Edukacja

Presja ceny, presja zatrudnienia

Kolekcja „Heaven” z oferty Bydgoskich Mebli.

Presja ceny, presja zatrudnienia

Głównym wyzwaniem dla producentów mebli tapicerowanych z Europy Zachodniej jest presja ceny. Najpoważniejszym problemem przedsiębiorców z Europy Wschodniej jest zaś brak dostępnej, wykwalifikowanej kadry.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Jak wynika z raportu opracowanego przez firmę Lectra przy patronacie CSIL Centre for Industrial Studies, branża mebli tapicerowanych znajduje się obecnie na etapie bezprecedensowej transformacji. Badania poświęcone sytuacji w branży, w pierwszej kolejności poddają analizie siły ekonomiczne i społeczne, które skłaniają wiele europejskich przedsiębiorstw do przekształcania swoich modeli biznesowych, a następnie analizują, jak producenci oceniają największe wyzwania i jakie mają sposoby na sprostanie im teraz i w przyszłości.

Wschód i Zachód

Aby zrozumieć obecną, globalną sytuację branży mebli tapicerowanych, firma Lectra i CSIL, przeprowadziły wywiady ze specjalistami z Ameryki Północnej, Europy Zachodniej i Wschodniej oraz Chin. Za największe wyzwanie w krajach Europy Wschodniej i w Chinach uznano brak wykwalifikowanych pracowników. W dalszej kolejności znalazły się presja cenowa i szybsze dostawy. Przedsiębiorcy z Ameryki Północnej i Europy Zachodniej pracują pod presją cenową, która stanowi dla nich największe wyzwanie. Dalej uplasowały się szybsze dostawy i wzmożona konkurencja.

Raport Lectra zwraca uwagę na współzależność między regionami. W latach 90. wiele przedsiębiorstw z Europy Zachodniej rozpoczęło outsourcing procesów produkcyjnych do firm z Europy Wschodniej. Skorzystały one z niższych kosztów wytwarzania i niewielkiej odległości od dużego rynku konsumenckiego Europy Zachodniej. Tak powstała wspomniana współzależność. Przedsiębiorstwa z Europy Zachodniej zajmują się głównie projektowaniem i rozwojem produktów, natomiast firmy z Europy Wschodniej ich wytwarzaniem.

Naszym największym wyzwaniem w tej chwili jest zwiększenie mocy produkcyjnych. Realizujemy je poprzez rozpoczętą już budowę trzeciego zakładu produkcyjnego, w którym w przyszłym roku stworzymy ponad 120 nowych miejsc pracy. Grzegorz Kalinowski, dyrektor handlowy w firmie Libro

Na pytanie, co będzie potrzebne, aby osiągnąć sukces na rynku europejskim, najwięcej przedsiębiorców z Europy Zachodniej odpowiedziało, że zwiększenie marży. Natomiast największą potrzebą firm z Europy Wschodniej jest uzyskanie większej efektywności produkcji. W porównaniu do Chin, Ameryki Północnej i Europy Zachodniej, respondenci z Europy Wschodniej najwyżej ocenili zwiększenie produkcji – prawie 40%. Średnia dla pozostałych regionów wyniosła ok. 22%.

Jak zaznaczają autorzy raportu, przedsiębiorstwa z Europy Wschodniej, a zwłaszcza z Polski, stały się dużymi producentami na rynek globalny. Jednak procesy produkcyjne w tym regionie nadal wymagają większych nakładów pracy w porównaniu z firmami z Europy Zachodniej. Raport pokazuje, że pracownik fabryki mebli w Polsce wytwarza o połowę mniej niż wynosi średnia dla pracownika w Niemczech. Natomiast pojedynczy pracownik fabryki mebli w Rumunii produkuje jedną czwartą tego, co osoba zatrudniona we Francji.

Cele rozwojowe

Pomimo różnic między Europą Wschodnią i Zachodnią, respondenci z obu regionów uznali optymalizację procesów i szkolenie pracowników za pierwszy i trzeci spośród głównych priorytetów, które pozwolą zrealizować cele rozwojowe. Dla 29% respondentów z Europy Wschodniej i 21% z Europy Zachodniej zadania związane z optymalizacją procesów: ich usprawnieniem, ograniczeniem błędów i odpadów produkcyjnych oraz zwiększeniem przejrzystości poszczególnych etapów wytwarzania ma zasadniczy wpływ na realizację założeń. Aby sprostać zapotrzebowaniu konsumentów, przedsiębiorstwa muszą oferować mniejsze serie produkcyjne i większe zróżnicowanie materiałów, radzić sobie z bardziej skomplikowanymi, modułowymi projektami i ruchomymi produktami, a jednocześnie zapewniać konkurencyjne ceny.

