Branża

Kary dla producentów płyt drewnopochodnych

Wojciech Dorabialski, dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji w UOKiK.

Kary dla producentów płyt drewnopochodnych

Wojciech Dorabialski, dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji w UOKiK, o możliwych nieprawidłowościach na rynku płyt drewnopochodnych.

Reklama
visby.pl banner z promocją na łóżko

Po tym, jak do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaczęły napływać sygnały o możliwych nieprawidłowościach na rynku płyt drewnopochodnych, zaczęliśmy się uważnie przyglądać temu rynkowi. Wstępna analiza wykazała, że rzeczywiście może tam dochodzić do nieprawidłowości, że możemy mieć do czynienia ze zmową cenową, dlatego zdecydowaliśmy się skierować wniosek do sądu o zgodę na przeszukanie. Taką zgodę uzyskaliśmy i dokonaliśmy przeszukania u przedsiębiorców działających na rynku płyt drewnopochodnych.

Po dokonaniu przeszukania u przedsiębiorców, wpłynął do UOKiK wniosek leniency – wniosek o zwolnienie z nałożenia kary. W oparciu o materiał dowodowy, zgromadzony w trakcie przeszukania oraz dzięki współpracy z wnioskodawcą leniency, wszczęliśmy postępowanie antymonopolowe w sprawie i wydaliśmy decyzję, w której nałożyliśmy kary na pozostałych uczestników porozumienia, w łącznej wysokości ok. 135 mln zł. W tym postępowaniu wykorzystaliśmy wszystkie dostępne nam narzędzia zwalczania karteli, począwszy od przyjmowania sygnałów, poprzez przeszukania, aż po program leniency.

Warto przy tym zaznaczyć, że kluczowym elementem, kluczowym narzędziem, bez którego nie udałoby się nam zainicjować tej sprawy były sygnały z rynku. Dlatego tak duży nacisk obecnie, kładziemy w urzędzie na rozwijanie programu sygnalistów. Bez dobrych sygnałów, dobrych informacji z rynku, o możliwych nieprawidłowościach, bardzo trudno jest nam podjąć sprawę, uzasadnić właściwie wniosek o przeszukanie i w efekcie uzyskać dobry materiał dowodowy.