Newsroom

Co czeka branżę meblarską w Polsce?

Salon Agata w Jeleniej Górze. Fot. Biuro prasowe Agata.

Co czeka branżę meblarską w Polsce?

Pierwszy kwartał 2021 roku był świetny, czy drugi też będzie tak dobry?

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Na łamach czerwcowo-lipcowego wydania miesięcznika BIZNES.meble.pl Mateusz Strzelczyk z B+R Studio przeanalizował liczby, jakie przyniósł pierwszy kwartał 2021 roku i wyniki, jakie osiągnęli polscy meblarze.

Obszary, które zostały przeanalizowane w II części raportu to:

  • Koniunktura konsumencka
  • Koniunktura w handlu
  • Budownictwo

Koniunktura konsumencka

Ważnym elementem w ocenie sektora meblarskiego są dane dotyczące koniunktury konsumenckiej, aktualnych nastrojów oraz ich oczekiwań na przyszłość.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) jest to średnia sald ocen zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, zmian ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnego dokonywania ważnych zakupów.

ZOBACZ TAKŻE: Dobrze już było, teraz będzie trudniej

W badanym okresie luty-kwiecień 2021 r. wszystkie składające się na BWUK wskaźniki, tj. zmiana sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich i najbliższych 12 miesiącach, zmiana ogólna sytuacji ekonomicznej w kraju w ostatnich i najbliższych 12 miesiącach oraz dokonywanie ważnych zakupów utrzymywały się na ujemnym poziomie.

Najgorzej oceniana jest sytuacja dotycząca zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju w ostatnich i najbliższych 12 miesiącach. Konsumenci oceniali je w badanym okresie na odpowiednio -50,2 -46,3 i -48,6 oraz -35,0, -31,5 i -31,4. BWUK będący średnią pięciu wyżej wymienionych wskaźników charakteryzował się wartościami kolejno -25,2, -23,0 i -22,5 i mimo że są nieco lepsze niż w poprzednim badanym okresie (listopad, grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.), to nadal nie napawają optymizmem.

ZOBACZ TAKŻE: Ranking mebli według wyszukiwarki Google

Następny jest wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), który składa się ze średniej sald ocen dotyczących przewidywań w zakresie: zmiany w perspektywie najbliższych 12 miesięcy sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju, poziomu bezrobocia i zmiany możliwości związanych z oszczędzaniem pieniędzy.

W WWUK, podobnie jak w przypadku BWUK, w badanym okresie luty-kwiecień 2021 r. odnotowano ujemne oceny konsumentów. Jedynym wyjątkiem są oceny wskaźnika związanego z oszczędzaniem pieniędzy, który w badanym okresie notował wartości na poziomie odpowiednio -2,4, 2,5 i 2,9. Najniżej ocenianym WWUK był ten dotyczący zmiany poziomu bezrobocia. Został on oceniony przez konsumentów w badanym okresie na poziomie -48,7 -43,9 i -42,5. Średnia wszystkich wskaźników, jako WWUK w badanym okresie kształtowała się na poziomie odpowiednio -22,3, -20,2 i -19,8.

Koniunktura w handlu

Dane z zakresu koniunktury handlu pozwalają szerzej spojrzeć na polską branżę meblarską. Dokonano analizy ocen opisujących handel artykułami gospodarstwa domowego, których częścią składową są meble. Badany okres przypadł na luty-kwiecień 2021 r. i obejmuje sześć wskaźników. Warto na początku wspomnieć, że za wyjątkiem pierwszego omawianego wskaźnika, tak dobre oceny handlowców były notowane ostatnio przed pandemią COVID-19.

Wskaźnik bieżącej ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw w badanym okresie wyniósł odpowiednio -1,7, 4,4, -2,3. Jest to jedyny wskaźnik koniunktury w handlu, w którym odnotowano oceny ujemne, aczkolwiek nie są one znaczące. Znacznie lepiej wypadają oceny przewidywanej ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw. W tym przypadku najlepiej oceniano luty 2021 r., który charakteryzował się wynikiem 24,8. Bardzo pozytywnie, choć nieco gorzej oceniano marzec i kwiecień 2021 r., odpowiednio 19,4 i 14,6. Najlepsze oceny koniunktury w handlu w badanym okresie zebrała bieżąca ilość sprzedawanych towarów.

