Branża

5 wyzwań nowoczesnego lidera

Nowoczesne przywództwo według Juvencio Maeztu, zastępca dyrektora generalnego i dyrektor finansowy Grupy Ingka.

5 wyzwań nowoczesnego lidera

Juvencio Maeztu, zastępca dyrektora generalnego i dyrektor finansowy Grupy Ingka, największego franczyzobiorcy IKEA, nakreśla swoją wizję przywództwa na nową erę. Jakie wyzwania czekają na nowoczesnego lidera w dzisiejszych czasach?

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Nowoczesne przywództwo było tematem przemówienia, które Juvencio Maeztu wygłosił w grudniu 2022 roku do studentów MBA w The San Telmo Business School, a następnie w wersji skróconej z okazji rozpoczęcia dorocznego spotkania Światowego Forum Ekonomicznego (WEF).

Zdanie, którego nigdy nie zapomnę, to: To, co było widziane, nie może być niewidziane. Nie można zmienić przeszłości, ale można się z niej uczyć.

Nowoczesne przywództwo naszych czasów

Żyjemy w krytycznych czasach ze względu na złożoność, w której jesteśmy zanurzeni. Musimy wyciągnąć wnioski z dzisiejszych wyzwań, a ja chciałbym zwrócić uwagę na pięć z nich.

  1. Zmiany klimatyczne. Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które stworzyło ten problem i ostatnim, które może go rozwiązać. Porozumienie paryskie wymaga, abyśmy nie przekroczyli granicy 1,5°C ocieplenia w porównaniu z poziomem przedindustrialnym. 1,5°C nie powinno być traktowane jako cel, ale po prostu jako limit. Nie wyobrażam sobie lidera biznesu, który nie zna bilansów i rachunków zysków i strat. Od dziś nie możemy sobie wyobrazić liderów, którzy nie znają zmian klimatycznych, opartych na podstawach naukowych celów redukcji emisji i konkretnych planów działania w celu dekarbonizacji skutków.
  2. Nierówności. Ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy teraz lepsi niż dziesiątki lat czy wieki temu. Krok po kroku, jeśli spojrzymy na ostatnie 100 lat, świat się poprawił. Jednak dodatkowym problemem związanym ze zmianami klimatu jest to, że nierówności wzrosną, ponieważ ci, którzy mają najmniej, są tymi, którzy ponoszą konsekwencje. Jesteśmy odpowiedzialni za globalne ocieplenie, ale to nie my ponosimy największe konsekwencje takiej zmiany klimatu. Dla niektórych ludzi w świecie zachodnim zmiany klimatyczne będą oznaczały konieczność wydawania większej ilości pieniędzy na energię elektryczną lub żywność i zmaganie się z trudnościami z wiązaniem końca z końcem każdego miesiąca. Dla miliardów będzie to oznaczało utratę swoich upraw, powodzie lub konieczność porzucenia swoich bliskich i szukania lepszego życia.
  3. Coraz większa polaryzacja społeczeństwa. Wielki rozwój ludzkości odbywał się w okresach pokoju, stabilności, współpracy i konsensusu. Zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w każdym narodzie. Dziś tak nie jest i te cztery wymiary: pokój, stabilność, współpraca i konsensus są zagrożone. Ta sytuacja nie zależy tylko od geopolityki i rządów. Nie chodzi tylko o wojny i dyplomację. To dzieje się także na co dzień w rozmowach, na mediach społecznościowych i w ogólnej dezinformacji.
  4. Sytuacja gospodarcza. Piszemy na nowo książki o makroekonomii i mikroekonomii. Jesteśmy dziećmi pokolenia, które wychowało się z aksjomatem, że globalizacja i wolny handel tworzą niskie ceny, rozwój gospodarczy i pokój. Od czasu rozpoczęcia pandemii COVID-19 nastąpił ciąg pewnych wydarzeń: statek Ever Given utknął w marcu 2021 r. na mieliźnie w Kanale Sueskim (blokując ponad 9 mld USD handlu każdego dnia), brak podaży spowodowany wysokim popytem stymulowanym wysokim poziomem oszczędności po pandemii, duże uzależnienie od surowców w sektorach strategicznych i konsekwencje wojny w Ukrainie, sprawiły, że aksjomat globalizacji i wolnego handlu został zakwestionowany i wróciliśmy do poziomu inflacji z lat 80. Możemy wybrać analizę sytuacji z perspektywy makro, z perspektywy firm, albo możemy analizować ją z rzeczywistości większości ludzi. I myślę, że ta ostatnia perspektywa powinna być początkiem analizy. Dla większości rodzin podwyżka paliwa do samochodu, rachunku za prąd, miesięcznych rat kredytu hipotecznego czy żywności, do tego wszystkiego na raz, ma niezaprzeczalny wpływ na miesięczne dochody. Dlatego naszym obowiązkiem, jako liderów biznesu, jest nie tylko sukces firmy, ale także przyczynianie się do lepszego życia codziennego wielu ludzi.
  5. Zdrowie psychiczne. Wszyscy nawigowaliśmy po omacku w tych ostatnich latach, nawigując w niewiadomej konsekwencji COVID-19, geopolityki, wojny, gospodarki. Ze względu na intensywność wszystkich wydarzeń z ostatnich trzech lat, wzrosła presja i lęki, z którymi żyje wiele osób. Strach przed utratą zdrowia, strach przed nieznanym, strach o bezpieczeństwo osobiste, strach przed brakiem pieniędzy i strach przed niepewną przyszłością. Zdrowie psychiczne pojawiło się w rankingu problemów dotykających nasze społeczeństwo w Europie i na całym świecie.

