Edukacja

Strategia Bioróżnorodności – niezbędny dialog

Fot. Wirestock.

Strategia Bioróżnorodności – niezbędny dialog

Strategia Bioróżnorodności 2030 UE według Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli: potrzebne są szersze merytoryczne konsultacje w kwestii strategii leśnych.

W związku z gorącymi dyskusjami na temat Strategia Bioróżnorodności 2030 UE, która będzie miała ogromny wpływ na polską gospodarkę, w tym branżę meblarską, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli wzywa do szerszych merytorycznych konsultacji w kwestii strategii leśnych, wypracowania wspólnego stanowiska z innymi krajami europejskimi oraz do realizowania modelu zrównoważonego rozwoju – czytamy w komunikacie wydanym przez OIGPM.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli podkreśla, że wypracowanie wspólnej europejskiej strategii leśnej to kluczowe zadanie, zarówno w kontekście ochrony środowiska, jak i szeroko rozumianego przemysłu drzewnego, a także przemysłu meblarskiego. Izba zwraca również uwagę na to, jak ważne jest odpowiednie zarządzanie ochroną lasów i gospodarką leśną, nie tylko z perspektyw polskiego przemysłu, ale całego społeczeństwa, które może w tej chwili korzystać z lasów w bardzo szerokim zakresie.

Dlatego tak istotne jest, aby prace nad Strategia Bioróżnorodności 2030 oparte były o merytoryczne konsultacje z naukowcami, fachowcami i przedstawicielami przemysłu, a także by stały się tematem szerszej dyskusji społecznej – mówi Michał Strzelecki, dyrektor biura OIGPM.

Specjaliści zgadzają się, że projekt w obecnym zarysie potrzebuje jeszcze wielu zmian i doprecyzowania. Ekspert OIGPM, Wojciech Chlubek z IKEA Industry, podkreśla, że w Strategii Bioróżnorodności 2030 należałoby między innymi większy nacisk położyć na aktywną ochronę lasów oraz wykorzystać przykłady dobrych praktyk gospodarki leśnej prowadzonej przez leśników w Unii Europejskiej w celu ochrony bioróżnorodności. Zwraca on również uwagę, że projekt może mieć negatywne konsekwencje ekonomiczne i społeczne, a także, że wymaga jeszcze wielu dyskusji na poziomie międzynarodowym w celu wypracowania spójnego stanowiska krajów członkowskich Unii Europejskiej, szczególnie tych o wysokiej lesistości i z rozwiniętym sektorem leśno-drzewnym.