Produkty

Bezpieczne systemy wykrywania i gaszenia iskier

System wykrywania i gaszenia iskier.

Bezpieczne systemy wykrywania i gaszenia iskier

W systemach odpylania oraz transportu pneumatycznego, którymi są przemieszczane trociny, pył drzewny i MDF, często dochodzi do pożarów bądź do eksplozji filtrów w wyniku iskrzenia.

Iskrzenie wywoływane jest z reguły przez urządzenia będące w eksploatacji lub powstaje w wyniku zanieczyszczeń materiałowych. Warto wiedzieć, że cząstka o temperaturę 470oC i z energią 40 mJ jest wystarczającym źródłem mogącym spowodować pożar bądź wybuch pyłu. Dlatego gorąca cząstka może być znacznie groźniejsza od iskry nawet o temperaturze 1.000oC, jeśli ma ona mniejszą energię niż 40 mJ. Skutki zaniedbań w tym aspekcie to pożary, wybuchy, a co za tym idzie – przestoje produkcyjne, zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. W celu wykluczenia ryzyka należy monitorować wyciągi i instalacje pod kątem występowania gorących cząstek lub lotnych iskier o energii powyżej 40 mJ i zabezpieczać je, stosując systemy wykrywania i gaszenia iskier.

NESTRO stosuje już od wielu lat szwedzkie systemy wykrywania i gaszenia iskier FIREFLY, ściśle współpracując w tym zakresie z producentem tych systemów.

Działanie wyposażenia do gaszenia iskier

W pneumatycznych instalacjach wyciągowych między maszyną na hali a filtrem lub między filtrem a silosem tuż za wentylatorem transportowym powinny znajdować się zamontowane na stałe detektory iskier i urządzenia gaśnicze. Detektory iskier wykrywają gorące cząstki i iskry i przekazują tę informację do centrali przeciwpożarowej.

Stąd w ciągu milisekund uruchamiane jest urządzenie gaśnicze, które przez specjalne dysze rozpyla wodę gaśniczą do wnętrza wyciągu. Przelatujące przez tę rozpyloną mgłę cząstki gorące lub iskry zostają skutecznie ugaszone. Odległość pomiędzy detektorem iskier, a urządzeniem gaśniczym zależy od prędkości zasysanego powietrza oraz od czasu reakcji urządzenia gaśniczego.

Wyposażenie urządzenia do gaszenia iskier

System detekcji iskier składa się z dwóch lub więcej detektorów iskier HD250 lub HD400 , monitorujących przekrój poprzeczny całości przewodu rurowego. Zaletami tych detektorów jest to, że są niewrażliwe na światło dzienne, mają kąt widzenia 180o, jak również są samooczyszczające w pneumatycznych przewodach transportowych.

Elementy systemu wykrywania i gaszenia iskier.

Centrale przeciwpożarowe nowej generacji EXIMIO IntuVISION wyposażone są w automatyczne urządzenia kontrolujące detektory iskier, odpada tu więc kontrola manualna. Urządzenie nadzorujące przepływ wody gaśniczej monitoruje prawidłowość procesu gaszenia, przekazując jego przebieg do centrali przeciwpożarowej w formie sygnałów.

Centrala, interfejs systemu wykrywania i gaszenia iskier.

Systemy gaszenia iskier FireFly oferowane przez Nestro mają jako jedyne na świecie certyfikaty FM Global (Approvals) wykrywania zarówno iskier, jak i gorących czarnych cząstek o temperaturach do 250 lub 400o.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt kontakt mailowy. Chętnie przedstawimy Państwu ofertę indywidualną.

CZYTAJ TAKŻE: Ekoinnowacje ze znakiem NESTRO