Największym wyzwaniem w zakresie realizacji zwiększonych zamówień są nowi pracownicy, o których trudno. Artur Wasążnik, dyrektor ds. handlu i marketingu w firmie Meble Marzenie

Przedsiębiorstwa z Europy Zachodniej wybrały rozwój wzornictwa i produktów jako drugi spośród priorytetów, zwłaszcza w związku z potrzebą spełniania zapotrzebowania konsumentów na większą personalizację. Wykorzystanie koncepcji projektowania z uwzględnieniem kosztów produkcji pomaga producentom zagwarantować, że ich produkty będą zarówno wydajne kosztowo, jak i wykonalne już na bardzo wczesnych etapach projektowania i rozwoju. Dla przedsiębiorstw z Europy Wschodniej zaawansowane rozwiązania do rozkroju tkanin to najlepszy sposób przeciwdziałania konsekwencjom niedoboru pracowników i na utrzymanie marginesu zysków.

Nie tylko presja ceny

Planowane inwestycje w obu regionach wskazują na utrzymanie istniejącego stanu rzeczy. Przedsiębiorstwa z Europy Zachodniej w dalszym ciągu będą koncentrować się na rozwoju wzornictwa i produktów, natomiast firmy z Europy Wschodniej będą chciały ugruntować swoją pozycję w łańcuchu wartości, zwiększając moce produkcyjne. Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw z Europy Zachodniej polegają na wyróżnieniu się spośród konkurencji poprzez wzornictwo i jakość.

Nowe potrzeby konsumentów, trendy meblarskie, globalizacja branży i trudności europejskich przedsiębiorstw w konkurowaniu z importerami oferującymi niższe ceny, skłoniły producentów do zwrócenia się ku wzornictwu. Europejscy producenci postrzegają obecnie wzornictwo jako najlepszy sposób na odróżnienie swoich produktów. Jest ono powszechnie postrzegane jako czynnik zapewniający przewagę konkurencyjną i stwarzający okazję do konkurowania z krajami o niższych kosztach produkcji.

Głównym czynnikiem napędzającym wzrost przedsiębiorstw z Europy Wschodniej jest eksport. W szczególności, polskie firmy wykorzystują pełne moce produkcyjne, a według prognoz, liczba zamówień będzie się nadal zwiększać. Jak zaznaczają autorzy raportu, w tym kontekście zwiększanie zdolności produkcyjnych ma zasadniczy wpływ na realizację zamówień i utrzymanie celów rozwojowych. Automatyzacja procesów wytwarzania pozwoli producentom poradzić sobie z problemami niedoborów kadrowych i zwiększyć wydajność.

Akcja cyfryzacja

Jak wykazują autorzy raportu, po kilku latach spadków, w 2015 r. pojawiły się oznaki stałego ożywienia w europejskiej branży mebli tapicerowanych. Pomimo, że konsumpcja wzrosła we wszystkich obszarach, popyt wewnętrzny w coraz większym stopniu zaspokajany jest przez import. Obecnie Chiny są największym eksporterem mebli do Unii Europejskiej. Kraj ten odpowiada za ponad połowę wszystkich mebli importowanych do tego regionu.

Szansę do zwiększenia zasięgu daje przedsiębiorstwom handel elektroniczny. W Niemczech udział sprzedaży internetowej w segmencie mebli domowych i wyposażenia wnętrz wynosi 10%. Według dyrektora generalnego instytutu IPEA (instytut ds. badań rynku meblarskiego we Francji), udział sprzedaży online na francuskim rynku meblarskim powinien wynieść 15% do roku 2020. Spośród największych zachodnich rynków najszybszy wzrost w tym obszarze ma nastąpić w Wielkiej Brytanii, gdzie penetracja sprzedaży internetowej jest już największa. Rynek online zdominowany jest przez Wielką Brytanię, Niemcy i Francję, aczkolwiek – jak zaznaczają autorzy raportu – nie można zignorować tzw. wschodzących rynków internetowych, tj. Polska i inne kraje Europy Wschodniej.

Niski poziom penetracji Internetu w tych państwach daje duży potencjał rozwoju. Raport Lectra mówi wprost: przyszłość Europy ma cyfrowe oblicze. Produkcja przechodzi cyfrową transformację. Napędza ją inteligentna technologia i tzw. urządzenia połączone. Aby sprostać coraz większej konkurencji w regionach oraz pomiędzy regionami, szybszym cyklom produkcji i bardzo złożonym zamówieniom, poszczególne kraje kontynentu wdrażają inicjatywy w ramach tzw. czwartej rewolucji przemysłowej. Jak zaznaczają autorzy raportu, rewolucja ta zaczęła się w Niemczech, jednak rozwija się szybciej w innych miejscach. Dzieje się tak m.in. za sprawą rządowych programów wsparcia, z których korzystają przede wszystkim producenci z Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii.

TEKST: Diana Nachiło

Artykuł został opublikowany w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 10/2017

Tekst na podstawie: „Co wpływa na zmiany w branży mebli tapicerowanych w Europie? Badanie poświęcone sytuacji w branży mebli tapicerowanych” firmy Lectra.