Edukacja

Więcej sprzedajesz, a mniej zarabiasz? Nie Ty jeden

Prognozy sprzedaży dla przemysłu drzewnego i branży meblarskiej nie napawają optymizmem.

Więcej sprzedajesz, a mniej zarabiasz? Nie Ty jeden

Według analizy PKO Banku Polskiego, najgorsza sytuacja w IV kwartale 2023 r. panowała w branżach „surowcowych”. To one borykały się z nadmiernymi zapasami i spadkiem cen. Spadki dotknęły producentów dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku. Co to oznacza dla przemysłu drzewnego i branży meblarskiej?

Reklama
visby.pl banner z promocją na łóżko

PKO Bank Polski w najnowszym numerze Kwartalnika Branżowego przeanalizował wyniki ekonomiczno-finansowe w IV kw. 2023 r. Ocenił również perspektywy dla wybranych sektorów, w tym dla przemysłu drzewnego i branży meblarskiej.

Za nami ostre hamowanie i erozja marż

Według PKO Banku Polskiego w 2023 r. obserwowaliśmy ostre hamowanie przychodów firm oraz erozję marż.

Przychody średnich i dużych firm wzrosły jedynie o 4,3%, dzięki wysokiej dynamice rocznej w 1h23. Pomijając sytuację w pandemicznym 2020, był to najwolniejszy wzrost od 2016. Z kolei wynik finansowy stopniał o 8,8% wobec rekordowych zysków w 2022 – czytamy w analizie banku.

Jak podaje Kwartalnik Branżowy – IV kw. 2023 r. był drugim kwartałem z rzędu z ujemną roczną dynamiką przychodów  firm (-1,5% r/r). Eksperci PKO Banku Polskiego zauważają, że obniżyła się również rentowność: Stopa zysku netto wyniosła 3,3% wobec 3,6% średnio w 4q w latach 2018-2022. Wyraźnie gorsza sytuacja panuje w firmach przemysłowych. W ich przypadku przychody w skali roku zmalały o 5,3%, a stopa zysku netto na poziomie 2,2% była aż o 1,8pp niższa od pięcioletniej średniej.

To nie był dobry czas dla przemysłu drzewnego i branży meblarskiej

Najgorsza sytuacja panowała w branżach „surowcowych”, które borykały się z nadmiernymi zapasami i spadkiem cen, oraz wśród producentów dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku – przekonują analitycy. Według ich wyliczeń w IV kw. 2023 r. spadki przychodów o co najmniej 10% r/r zanotowały m.in.

  • branża drzewna,
  • papiernicza,
  • metalurgiczna,
  • wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy,
  • wyrobów z poz. surowców mineralnych (m.in. mat. budowlane),
  • produkcji urządzeń elektrycznych (m.in. AGD, baterie) i elektronicznych.

Natomiast największe wzrosty przychodów notowały branże specjalistycznych usług dla biznesu oraz niektóre tzw. „branże czasu wolnego” (HoReCa, turystyka, sport i rozrywka).

Na horyzoncie poprawa koniunktury

Eksperci nie mają złudzeń co do tego, że perspektywa wyraźniejszej poprawy wyników firm przesunęła się nieco w czasie wobec wcześniejszych oczekiwań. Uspokajają jednak, że jest już na horyzoncie.

Sporo branż wciąż sygnalizuje istnienie bariery popytu – konsumenci są najwidoczniej jeszcze dosyć ostrożni. Niemniej prognozowany silny wzrost płac realnych w Polsce oraz ożywienie (choć słabsze) w całej UE, będą w trakcie roku pobudzać koniunkturę również w tych branżach. Także branże wytwarzające dobra pośrednie i inwestycyjne mogą liczyć na poprawę koniunktury ze względu na przewidywany wzrost inwestycji. Trudniejsza może być za to sytuacja niektórych branż pracochłonnych ze względu na silną presję płacową i małą przestrzeń do podnoszenia cen – wyjaśniają analitycy PKO Banku Polskiego.

Czy dla przemysłu drzewnego i branży meblarskiej więcej może znaczyć mniej?

W najbardziej pesymistycznym wariancie, który omówili autorzy analizy, w 2024 r. w niektórych branżach możemy mieć do czynienia z dosyć wyjątkową sytuacją. Mianowicie wzrostowi sprzedaży w ujęciu wolumenowym będzie towarzyszyło spowolnienie lub nawet spadek przychodów. Stanie się tak ze względu na dezinflację lub nawet deflację cen zbytu.

Przykład takiej sytuacji mamy w handlu detalicznym żywnością z konsekwencją w postaci ostrej wojny cenowej. W tym przypadku więcej (wolumenowo) znaczy mniej (nominalnie) – konkludują eksperci.

ZOBACZ TAKŻE: Nie jesteśmy eksporterami

PKD 16, czyli produkcja wyrobów z drewna

Z Kwartalnika Branżowego wynika, że spadek produkcji w IV kw. 2023 r/r był niższy niż w poprzednich trzech kwartałach. Po rekordowo słabym III kw. 2023 r. rentowność branży wróciła do dobrego na tle innych branż przemysłowych poziomu (ROS: 7,1%). Jednak udział rentownych przedsiębiorstw był niższy niż średnio w przetwórstwie i znacznie obniżył się względem IV kw. 2022 r.

PKD 31, czyli produkcja mebli

Trudny dla branży 2023 r. zamknął się spadkiem przychodów o 5,9%. Niemniej jednak, co podkreślają analitycy, rentowność branży poprawiła się (ROS: 5,4%). Na koniec trochę optymizmu: Spodziewany wzrost konsumpcji prywatnej na rynku krajowym, a także, choć w znacznie mniejszej skali, na rynkach głównych partnerów eksportowych, powinny przełożyć się na delikatny wzrost produkcji mebli w 2024.

Źródło: Kwartalnik Branżowy PKO Banku Polskiego.