny, zysk/strata netto, zobowiązania długoterminowe i zobowiązania krótkoterminowe) pochodzą ze sprawozdań finansowych składanych w KRS i nie były przez naszą redakcję weryfikowane. Pozostałe dane (procentowy wzrost przychodów w stosunku rok do roku, wskaźnik stopy zwrotu z aktywów ROA, wskaźnik rentowności sprzedaży ROS, wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE, wskaźnik ogólnego zadłużenia oraz wskaźnik płynności bieżącej) pochodzą z wyliczeń własnych redakcji.

Zestawienie największych producentów arkuszy fornirowanych i płyt na bazie drewna

Opr. Marek Hryniewicki