Edukacja

Bożena Datczuk w Zarządzie Fundacji Technotalenty

Bożena Datczuk, prezes TOBO, wiceprezes Fundacji Technotalenty.

Bożena Datczuk w Zarządzie Fundacji Technotalenty

Założona 10 lat temu Fundacja Technotalenty wspiera utalentowane osoby z regionu, dzięki współpracy z biznesem. Jednym z takich biznesowych partnerów już od paru lat jest firma TOBO, a jej prezes – Bożena Datczuk – kilka dni temu została wiceprezes Fundacji.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

W Polsce północno-wschodniej potrzebny jest efektywny system wsparcia osób utalentowanych w sektorze wysokich technologii i branży kreatywnej. Talenty są niezbędne do rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie. Szczególnie istotne są działania polegające na właściwym rozpoznaniu i implementacji zawodowej młodych uzdolnionych absolwentów szkół i uczelni.

Jaka jest idea powołania Fundacji Technotalenty?

Naszymi działaniami chcemy ograniczyć exodus „technotalentów” z regionu, a nawet „sprowadzać” je do lokalnych firm – podkreśla Fundacja. – Wierzymy, że działania Fundacji przy wsparciu jej nowych partnerów przyczyni się do stworzenia efektywnych rozwiązań służących wyszukiwaniu utalentowanych osób i ich implementacji w lokalnych przedsiębiorstwach.

Kim są założyciele Fundacji Technotalenty?

14 lutego 2014 r. grupa właścicieli i menedżerów czołowych firm województwa podlaskiego powołała Fundację Technotalenty. Założycielami są: Jolanta Koszelew, Bogusław Kajetan Łącki, Marek Siergiej, Adam Walicki, Wojciech Wróblewski i Krzysztof Żelazowski. Obecnie prezesem jest Adam Walicki. Natomiast wiceprezesami są Bożena Datczuk – prezes TOBO Sp. z o.o. oraz Tomasz Stypułkowski – prezes Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej.

Fundacja to przede wszystkim inicjatywa konsolidująca potencjał innowacyjnych regionalnych przedsiębiorstw oraz tworząca nowe ramy współpracy krajowej i międzynarodowej. Z kolei efektem działań Fundacji będzie wzrost konkurencyjności gospodarki województwa podlaskiego na tle kraju i Europy. Działania te wspierają takie firmy, jak: APS SA., Promotech, CFT Polska, Grupa Biznes Polska i Instytut Badań i Analiz VIVADE. Aktualnie trwa również proces pozyskiwania kolejnych firm partnerskich. Partnerem Strategicznym Fundacji Technotalenty jest Politechnika Białostocka, największa uczelnia techniczna w północno-wschodniej Polsce.

Jakie są główne kierunki działań Fundacji Technotalenty?

Główne kierunki działań Fundacji zamykają się w ramach trzech głównych zadań, czyli jednego spójnego projektu:

  1. Wyszukiwanie talentów poprzez organizację konkursów;
  2. System projektów realizowanych przez talenty na rzecz firm oraz instytucji;
  3. Wsparcie regionalnych firm w zakresie zarządzania talentami.

Celem działań Fundacji jest wsparcie rozwoju talentów, zarówno w ramach już działających firmy oraz instytucji, jak i nowo powstałych.

Jakie są podstawowe cele Fundacji Technotalenty?

Do podstawowych celów Fundacji Technotalenty należy przede wszystkim wspieranie rozwoju gospodarczego regionu. Niemniej ważne jest podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw działających na terenie województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego. Równie istotne jest też promowanie idei związanych z rozwojem innowacyjnych gałęzi gospodarki i projektów z nimi związanych.

Fundacja będzie wspierała wdrażanie systemów identyfikacji i rozwoju utalentowanych w obszarze nauk ścisłych, technicznych i ekonomicznych. Natomiast ich osiągnięcia będą wpływać na konkurencyjność gospodarki Polski północno-wschodniej. Obszarem działania będzie również budowa systemu zachęt do studiowania i rozwoju utalentowanych osób, które zdecydują się na kształcenie, zatrudnienie lub samozatrudnienie na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Ponadto istotnym celem jest wspieranie finansowe i materialne przedsięwzięć ukierunkowanych na powstawanie innowacyjnych firm technologicznych. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Polski północno-wschodniej.

