Branża

Wspieramy ekorozwojowe rozwiązania

Radosław Gliński, dyrektor/prokurent w firmie Nestro.

Wspieramy ekorozwojowe rozwiązania

Rozmowa z Radosławem Glińskim, dyrektorem/prokurentem w firmie Nestro.

Firma Nestro już w latach 80. po raz pierwszy podjęła się zaprojektowania i wyprodukowania pierwszych urządzeń filtracyjnych z zastosowaniem wentylatorów podciśnieniowych, zamiast tradycyjnych wentylatorów nadciśnieniowych. Rozwiązania Nestro w ciągu następnych lat zdobywały rynek i uznanie wśród branż stolarskiej i meblarskiej. Jak się buduje kompetencje w takiej firmie jak Nestro? Jak duże znaczenie mają wiedza i wieloletnie doświadczenie?

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Wieloletnie doświadczenie ma niebagatelne znaczenie, ale równie istotne jest ciągłe doskonalenie. To dzięki obserwacjom dotychczasowych rozwiązań, doszliśmy do wniosków, że wentylatory podciśnieniowe ze względu na montaż po czystej stronie, będzie cechowało mniejsze zużycie łopatek. Tym samym sprawności tych wentylatorów będą zasadniczo wyższe – jak się później okazało osiągają ok. 86%. Oczywiście rozwiązania Nestro to także wentylatory nadciśnieniowe, jednak kładziemy nacisk na te nowoczesne systemy podciśnieniowe. One oferują po prostu lepsze wydajności i generują oszczędności. A to pytanie, które na końcu zawsze się pojawia: czy poprzez zainstalowanie tego systemu użytkownik może generować oszczędności?

Jeśli stolarnia ma stare systemy, które chce zmienić na nowe, to w bardzo prosty sposób można pokazać te oszczędności. Mając wentylator transportowy rzędu 47 kW po zainstalowaniu jego odpowiednika podciśnieniowego ilość kW spadnie nawet o 1/3. W przeciągu roku, zwłaszcza jeśli zakład pracuje na dwie zmiany, daje to naprawdę konkretne oszczędności. Oczywiście firma musi wydać na to pieniądze, ponieważ to wszystko jest inwestycją. Ale istotne jest – czy można w jakikolwiek racjonalny sposób uzasadnić inwestycję i policzyć zwrot z tej inwestycji. Zwrot z pewnością będzie, ponieważ zaoszczędzi się na wydatkach związanych z innymi aspektami, takimi jak energia elektryczna czy cieplna, jak również na kosztach serwisu i wymiany wirników wentylatorów.

Jaką dewizą kieruje się firma Nestro?

Naszą misją jest dostarczania czystych rozwiązań poprzez odpylanie przemysłowe w rożnych branżach przemysłu. W każdej sytuacji realizowania swoich inwestycji w zakładach produkcyjnych staramy się oferować doskonale zorganizowane, optymalnie dopasowane i wydajne komponenty umożliwiające racjonalizację procesów pracy. Istotne jest dla nas zapewnienie konkretnego know-how, całościowego zaplecza technicznego oraz pełnego zaangażowania w każdy projekt. Dlatego nasza dewiza w działaniu to: rozwiązania elastyczne i przyszłościowe, optymalne dla klientów, bezpieczne dla ich pracowników.

Czy polscy przedsiębiorcy są otwarci na tego typu wyzwania?

To zależy od rodzaju i wielkości zakładu. Obserwujemy z Tomaszem Balcerzakiem, dyrektorem sprzedaży w naszej firmie, że małe firmy trzeba uświadamiać poprzez różne działania. Dlatego inżynierowie sprzedaży starają się pokazywać przedsiębiorcom zasadność użytkowania różnych systemów odpylania. Nie tylko jako Nestro, ale ogólnie odpylania – jaką pełni rolę, jak jest ważne dla funkcjonowania zakładu jako kompleksowe rozwiązanie nie tylko samego filtra, ale też powrotu powietrza na halę, a także w temacie kotłowni, brykieciarni czy lakierni, co również znajduje się w naszej ofercie.