Tak jak istnieją wyzwania, mamy również wielkie możliwości zmiany i poprawy. Są to czasy krytyczne, ale także czasy, które określają przyszłe pokolenia i wymagają odpowiedzialności za przekształcenie tych wyzwań w możliwości tworzenia lepszego świata.

Istnieją trzy umiejętności, które postrzegam dziś jako znacznie bardziej potrzebne, które uważam za krytyczne dla tworzenia lepszej przyszłości.

Przekształcanie dylematów w polaryzację

Przyszłość wymaga podwójnego podejścia: krótko- i długoterminowego, ratowania planety i wyniku końcowego, ludzi i biznesu, praw jednostki i praw zbiorowych, jakości i niskiej ceny, celu i zysku. Możemy wybrać postrzeganie tego jako dylematu, jako problemu, z którego nie wyjdziemy, bo jedno pociąga za sobą drugie, a my czujemy się ofiarami sytuacji. Albo możemy to widzieć jako polaryzacje, jako dwie przeciwstawne siły, które obie potrzebują się nawzajem i obie pomagają nam się doskonalić. To właśnie tutaj, nie tylko w akceptacji biegunowości, ale w ekscytacji życiem w nich, znajdujemy naszą siłę jako liderzy i naszą zdolność do przekształcania rzeczy.

Nowa zasada mierzenia wyników

Skąd mamy wiedzieć, kiedy dobrze lub źle działamy? Musimy mieć jasne odniesienie do tego, co to znaczy robić coś dobrze. A tradycyjne oceny wyników nie mają już racji bytu. Musimy mierzyć przywództwo oparte na wartości i być znacznie bardziej holistyczni w definiowaniu. Zdecydowaliśmy się tworzyć wartość w czterech wymiarach:

  1. lepsze domy dla konsumentów,
  2. lepsze życie dla ludzi,
  3. lepsza planeta dla wszystkich,
  4. lepsza firma.

aby zapewnić długoterminowy i dalszy wkład w tych czterech wymiarach. Tylko w całości leży stała i trwała transformacja.

Nowoczesne przywództwo to pokora i siła woli

Nigdy wcześniej nie czułem tych dwóch skrajności tak bardzo. Teraz wiem, że to biegunowość i że w czasach, w których żyjemy, musimy je rozwijać w pełni, obie jednocześnie. Pokorę, by więcej słuchać – zwłaszcza ludzi, którymi się nie otaczam – by więcej dziękować, a mniej pouczać, by mniej narzekać, a więcej pomagać, by akceptować uleganie wpływom i uzupełniać nasz sposób myślenia. Siłę woli, by wzmacniać naszą wiarę, by się przekształcać, by iść szybciej, by nie rozczulać się nad niezliczonymi problemami, które napotykamy, by pokonywać opór, by wierzyć i wykonywać, by skakać, a nie tylko chodzić.

Kończę cytatem, którego nigdy nie zapomnę: To, co było widziane, nie może być niewidziane. Nie można zmienić przeszłości, ale można się z niej uczyć. Dlatego właśnie musimy zmieniać nasze nowoczesne przywództwo, by być liderami na nową erę!

Źródło: Grupa Ingka.