Jakie konkursy i wydarzenia organizuje Fundacja Technotalenty?

Dzięki swoim działaniom Fundacja chce zapobiegać exodusowi zdolnych ludzi i tym samym stwarzać im perspektywy rozwoju dzięki współpracy z wiodącymi przedsiębiorstwami z regionu (Partnerami Fundacji) a także wspierać współpracę nauki i biznesu.

Pomosty Przyszłości

„Pomosty Przyszłości” wydarzenie w województwie podlaskim promująca dobre wzorce odnośnie współpracy na linii biznes-nauka i odwrotnie. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców i naukowców, którzy poprzez formularz zgłoszeniowy mogą zgłosić siebie, swoje firmy, instytucje naukowe i opisać, w jaki sposób współpracują z nauką czy biznesem. Celem wydarzenia jest podniesienie świadomości środowisk naukowych i biznesowych odnośnie korzyści płynących z obopólnej współpracy. Chodzi również o pokazanie najlepszych praktyk i przykładów projektów, które powstały wspólnie i niosą za sobą korzyści dla gospodarki i świata nauki. Zrealizowano już 2 edycje Pomostów Przyszłości.

Runda T

Celem wydarzenia jest identyfikacja uzdolnionych osób, startupów z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, tworzących innowacyjne projekty techniczne, wzornicze lub społeczne przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz umożliwić im prezentację przed inwestorami. Uczestnicy zgłaszając swoje projekty mają do wyboru 4 kategorie konkursowe. W ich ramach będą rywalizować o możliwość przedstawienia swoich projektów przed Kapitułami, w skład których wchodzą inwestorzy z całej Polski. Przedsięwzięcie jest kontynuacją realizowanego przez Fundację Technotalenty największego w północno-wschodniej Polsce Konkursu Technotalent. Realizacja celów przedsięwzięcia Runda T jest jednym z wielu działań Fundacji Technotalenty.

Konkurs Technotalenty

Konkurs skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów, doktorantów i absolwentów w wieku od 18 do 35 lat. Celem konkursu jest wsparcie rozwoju utalentowanych technicznie osób z regionu północno-wschodniej Polski. Do udziału w konkursie mogą się zgłaszać osoby indywidualne lub zespoły, wypełniając krótki formularz i udostępniając film lub prezentację swoich projektów. Prezentacja powinna zawierać takie informacje, jak sposób działania projektu, a także analizę otoczenia, analizę finansową, badanie rynku itp. Prezentacje i filmy oceniają Kapituły Konkursu w każdej kategorii. Składają się one z przedstawicieli firm, uczelni oraz instytucji wspierających konkurs. Kapituła wybiera po pięciu finalistów w każdej z kategorii konkursowych a następnie na etapie finałowym – zwycięzców. Na uroczystej Gali laureaci otrzymają nagrody finansowe i specjalne. Fundacja Technotalenty zorganizowała już 6 edycji konkursu, do których łącznie zgłosiło się ponad 1 tys. osób.

Partnerstwo Fundacji Technotalenty

Fundacja jest otwarta na współpracę z przedsiębiorstwami, uczelniami, szkołami, parkami naukowo-technologicznymi i przemysłowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu. Kształt działań Fundacja tworzy razem z partnerami, do których należą: Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych, Promotech Sp. z o.o., TOBO Sp. z o.o., Up Logic Sp. z o.o., VIVADE, Infinity Group Sp. z o.o., Intratel Sp. z o.o., UNIBEP SA, Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku, BLC sp.k. Spółka prawnicza. Bieryło, Bartłomiejczuk, Czarniecki, Gil, Zadykowicz, Merinosoft Sp. z o.o., Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, BIT SA, Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o., Centrum Edukacji Nauczycieli, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki, Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii, Biameditek Sp. z o.o., Park Naukowo-Technologiczny w Ełku.

