Newsroom

Nowe terminy sprzedaży drewna

Fot. Wirestock.

Nowe terminy sprzedaży drewna

Opublikowano harmonogram sprzedaży drewna w dodatkowej procedurze systemowych aukcji internetowych w aplikacji e-drewno w I półroczu 2022 roku. Kiedy rozpoczynają się licytacje?

4 marca na Portalu Leśno-Drzewnym ukazała się decyzja Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie uruchomienia dodatkowych systemowych aukcji internetowych w aplikacji e-drewno w I półroczu 2022 roku.

ZOBACZ TAKŻE: FSC zajmuje stanowisko wobec wojny

7 marca Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych opublikowała komunikat w sprawie harmonogramu sprzedaży drewna w dodatkowej procedurze systemowych aukcji internetowych w aplikacji e-drewno w I półroczu 2022 roku: Na podstawie § 8 ust. 1 Zarządzenie nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 września 2021 roku w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2022-2023 podaje się do publicznej wiadomości terminarz dodatkowej procedury systemowych aukcji internetowych w aplikacji e-drewno w I półroczu 2022 roku.

Nowy harmonogram sprzedaży drewna w dodatkowej procedurze systemowych aukcji internetowych w aplikacji e-drewno w I półroczu 2022 roku:

8 marca 2022 roku
Rozpoczęcie licytacji w dodatkowej procedurze systemowych aukcji internetowych w aplikacji e-drewno w I półroczu 2022 roku

10 marca 2022 roku
Pierwsze finały licytacji w dodatkowej procedurze systemowych aukcji internetowych w aplikacji e-drewno w I półroczu 2022 roku

14 marca 2022 roku
Przewidywane zakończenie dodatkowej procedury systemowych aukcji in internetowych w aplikacji e-drewno w I półroczu 2022 roku

18 marca 2022 roku
Przewidywana publikacja wyników licytacji dodatkowej p procedury systemowych aukcji in internetowych w aplikacji e-drewno w I półroczu 2022 roku

ZOBACZ TAKŻE: Drewno konfliktowe z Rosji i Białorusi

Przewidywane ogłoszenie przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ostatecznych wyników dodatkowej procedury systemowych aukcji in internetowych w aplikacji e-drewno w I półroczu 2022 roku. Konsekwencją ogłoszenia jest rozpoczęcie spisywania umów sprzedaży drewna.