Rankingi

Ile Polacy wydają na meble, a ile na remont?

577618027

Ile Polacy wydają na meble, a ile na remont?

Wystrój wnętrz w polskich domach zmienia się już nawet co 2-3 lata. Ile pieniędzy są w stanie przeznaczyć Polacy na remont czy meble?

Coraz większa świadomość w zakresie rozwiązań projektowych i zainteresowanie designem to główne powody coraz częstszych zmian w domach Polaków – takie wnioski płyną z raportu Homebook.pl.

Jakie produkty wyposażenia wnętrz kupują Polacy?

Zmiany we wnętrzach najczęściej dotyczą zakupu nowych mebli (42% badanych). Na drugiej pozycji tej listy znalazła się wymiana sprzętów łazienkowych (39% ankietowanych), dalej – malowanie ścian – jeden z najszybszych i najprostszych sposób na nową aranżację (38%). W dalszej kolejności uczestnicy badania wymieniali wymianę podłogi na nową (36%) i montaż nowych instalacji (28%). Najrzadziej przeprowadzona okazała się aranżacja balkonu lub ogrodu (15% respondentów).

ZOBACZ TAKŻE: Ranking mebli według wyszukiwarki Google

Ile Polacy wydają na meble?

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Homebook.pl, na zakup produktów związanych z remontami i zmianami w domach i mieszkaniach, użytkownicy platformy najczęściej przeznaczają kwoty wyższe niż 20 tys. zł (35% respondentów). Na drugim miejscu wśród udzielanych odpowiedzi znalazł się przedział 5-15 tys. zł (15% badanych). Taki sam odsetek użytkowników zadeklarował budżet w przedziale do 1.000 zł. Najmniej liczna cześć ankietowanych na zakupy wnętrzarskie przeznacza 15-20 tys. zł (10% osób). Pozostali uczestnicy badania (11%) wskazywali odpowiedź „inne”.

Na co Polacy przeznaczają pieniądze zmieniając wystrój wnętrza?

Respondenci zapytani o fundusze, jakie przeznaczają na zmiany w swoich domach związane z sezonowym zakupem dodatków, najczęściej deklarowali kwoty w przedziale 100-500 zł (28% badanych). Blisko 1/5 badanych użytkowników na drobne zakupy dekoracji przeznacza nie więcej niż 100 zł, a 16% – od 1 tys. do 3 tys. zł. Nieco mniej liczna część respondentów (13%) na nowe gadżety wnętrzarskie wydaje od 500 do 1 tys. zł. Pozostała grupa osób (6%) na ten cel przeznacza kwotę wyższą niż 3 tys. zł.

ZOBACZ TAKŻE: Co najczęściej kupują Polacy?

Okazuje się, że znaczna część ankietowanych (19%) decyduje się na bezkosztowe (lub niskokosztowe) odświeżanie wystroju, wykorzystując posiadane już dekoracje i elementy wyposażenia.

Jak często Polacy dokonują zmian w swoich wnętrzach?

Uczestnicy badania zrealizowanego przez Homebook.pl, zapytani o częstotliwość realizowanych zmian, najczęściej opowiadali się za odświeżaniem wystroju co kilka lat (38%). Nieco mniejsza liczba osób deklarowała wprowadzanie zmian w domu lub mieszkaniu co najwyżej raz w roku (21%). Blisko 20% ankietowanych modyfikuje wystrój rzadziej niż co kilka lat, a 16% respondentów robi to w zależności od trwającego sezonu lub pory roku – raz na 6 miesięcy. Pozostałe osoby biorące udział w badaniu (6%) zadeklarowały, że nie wprowadzają żadnych zmian w wystroju swoich domów lub mieszkań.

W badaniu w formie ankiety wzięło udział 397 użytkowników platformy Homebook.pl.