Chcemy wspólnie profesjonalizować systemy zarządzania talentami w firmach i realizować implementację utalentowanych osób w przedsiębiorstwach regionu. Formuła działania Fundacji Technotalenty zakłada współpracę przy tworzeniu i realizacji projektów własnych fundacji takich jak: konkursy, budowa metod wsparcia rozwoju i współpracy „technotalentów” oraz programów rozwoju innowacyjnych technologicznie przedsięwzięć. Przewidujemy także uczestnictwo Fundacji Technotalenty jako partnera w projektach własnych przedsiębiorstw, uczelni i instytucji otoczenia biznesu – podkreśla Fundacja.

Rozmowa z Bożeną Datczuk, prezes TOBO, od kilku dni wiceprezes Fundacji Technotalenty.


Przed kilkoma dniami została Pani wiceprezes Fundacji Technotalenty. Co skłoniło Panią do przyjęcia tej propozycji?

Z wielką przyjemnością dołączyłam do grona Zarządu Fundacji Technotalenty. Znaleźć się w takim miejscu i w takim gronie to ciekawe wyzwanie i jednocześnie duże zobowiązanie. Mam nadzieję, że Fundacja Technotalenty, która w tym roku obchodzi jubileusz dziesięciolecia będzie w kolejnych latach miejscem realizacji wielu potrzebnych regionowi inicjatyw. Działania Fundacji były zawsze bliskie mojemu sercu, czynnie angażowałam się w promowanie konkursów: Technotalent, Runda T oraz Pomosty Przyszłości, a firma TOBO od kilku lat jest partnerem Fundacji.

Co wyróżnia działania Fundacji Technotalenty na tle innych tego typu działań w regionie?

Działania prowadzone przez Fundację od wielu lat skutecznie łączą ambitnych młodych ludzi, naukowców i przedsiębiorców. Budują dialog między sektorami. Jestem przekonana, że promowanie innowacyjnych rozwiązań i kojarzenie ich z biznesem to klucz do nowoczesności. Fundacja jest miejscem, gdzie tworzone są warunki sprzyjające rozwojowi młodych ludzi i rozwojowi podlaskiego biznesu. To wpływa na zwiększanie konkurencyjności regionu i kraju. Zależy mi na wprowadzaniu nowych rozwiązań, wspierających rozwój młodych talentów w obszarze nauk ścisłych, technicznych i ekonomicznych. Udział podlaskich uczelni w przedsięwzięciach Fundacji jest dowodem, że współpraca jest nie tylko potrzebna, ale i możliwa. Jestem przekonana, że Fundacja Technotalenty jest dobrym ambasadorem innowacyjności oraz ważnym pomostem do dialogu nauki i biznesu.

Który z obszarów działalności Fundacji Technotalety jest Pani – jako prezes firmy TOBO – najbliższy?

Mam nadzieję, że razem będziemy dążyć do tworzenia jeszcze lepszych warunków sprzyjających innowacjom i rozwojowi technologicznemu oraz wspierania rozwoju młodych talentów. Z drugiej strony chciałabym rozwijać współpracę Fundacji z wiodącymi przedsiębiorstwami z regionu. Takie działania mogą ograniczyć exodus zdolnych ludzi z województwa podlaskiego.

Co jest kluczowym efektem dotychczasowych działań Fundacji Technotalenty?

Przez wszystkie lata swojej działalności Fundacja Technotalenty pomogła wielu osobom na drodze
do osiągnięcia sukcesów zawodowych i naukowych. Konkursy Fundacji, wsparcie finansowe i merytoryczne pomogły im szybciej „rozwinąć skrzydła”. Działania Fundacji wpisały się już na stałe w kalendarz znaczących wydarzeń w naszym regionie. To motywuje Zarząd do dalszej pracy na rzecz regionu i realizacji ambitnych planów. Mam nadzieję, że uda się je zrealizować.