Od początku działalności w Polsce Tomasz Balcerzak i grupa inżynierów sprzedaży stawia na informację i edukację w tym zakresie. Ponieważ wiedzą, że z uświadomionym klientem rozmawia się o konkretach, on wówczas wie, czego potrzebuje i oczekuje. Zauważamy coraz więcej szczegółowych pytań od kontrahentów, większe zainteresowanie i coraz większą świadomość potrzeb inwestorów. Pytają oni o sprawność, wydajność, ciśnienie, sposób funkcjonowania i działania. Te pytania wynikają z tego, że nie ma uniwersalnych rozwiązań. To dobrze, bo zainteresowani mogą wtedy wybrać produkt najciekawszy technicznie, a nie tylko i wyłącznie najtańszy.

Jakie pytania zadają najczęściej polscy przedsiębiorcy, którzy poważnie myślą o przyszłości swojego zakładu?

Pytają m.in. o to, jak obniżyć koszty które generują wentylatory i jak jeszcze lepiej wykorzystać potencjał swojego zakładu. Klienci interesują się również bezpieczeństwem rozwiązań dla swoich pracowników tak, aby docelowo uzyskać ergonomiczne stanowiska pracy. A tym samym polepszyć procesy produkcyjne. Te i wiele innych pytań zadaje dziś sobie każdy przedsiębiorca, który zastanawia się nad przyszłością swojej firmy.

Wśród tych przedsiębiorców z pewnością są i tacy, którzy pytają o to, jak rozwiązania Nestro mogą się przyczynić do ochrony środowiska naturalnego, np. utrzymania czystego powietrza.

Oczywiście, że tak, dlatego nasz program obejmuje instalacje odpylające dla wielu przypadków zastosowania, w rozmaitych modelach. Problematyka czystego powietrza i ekologii na stanowiskach pracy nurtuje również przedsiębiorców lakierujących swoje produkty. Dlatego proponujemy im zastosowanie technologii K17 która znacząco ułatwia radzenie sobie z rozpylonymi w powietrzu substancjami. Skierowane z wysoką dokładnością strumienie powietrza eliminują możliwość wystąpienia turbulencji wpływających negatywnie na jakość. Tym samym eliminują również ryzyko nadmiernej aplikacji stosowanej substancji. Nie są więc konieczne kompromisy i przeróbki elementów, które były już pomalowane.

Rozwiązanie takie sprawdza się nawet w produkcji frontów kuchennych czy blatów o wysokim połysku. Pozwala na obróbkę elementów różnej wielkości zapewniając stale niezmienną, gwarantowaną jakość. Technologia umożliwia nieskrępowaną pracę przy wielu stanowiskach, zapewniając stałą i równomierną filtrację powietrza.

W tym przypadku, ekoinnowacyjne rozwiązanie to promowana metoda przepływu wyporowego niskoturbulentnego. Gwarantuje ona doskonałe rezultaty, za sprawą tego, iż oczyszczane jest powietrze w całym pomieszczeniu, a nie tylko w jego poszczególnych częściach. To rozwiązanie zapewnia elastyczność przy pracy z obiektami o rozmaitych kształtach geometrycznych. Umożliwia również stworzenie wielu stanowisk pracy nawet w bardzo małych pomieszczeniach.

Dzięki zastosowaniu przepływu wyporowego niskoturbulentnego nie występuje konieczność poprawek, użytkownik ma zapewnione bezpieczeństwo procesów i standaryzowane procedury.

W jakie inne rozwiązania inwestuje aktualnie Nestro?

Poprzez stałą współpracę z producentem systemów wykrywania i gaszenia iskier T & B Electronic, bardzo mocno wspieramy te rozwiązania i rozwijamy opiekę techniczną i serwisową dla naszych klientów. Systemy gaszenia iskier w większości instaluje się w dużych zakładach produkcyjnych. Świadomość o ich zabezpieczającym działaniu nie jest jeszcze taka duża wśród małych zakładów. O jej zwiększenie walczą dosyć mocno towarzystwa ubezpieczeniowe. Często wymagają one ich instalowania w zakładach branży meblarskiej czy drzewnej, gdzie występuje ryzyko zaiskrzenia. Nasi inżynierowie techniczni często tłumaczą sens i bezpieczeństwo, jakie oferują te systemy dla zakładów. Przed tymi urządzeniami jest przyszłość.

