Newsroom

Ożywienie na włoskim rynku maszyn

Biesse. Fot. Xylexpo 2018.

Ożywienie na włoskim rynku maszyn

Nie ma wątpliwości, że ostatnie tygodnie 2020 r. pokazały, że branża może sprostać obecnym wyzwaniom, potwierdzając proeksportowy charakter, ale też koncentrując się na rynku włoskim, który pozostaje jednym z najważniejszych i najbardziej wymagających w skali globalnej – powiedział Luigi De Vito, prezes ACIMALL. – Chociaż pierwsze tygodnie tego roku nadal wykazują pozytywny trend w całym łańcuchu dostaw, musimy być ostrożni i czekać na kolejne kwartały, zanim będziemy mogli powiedzieć, że rynek się ożywia. Znaczące wsparcie w tym kierunku z pewnością będzie pochodzić z planu przejścia na Przemysł 4.0 i rozszerzenia zachęt do zakupu nowych technologii, wdrażanych przez włoski rząd przez następne 2 lata.

Kwartalne badanie Biura Studiów ACIMALL pokazuje, że portfel zamówień w IV kwartale 2020 r. wynosił 3,2 miesiąca (wobec 3,1 w poprzednim kwartale), przy wzroście cen o 1,2% od początku 2020 r. Przychody branży wzrosły o 17,2% w porównaniu do IV kwartału 2019 r.

Połowa badanych przez ACIMALL wskazała na pozytywny trend produkcyjny, 6% – negatywny, a 44% – stabilny. Zatrudnienie według 78% utrzymuje się na stałym poziomie, z kolei 6% wskazuje na spadek, a 16% na wzrost zatrudnienia. Według 56% badanych firm dostępne zapasy są stabilne, 11% uważa, że rosną, a 33% – że maleją.

Z ankiety wynika, że 50% badanych spodziewa się stabilnego trendu w eksporcie, 39% liczy na ożywienie, a 11% obawia się spadku eksportu. Oczekiwania wobec rynku włoskiego są inne: 45% uważa, że biznes będzie dalej się rozwijał, 33% nie spodziewa się zmian, a 22% widzi możliwe spadki w przyszłości.

ZOBACZ TAKŻE: Co czeka rynek maszyn we Włoszech?