Rankingi

SURTECO zwiększyło sprzedaż w porównaniu do 2022 r.

Grupa SURTECO na targach SICAM 2023.

SURTECO zwiększyło sprzedaż w porównaniu do 2022 r.

Grupa SURTECO opublikowała raport finansowy za trzy pierwsze kwartały 2023 r. Po przejęciu spółki Omnova koncern odnotował wzrost sprzedaży, ale też spadek zysków w porównaniu do roku ubiegłego.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Grupa SURTECO skupia wiodące marki z obszaru technologii powierzchni. W pierwszych 9 miesiącach 2023 r. koncern zwiększył sprzedaż o 7% do 637,3 mln euro. Wynik ten zawdzięcza m.in. przejęciu firmy Omnova.

Wskaźnik kosztów materiałów poprawił się w tym okresie do 50,7% (rok poprzedni: 51,6%). Natomiast wskaźnik kosztów osobowych wzrósł do 26,5% (rok poprzedni: 22,7%). Na ogólne zyski negatywnie wpływają zarówno słaby popyt we wszystkich segmentach, jak i jednorazowe koszty związane z przejęciem Omnova. Stąd zysk (EBIT), wynoszący 4,1 mln euro, był o 90% niższy od kwoty 41,1 mln euro z poprzedniego roku. Po uwzględnieniu wszystkich kosztów specjalnych skorygowany EBIT wyniósł 27,6 mln euro.

W kontekście utrzymujących się trudnych warunków ogólnych i wydatków specjalnych oczekuje się obecnie, że w roku finansowym 2023 EBIT wyniesie od 5 do 15 mln euro. Oczekuje się, że skorygowany EBIT (skorygowany o koszty specjalne) będzie mieścić się w przedziale od 35 do 45 mln euro. Sprzedaż Grupy również będzie znacznie niższa od pierwotnej prognozy wynoszącej 920–950 mln euro – poinformowała Grupa SURTECO.

Niestety, w trzecim kwartale ogólne warunki ponownie się pogorszyły. Tym ważniejsze stało się konsekwentne wdrażanie naszego programu poprawy wyników. Doprowadzi to do utworzenia rezerw w bieżącym roku finansowym. Jednak pomoże nam osiągnąć nasze cele rozwojowe w przyszłości – powiedział Wolfgang Moyses, dyrektor generalny Grupy SURTECO.

Grupa SURTECO wobec prognoz na 2024 r.

Wyniki koncernu skomentowała spółka Sphene Capital. Według niej w raporcie za 9 miesięcy 2023 roku nie było większych niespodzianek.

Negatywny wpływ na zyski miały niewykorzystane ze względu na sytuację gospodarczą moce produkcyjne oraz wyższe niż oczekiwano jednorazowe wydatki związane z przejęciem i integracją obszarów biznesowych Omnova oraz zasobami ludzkimi wyjaśniła Sphene Capital.

Sphene Capital, oceniając szczegółowo raport, zwróciła uwagę na wskaźnik kosztów materiałów. Obniżył się on o 90 punktów bazowych do 50,7% r/r. Firma stwierdziła, że prawdopodobnie ulgę przyniosły tu spadające ceny polimerów i energii elektrycznej.

ZOBACZ TAKŻE: SURTECO rezygnuje z udziału w interzum 2023

Istotnie wyższy wskaźnik kosztów osobowych o 380 punktów bazowych rok do roku wynika m.in. z utworzenia rezerw na przyszłe działania kadrowe. Ponieważ mają one charakter jednorazowy, a SURTECO powinno w dalszym ciągu czerpać korzyści z dalszego rozluźnienia wskaźnika kosztów materiałów w nadchodzącym roku, wierzymy, że w 2024 r. można spodziewać się istotnej poprawy sytuacji wynikowej – skomentowała spółka Sphene Capital.