Co roku widzimy progres w instalowaniu systemów wykrywania i gaszenia iskier o ok. 15-20% i coraz większą świadomość z nimi związaną. Coraz więcej przedsiębiorców o to pyta i coraz więcej firm też się tym zajmuje. Klient musi dokonać wyboru między dostawcą i systemem, jaki on oferuje i zastanowić się czy zapewnia on odpowiednie zabezpieczenie. Towarzystwa też próbują to weryfikować. Systemy mogą się od siebie różnić, mimo tego że wszystkie nazywają się systemami wykrywania i gaszenia. Przedsiębiorcy często instalują jakiekolwiek, najtańsze systemy. Nie zawsze spełniają one wszystkie wymagania techniczne , a z problemem zostaje następnie inwestor i ubezpieczyciel. Nie chodzi o wskazanie przez ubezpieczyciela firmy, aby nie faworyzować żadnego z dostawców, ale o podstawowe warunki techniczne, aby te systemy spełniały niezbędne minimum.

Jak przekonać przedsiębiorcę, że wydatki związane z ekologią mogą przełożyć się na wzrost konkurencyjności jego firmy i jej lepszą efektywność?

Na pewno trzeba stawiać na działania proekologiczne. W innowacyjnych urządzeniach Nestro, spełniających zasady ekorozwoju, a wynikających z idei społecznie odpowiedzialnego biznesu, przejawia się to w ulepszeniu filtrów odpylających i zwiększaniu sprawności wentylatorów do 86%. W efekcie otrzymuje się wzrost rentowności przedsiębiorstwa inwestującego w odpylanie i co za tym idzie – podniesienie jego wartości. Na tym jednak nie koniec. Trzeba jeszcze utrzymać te przedsiębiorstwa na ścieżce szybkiego rozwoju i tworzenia nowych, lepszych, bezpiecznych miejsc pracy poprzez ograniczenie hałasu filtrów odpylających poniżej 76dB. A to wymaga stosowania technologii opartej na zaawansowanej wiedzy technicznej.

A jaki argument najbardziej przemawia do polskich producentów?

Chociażby efektywność systemu. Obecnie ci najwięksi, jak: IKEA, Meble Wójcik, Erkado czy Nowy Styl zaczynają to zauważać i podkreślać. Oni szukają zawsze oszczędności i widzą, że przy dobrze zaplanowanych i wykonanych instalacjach odpylania na efektywności rzeczywiście można zyskać. Jeżeli instalacje są szczelne, jeżeli są wysokosprawne, to takie inwestycje w nowoczesne odpylanie szybko się zwracają. A następnie przyczyniają się do dużych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.

Zaangażowanie społeczne Nestro wiąże się z globalną strategią. Jak wygląda realizacja tej strategii w Polsce? W jakie rozwiązania społeczne angażuje się rozwiązania Nestro?

Rzeczywiście działania społeczne podejmowane przez Nestro wynikają z globalnej strategii firmy. Realizujemy ją poprzez wspieranie lokalnych społeczności, w tym lokalnych organizacji pozarządowych. Model społecznej odpowiedzialności biznesu realizuje Nestro niejako z definicji zakresu działalności. Firma projektuje bowiem i montuje systemy odpylania dla przemysłów drzewnego, meblarskiego i papierniczego. Nasze produkty i usługi mają na celu redukcję szkodliwych substancji w powietrzu. Wpisuje się to w koncepcję zrównoważonego rozwoju i szeroko rozumianą ochronę środowiska. Ten rodzaj działalności pasuje do modelu odpowiedzialności społecznej w obszarze środowiska naturalnego. Określa to również motto Nestro, które brzmi: „Czyste rozwiązania”. Jest to skrótowe określenie. Z jednej strony pokazuje praktyki firmy tj. ograniczenia oddziaływania zapylenia oraz odpadów poprodukcyjnych na środowisko. Z drugiej strony przynosi określenie marki firmy realizującej zasady zrównoważonego rozwoju.