Podobnie jak w przypadku poprzedniego wskaźnika najlepiej oceniany przez handlowców był luty 2021 r. z wartością na poziomie 45,0. Marzec i kwiecień 2021 r. przyniosły pogorszenie ocen, aczkolwiek nadal były na bardzo wysokim poziomie, odpowiednio 28,4 i 29,9. Wskaźnik przewidywanych cen towarów w badanym okresie luty-kwiecień 2021 r. charakteryzował się bardzo stabilnymi ocenami dodatnimi na poziomie kolejno 10,8, 11,6, i 11,4. Oceny otrzymane podczas badania przez GUS wskaźnika przewidywanego popytu na towary jednoznacznie wskazują na panujący wśród handlowców optymizm. W badanym okresie luty-kwiecień 2021 r. przewidywany popyt na towary był oceniany na odpowiednio 23,7, 19,2, 25,2.

ZOBACZ TAKŻE: Polacy w pandemii – wydają czy oszczędzają?

Ostatni wskaźnik odnoszący się do ogólnego klimatu koniunktury, tak jak w przypadku poprzednich wskaźników, również charakteryzuje się ocenami dodatnimi. Jest to znaczna poprawa w stosunku do przełomu 2020 i 2021 r., kiedy to te oceny były ujemne. W badanym okresie od lutego do kwietnia 2021 r. otrzymane oceny to kolejno 11,6, 12,1 i 6,2.

Budownictwo

Badając stan polskiej branży meblarskiej nie można zapomnieć o sytuacji na rynku budowlanym. Obserwując rynek mieszkaniowy można przewidzieć wzrost lub spadek wydatków społeczeństwa na meble.

Według oficjalnych danych GUS w pierwszym kwartale 2021 r. liczba oddanych do użytku mieszkań wyniosła 53.302 i była to wartość o 7% wyższa niż w pierwszym kwartale roku 2020, kiedy to oddano do użytku 49.624 mieszkań.

Kolejną badaną wartością jest liczba mieszkań, których budowa została rozpoczęta. W pierwszym kwartale 2021 r. liczba rozpoczętych budów wyniosła 63.678. Porównując tą liczbę do pierwszego kwartału 2020 r. obserwujemy znaczący 21% wzrost. Ostatnim elementem badania sytuacji na rynku mieszkaniowym jest liczba mieszkań, na których realizację wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. W pierwszych trzech miesiącach 2021 r. liczba ta wyniosła 84,338 i porównując ją do pierwszego kwartału 2020 r. zaobserwowano bardzo znaczny wzrost, bo aż 42%.

Podsumowując, bardzo dobra sytuacja na rynku budowlanym jest optymistyczną wiadomością również dla branży meblarskiej. Wzrost liczby oddanych do użytku mieszkań może potencjalnie zwiększyć zapotrzebowanie konsumentów na nowe umeblowanie w najbliższym czasie. Znaczące wzrosty liczby rozpoczętych budów i wydanych pozwoleń i dokonanych zgłoszeń z projektem budowanym mogą mieć również pozytywny wpływ na branżę meblarską w nieco dalszej perspektywie.

Podsumowanie

Dobra passa polskiej branży meblarskiej trwa i stwierdzenie, że pierwszy kwartał 2021 r. był dla niej udany byłoby sporym niedopowiedzeniem. Wyniki są bardzo dobre, a w niektórych przypadkach rekordowe. Produkcja sprzedana mebli osiągnęła wartość 12,8 mld zł i czyni to ten wynik najlepszym pierwszym kwartałem roku w historii. Tylko w marcu 2021 r. branża meblarska osiągnęła wynik na poziomie blisko 4,7 mld zł czyniąc go drugim najlepszym miesiącem w historii, ustępującym jedynie październikowi 2020 r.

Można przypuszczać, że na tak wysokie wyniki do pewnego stopnia mogła wpłynąć stale rosnąca inflacja oraz ceny materiałów, takich jak płyty i pianki, a w konsekwencji i mebli. Mówiąc o cenach mebli – od kilku miesięcy B+R Studio obserwuje ich zmiany na rynku konsumenckim w ramach najnowszego badania „Wskaźnik Cen Mebli”, które wykazało, że w okresie luty-maj 2021 r. ceny mebli wzrosły średnio 4,4%.

Podsumowując, jeszcze raz musimy to powiedzieć – pierwszy kwartał 2021 r. był świetny, ale przed nami drugi kwartał 2021 r. i pojawia się pytanie, czy też będzie tak dobry? Już w tej chwili wiadomo, że będzie bardzo trudno. Z naszego doświadczenia wiemy, że dla branży meblarskiej jest to okres zwyczajowo nieco słabszy od pierwszego kwartału roku. Dodatkowo rosnące ceny materiałów do produkcji mebli mogą odbić się na rentowności firm meblarskich. Jak zatem rozwinie się sytuacja branży? Będziemy obserwować i z pewności podzielimy się z Państwem naszymi spostrzeżeniami.

TEKST: Mateusz Strzelczyk

Więcej w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 6-7/2021