Newsroom

Branża w kontrze do COVID-19

29 kwietnia odbyło się robocze spotkanie online członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Jego celem było omówienie aktualnej sytuacji polskiej branży meblarskiej.

Branża w kontrze do COVID-19

29 kwietnia odbyło się robocze spotkanie online członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Jego celem było omówienie aktualnej sytuacji polskiej branży meblarskiej.

Reklama
Banner targów IFFINA 2024 750x109 px

Gospodarzem spotkania był Piotr Wójcik, wiceprezes OIGPM oraz prezes Meble Wójcik, a prowadzili je Michał Strzelecki, dyrektor biura Izby oraz dr Tomasz Wiktorski, ekspert OIGPM, właściciel B+R Studio. Poza omówieniem aktualnej sytuacji polskiej branży meblarskiej przedstawiono możliwości, z jakich mogą skorzystać fabryki mebli w celu złagodzenia skutków kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

Kontakt polskiej branży meblarskiej ze stroną rządową

Jan Szynaka, prezes OIGPM oraz Szynaka Meble, wraz z Piotrem Wójcikiem, wiceprezesem OIGPM, prezesem Meble Wójcik, Dariuszem Formelą, prezesem Black Red White, Marcinem Barańskim, dyrektorem generalnym Meble Vox, Maciejem Formanowiczem, prezesem Forte, Grzegorzem Przondziono, prezesem Agata, a także Adamem Krzanowskim, prezesem firmy Nowy Styl, połączyli siły, by na bieżąco podczas roboczych spotkań z Jadwigą Emilewicz, wicepremier, minister rozwoju, alarmować o problemach, które dotykają polską branżę meblarską w wyniku pandemii oraz zgłaszać wnioski o uzupełnienie braków w tarczach pomocowych.

Piotr Wójcik poinformował członków OIGPM o obszarach rozmów z panią wicepremier. Ostatni czas to spotkania z zarządami banków krajowych, jak i komercyjnych, prezesem Komisji Nadzoru Finansowego czy z KUKE. Poruszone zostały tematy obszarów płynnościowych, kredytów obrotowych oraz tego, jak te produkty zostaną dostosowane do obecnej sytuacji w branży, a także już po pandemii wirusa. Banki podczas rozmowy podkreśliły, że branża meblarska jest dla nich bardzo ważna, są skłonne do bardziej elastycznych rozwiązań jednak nie wszystkim firmom będzie można pomóc w obecnej sytuacji. W tym miejscu przedstawiciele grupy zaprotestowali, gdyż branża meblarska znalazła się w bardzo trudnej sytuacji praktycznie z dnia na dzień i każda dotychczas dobrze funkcjonująca na rynku firma może mieć poważne problemy.

Dobrą informacją dla branży jest wznowienie handlu od 4 maja, co dotychczas było jednym z postulatów grupy roboczej. Dodatkowo apeluje się o wznowienie handlu w niedzielę oraz ulgi podatkowe dla konsumentów, którzy w br. zdecydują się na zakup mebli. Jak zapewnia szefowa resortu rozwoju, zaproponowane rozwiązania antykryzysowe mają szansę realnie wesprzeć płynność firm meblarskich w tym newralgicznym czasie.

Monitoring sytuacji polskiej branży meblarskiej

W kolejnej części spotkania omówiona została, trzecia przeprowadzona ankieta monitorująca sytuację w polskiej branży meblarskiej.

Pomiędzy przeprowadzonymi badaniami z dnia 8 kwietnia i 22 kwietnia br. zaobserwowano, że:

 • Ocena sytuacji w firmach ustabilizowała się. Badane podmioty dzielą się na 3 porównywalne grupy określające swoją obecną sytuację jako: złą lub krytyczną, ani dobrą ani zła, dobrą.
 • Obecnie wykorzystanie mocy produkcyjnych szacuje się u badanych podmiotów na około 50%.
 • Postępujące ograniczenia zamówień dotyczą 72% firm, ale 12% badanych wskazało na pojawienie się nowych zamówień.
 • Poziom zatrudnienia w maju może być o około 10 tys. etatów niższy w porównaniu do marca br.
 • Jako główną przyczynę kryzysu badani wskazują brak popytu.

Tarcza Finansowa PFR

Podczas spotkania członkom OIGPM przekazano również wskazówki dotyczące Tarczy Finansowej PFR dla firm i pracowników, która jest programem wsparcia o wartości 100 mld zł, skierowanym do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Program skierowany jest do około 670 tys. polskich przedsiębiorców. Ma pomóc im powrócić na ścieżkę wzrostu po zamrożeniu gospodarki w czasie walki z koronawirusem.

Tarcza kierowana jest do podmiotów, które spełniają jeden z poniższych warunków:

 • Spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży), o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego br., w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ub.r. w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.
 • Utraciły zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19.
 • Nie otrzymują płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności.
 • Z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego nie mają dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami.
 • Są uczestnikami Programów Sektorowych w związku z COVID-19.

Wsparcie dla eksportu

Podczas spotkania omówione zostały też działania wspierające eksport:

 • USA – High Point – w przyszłości na podobnych warunkach będzie realizowany projekt grupowej wystawy polskich producentów mebli.
 • Indie – propozycja przygotowania pawilonu w Indiach w Bombaju. Przygotowywana jest wstępna propozycja przygotowania polskiego pawilonu dla 10 polskich firm na targach Index, kierowana do branży meblarskiej, architektonicznej i wystroju wnętrz.