Model CSR w Nestro jest bezpośrednio powiązany z ekoinnowacjami. Czyli z takimi produktami czy usługami, które obniżają negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze. W związku z tym firma nieustannie wprowadza udoskonalenia produktów czy procesów z uwagi na wskaźniki ekonomiczne. Ponadto ekoinnowacje powiązano z ciągłym rozwojem technologicznym. Wpisują się one niejako w postęp technologiczny odnoszący się do nieustannego kreowania innowacji. Wreszcie produkty i usługi firmy mają na celu wzrost efektywności gospodarowania odpadami.

Na czym polegają konkretne działania rozwiązania Nestro związane z CSR?

Jednym z takich działań było nasze zaangażowanie w drugi już „Dzień Odkrywców Zawodów”. Ten unikalny w swoim założeniu eksperyment dydaktyczny utworzono przy naszej współpracy z doradcą zawodowym z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Oleśnie. Polegał on na przeprowadzeniu obserwacji pracy na wybranych stanowiskach przez wyselekcjonowaną młodzież klas II i III. Doradca zawodowy, po przeprowadzeniu wywiadów indywidualnych, które pozwalają poznać zdolności i zainteresowania ucznia, przeprowadził również swoistą rozmowę kwalifikacyjną z zakresu wiedzy o firmie Nestro – głównie o profilach jej działalności i wytwarzanych produktach. Formę wprowadzono, ponieważ udział w drugiej edycji „Dnia Odkrywców Zawodów” cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży.

Swoją przygodę z obserwacją wybranych stanowisk pracy 11 młodych ludzi rozpoczęło od poznania zasad „Dnia Odkrywców Zawodów” oraz szkolenia BHP. W formie prezentacji przeprowadziliśmy je na firmie, następnie młodzież została przydzielona na swoje stanowiska. Dwie osoby poznały zawód konstruktora, natomiast dwie zawód projektanta-planisty. Kolejne dwie kolejne – zawód inżyniera i technologa maszyn CNC, natomiast ich koleżanki zawody księgowej oraz specjalisty ds. księgowości. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się również specyfika pracy na stanowiskach inżyniera elektryka oraz elektryków pracujących przy tworzeniu szaf sterowniczych. Uczeń klasy III poznał też tajniki pracy głównego informatyka firmy. Uczniowie poznali załogę oraz spędzili w jej towarzystwie przerwy na posiłki. Sprawiło to, że zaznali panującej w firmie atmosfery wzajemnej sympatii i życzliwości.

Co jeszcze mogli poznać uczniowie?

Po obserwacji a nawet częściowym uczestniczeniu w pracy na wybranych stanowiskach, np. przy rysowaniu konstrukcji w 3D, rurociągu odpylającego w 2D czy obsłudze programu ERP, młodzież wzięła udział w konkursie z nagrodami, który miał udowodnić, że poznali specyfikę wybranego zawodu. Uczniowie prezentowali swoje stanowiska pracy oraz opowiadali pozostałym, czym zajmuje się osoba zatrudniona w danym miejscu. Dzięki temu mogli wykazać się poznaną wiedzą, a inni mogli ocenić postępy oraz przyrost wiedzy o realnych wymaganiach danego stanowiska. Zwycięzcy, zaskoczyli wszystkich, swoją wiedzą i pasją – zwłaszcza uczeń, który obserwował pracę operatora maszyny CNC. Nagrody dla najlepszych – karnety na basen „Oleską Lagunę” oraz gadżety Nestro spotkały się z entuzjazmem zwycięzców.

To, już drugie spotkanie w naszej firmie udowodniło, że organizowanie praktycznych lekcji dla uczniów będących na etapie planowania swojej edukacji oraz przyszłości jest bardzo ważnym elementem nauki wiedzy o zawodach. Miejmy nadzieję, że coraz więcej przedsiębiorców będzie się otwierać na tego rodzaju inicjatywy, ponieważ to my wszyscy kształtujemy tę rzeczywistość lokalną.

Jakie są kluczowe aspekty, na których skupia się Nestro w swoich rozwiązaniach?

Skupiamy się na energooszczędności. Na pewno także na niskim poziomie hałasu, dlatego wentylatory umieszczano w specjalnych wyciszonych kabinach. Zależy nam bowiem bardzo, by hałas, który powstaje został zredukowany poniżej 76 dB, a w rozwiązaniach dedykowanych nawet poniżej 72dB. Tak ograniczone poziomy hałasu gwarantują bezpieczną pracę i spokój w otoczeniu, w którym zlokalizowana jest fabryka. Bardzo duży nacisk jest na to kładziony zwłaszcza wtedy, gdy zakłady funkcjonują przy osiedlach mieszkaniowych, więc i inżynierowie firmy zwracają na to uwagę, aby redukować hałas poniżej 76 dB.

W jaki sposób Nestro planuje te rozwiązania?

Zawsze przed zaproponowaniem rozwiązania, poprzez swoich inżynierów sprzedaży, dokonujemy analizy terenu i pomieszczeń klienta oraz jego potrzeb. Ponieważ zauważyliśmy że optymalny rozkład pomieszczeń, połączony z zawansowanym procesem logistycznym, przyczynić się może do znaczącego zwiększenia efektywności i ograniczenia hałasu. Nazywamy to doskonałą architekturą miejsca pracy, która musi być dobrze nakreślona jeszcze przed sprowadzeniem urządzeń, za pomocą których zostanie ona stworzona. Korzyści są oczywiste: przejrzyste opisanie miejsc, uporządkowane, czyste strefy, zoptymalizowane procedury pod względem pokonywanych odległości oraz, co nie mniej istotne, usatysfakcjonowani pracownicy.

Nasi inżynierowie projektów pod okiem Pawła Kaczyńskiego, kierownika projektów, przygotowują kompletne plany wzorcowe dobierając technologię, tworząc idealne stanowiska pracy, wykonują projekt sytuacyjny, analizę zużycia energii, przebiegu pracy i analizę zadań.

Z jakich względów ważna dla firmy Nestro jest obecność na targach branżowych, np. targach „Drema” w Poznaniu?

Podstawowym argumentem przemawiającym za obecnością na takich targach, jak „Drema” jest możliwość zaprezentowania nowatorskich rozwiązań, przebadanych we własnym dziale B + R , porównania swoich rozwiązań z pomysłami konkurencji oraz, co najważniejsze, spotkania się z klientami. Oczywiście, jak zawsze podkreśla Tomasz Balcerzak, dyrektor sprzedaży – staramy się prezentować przede wszystkim ekoinnowacyjne rozwiązania w odpylaniu, ale największe znaczenie mają dla nas rozmowy o planach rozwojowych naszych klientów, ich strategiach – do tego służą targi. Raczej odchodzimy już od pokazywania wszystkich możliwych rozwiązań, uważamy, że one równie dobrze służą u naszych klientów i możemy organizować referencyjne wyjazdy z klientami czy zapraszając do nas na produkcję, czy halę wystawową. Myślę, że to jest lepsze rozwiązanie niż umieszczanie wszystkiego na stoisku.

W ostatnich latach firma otrzymała kilka znaczących nagród m.in.: Gazele Biznesu, Opolską Markę czy niedawno Przedsiębiorstwo Fair Play 2016 Czy są one potwierdzeniem rozwoju firmy, zarówno od strony wyników finansowych, jak i oferowanych produktów?

Każda otrzymana nagroda bardzo nas cieszy, jest też jednak potwierdzeniem słusznej strategii rozwoju, a nie celem samym w sobie. Nasza strategia rozwoju skupia się na 3 podstawowych pytaniach: W jakich płaszczyznach, obszarach będziemy działać za 2-5 lat? Co wyróżnia nas pozytywnie i w jakich obszarach jesteśmy lepsi lub bardziej konkurencyjni? Co może być długookresową podstawą sukcesu Nestro w obliczu różnych wyzwań i wahań na rynku? Dlatego skupiamy się na nowych branżach, gdzie możemy oferować nasze urządzenia, jak odpylanie w zakładach papierniczych czy w sortowniach śmieci. W związku z tym inwestujemy w dział konstrukcyjno-projektowy, który jest fundamentem przedsiębiorstwa. Dlatego wspieramy ekorozwojowe rozwiązania w odpylaniu, pozwalające uzyskać ergonomiczne stanowiska pracy w branży drzewnej, a tym samym polepszające procesy produkcyjne.

Nestro do oferty wprowadza również nowe rozwiązania, jak np.: wycinanie laserem, gięcie i spawanie elementów wykonanych ze stali konstrukcyjnej. Czy zapotrzebowanie na rynku jest duże? Czy znaleźliście niszę na rynku, którą planujecie wykorzystać?

Dodatkowe usługi ciecia laserem stali o grubości do 20 mm, gięcie elementów na krawędziarce CNC, usługi na wykrawarce rewolwerowej wynikają ze strategii, o której już mówiłem i są odpowiedzią na pytanie: W jakich obszarach, będziemy działać za 2-5 lat? Uważam że dywersyfikacja proponowanych usług, zapewnia stabilny rozwój poprzez zlecenia od firm zewnętrznych, a dodatkowo obniża koszty własne wytworzenia produkowanych wentylatorów, ślimaków transportowych czy elementów instalacji odpylających.

Jednym z elementów CSR-u jest również współpraca międzysektorowa, w Państwa przypadku odbywa się ona poprzez aktywną współpracę m.in. z uczelniami wyższymi. Na czym ta współpraca polega? Jakie korzyści przynosi?

Pracujemy z Politechniką Opolską, Częstochowską czy Gliwicką przy realizacji praktyk zawodowych, ale również z branżowym Technikum Drzewnym ze Zwierzyńca koło Zamościa, gdzie pomogliśmy bezpłatnie wyposażyć warsztat w system odpylania.

Poprzez praktyki firma realizuje inny wymiar swojej filozofii, jaką jest dzielenie się wiedzą. Od początku wszyscy kładliśmy nacisk na edukację i staraliśmy się docierać do młodych osób, stąd współpraca z firmą Homag i Wydziałem Technologii Drewna SGGW w Warszawie, gdzie nieodpłatnie zamontowaliśmy odpylacz „NE250”. Ale to również udział w inicjatywie „Drema Dzieciom” w „Fabryce Mebli na Żywo”, gdzie w ub.r. odpylano szlifierkę Homaga i okleiniarkę SCM. Wspieramy w ten sposób cały projekt „Fabryki Mebli na Żywo”, w ramach którego studenci z Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprojektowali łóżka dla dzieci z Domów Dziecka i z pomocą wszystkich partnerskich firm, które uczestniczą w akcji i częściowo naszego odpylania, byli w stanie te łóżka również wykonać.

Jakie inne wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem stoją przed branżą? Jakie są Państwa plany w związku z tym?

Zrównoważony rozwój dla branż drzewnej i meblarskiej to przede wszystkim nowa filozofia rozwoju globalnego, regionalnego i lokalnego, przeciwstawiającą się wąsko rozumianemu wzrostowi gospodarczemu. Podstawą ekorozwoju jest założenie, że poprawa a przynajmniej nie pogarszanie stanu środowiska, jest jednym z ważniejszych czynników warunkujących rozwój ekonomiczny.

Dążenie do zrównoważonego ekorozwoju oznacza dla firm tej branży zarówno nowe wyzwania, jak i szerokie możliwości. Wiele firm meblowych i stolarskich postanowiło uczynić zrównoważony ekorozwój ważnym aspektem działalności.

Zrealizowanie celu, jakim jest ograniczenie oddziaływania: zapylenia oraz odpadów poprodukcyjnych, jak również procesów produkcji na środowisko, jest dla wszystkich tych zakładów wymagającym i niełatwym zadaniem, tutaj z pomocą przychodzi Nestro, które wspiera swoim doświadczeniem takie ekorozwojowe inwestycje.

Ekorozwój ma realne szanse trwałej realizacji tylko wówczas, jeśli firmy zdołają oderwać się od wąskiego myślenia dotyczącego jedynie środowiska przyrodniczego. Istota problemu sprowadza się do odpowiedzi na pytania: kto, jak i dlaczego oddziałuje na środowisko?

Czyli pomagacie tym przedsiębiorstwom znaleźć przyczyny negatywnego oddziaływania na środowisko?

Tak można to ująć, przyczyny są najważniejsze, jednym ze sposobów ich redukcji jest zastosowanie ekoinnowacyjnych urządzeń ochrony środowiska. Chcę zwrócić uwagę na pozytywny aspekt takich działań ekologicznych wpływających nie tylko na środowisko, ale i poprawiających wyniki ekonomiczne przedsiębiorstw. Ponieważ w dobie coraz większych wymagań stawianych przed przedsiębiorstwami, pojawia się problem zmian jakie muszą dokonać nie tylko w sposobie konkurowania, ale całego swojego funkcjonowania.

Uważam, że wymagane będzie ciągłe podejmowanie działań związanych z konkurencją ekologiczną, wpisującą się w proces wdrażania zrównoważonego ekorozwoju zdefiniowanego przez naukowców jako pojęcie ekologicznej konkurencji. Oznacza to dostosowanie się przedsiębiorstw do warunków rynkowych powiązanych z proekologicznymi zachowaniami, takimi jak energooszczędność, ograniczenie zapylenia i hałasu.

Jakie działania branży meblarskiej czy drzewnej są szansą na rozwój?

Przede wszystkim, nowoczesne linie technologiczne które pozwalają na lepsze wykorzystanie surowca. Zmniejszają przy tym ilość odpadów oraz poszerzają liczbę odmian wyrobów gotowych. Dzięki nowoczesnej technologii obniża się ilość odpadów, co pozytywnie wpływa na koszty przedsiębiorstwa.

Szansą na rozwój jest także prowadzenie działalności, w sposób nie zagrażający odnawialnym źródłom zasobów i z uwzględnieniem dobra lokalnych społeczności.

Warto zwrócić uwagę na działalność największych przedsiębiorstw z sektora drzewnego. Prowadząc liczne proekologiczne działania, jednocześnie wpływają one na zmniejszenie kosztów działalności.

Można wskazać na następujące grupy działań:

  • Energia i źródła odnawialne – energia cieplna często pochodzi z kotłowni opalanej biomasą oraz z rekuperacji ciepła gazów i spalin, co zaspokaja w 100% zapotrzebowania zakładu.
  • Przekształcanie oparów z lakierni w zakładach meblarskich na energię cieplną poprzez jej recyrkulację, która jest formą odzysku energii cieplnej, którą wykorzystuje się do podgrzania powietrza poprzez zawrócenie jakiejś jej części z wyrzutu powietrza z powrotem na nawiew. To powoduje zmniejszenie nie tylko kosztów w przedsiębiorstwie, ale również wpływa na wzrost świadomości ekologicznej!
  • Efektywniejsze wykorzystanie surowców i pozostałości poprodukcyjnych do produkcji brykietu lub peletu. Daje to oszczędność energii cieplnej względnie jej uzyskiwanie poprzez ograniczenie zużycia np. gazu czy węgla.
  • Techniki odpylania, czyli oddzielanie szkodliwych dla zdrowia pyłów i trocin jako ekologiczne bezpieczeństwo dla człowieka i techniki. Prawidłowe odpylanie maszyn stolarskich i centrów obróbczych stanowi w dzisiejszych czasach jeden z podstawowych warunków do zrównoważonego ekorozwoju poprzez oszczędności energii i obniżenie kosztów eksploatacji maszyn zajmujących się obróbką drewna.

Dziękuję za rozmowę.

ROZMAWIAŁA: Anna Szypulska.

Wywiad opublikowany został w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 1/2017