Newsroom

Branża w kontrze do COVID-19

22734898

Branża w kontrze do COVID-19

Gospodarzem spotkania był Piotr Wójcik, wiceprezes OIGPM oraz prezes Meble Wójcik, a prowadzili je Michał Strzelecki, dyrektor biura Izby oraz dr Tomasz Wiktorski, ekspert OIGPM, właściciel B+R Studio.

Poza omówieniem aktualnej sytuacji, w której znajduje się branża, przedstawiono możliwości, z jakich mogą skorzystać fabryki mebli w celu złagodzenia skutków kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

Kontakt ze stroną rządową

Jan Szynaka, prezes OIGPM oraz Szynaka Meble, wraz z Piotrem Wójcikiem, wiceprezesem OIGPM, prezesem Meble Wójcik, Dariuszem Formelą, prezesem Black Red White, Marcinem Barańskim, dyrektorem generalnym Meble Vox, Maciejem Formanowiczem, prezesem Forte, Grzegorzem Przondziono, prezesem Agata, a także Adamem Krzanowskim, prezesem firmy Nowy Styl, połączyli siły, by na bieżąco podczas roboczych spotkań z Jadwigą Emilewicz, wicepremier, minister rozwoju, alarmować o problemach, które dotykają polską branżę meblarską w wyniku pandemii oraz zgłaszać wnioski o uzupełnienie braków w tarczach pomocowych.

Piotr Wójcik poinformował członków OIGPM o obszarach rozmów z panią wicepremier. Ostatni czas to spotkania z zarządami banków krajowych, jak i komercyjnych, prezesem Komisji Nadzoru Finansowego czy z KUKE. Poruszone zostały tematy obszarów płynnościowych, kredytów obrotowych oraz tego, jak te produkty zostaną dostosowane do obecnej sytuacji w branży, a także już po pandemii wirusa. Banki podczas rozmowy podkreśliły, że branża meblarska jest dla nich bardzo ważna, są skłonne do bardziej elastycznych rozwiązań jednak nie wszystkim firmom będzie można pomóc w obecnej sytuacji. W tym miejscu przedstawiciele grupy zaprotestowali, gdyż branża meblarska znalazła się w bardzo trudnej sytuacji praktycznie z dnia na dzień i każda dotychczas dobrze funkcjonująca na rynku firma może mieć poważne problemy.

Dobrą informacją dla branży jest wznowienie handlu od 4 maja, co dotychczas było jednym z postulatów grupy roboczej. Dodatkowo apeluje się o wznowienie handlu w niedzielę oraz ulgi podatkowe dla konsumentów, którzy w br. zdecydują się na zakup mebli. Jak zapewnia szefowa resortu rozwoju, zaproponowane rozwiązania antykryzysowe mają szansę realnie wesprzeć płynność firm meblarskich w tym newralgicznym czasie.

Monitoring sytuacji

W kolejnej części spotkania omówiona została, trzecia przeprowadzona ankieta monitorująca sytuację w branży meblarskiej.

Pomiędzy przeprowadzonymi badaniami z dnia 8 kwietnia i 22 kwietnia br. zaobserwowano, że:

– Ocena sytuacji w firmach ustabilizowała się. Badane podmioty dzielą się na 3 porównywalne grupy określające swoją obecną sytuację jako: złą lub krytyczną, ani dobrą ani zła, dobrą.

– Obecnie wykorzystanie mocy produkcyjnych szacuje się u badanych podmiotów na około 50%.

– Postępujące ograniczenia zamówień dotyczą 72% firm, ale 12% badanych wskazało na pojawienie się nowych zamówień.

-Poziom zatrudnienia w maju może być o około 10 tys. etatów niższy w porównaniu do marca br.

-Jako główną przyczynę kryzysu badani wskazują brak popytu.

Tarcza Finansowa PFR

Podczas spotkania członkom OIGPM przekazano również wskazówki dotyczące Tarczy Finansowej PFR dla firm i pracowników, która jest programem wsparcia o wartości 100 mld zł, skierowanym do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Program skierowany jest do około 670 tys. polskich przedsiębiorców. Ma pomóc im powrócić na ścieżkę wzrostu po zamrożeniu gospodarki w czasie walki z koronawirusem.

Tarcza kierowana jest do podmiotów, które spełniają jeden z poniższych warunków:

– Spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży), o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego br., w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ub.r. w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.

– Utraciły zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19.

– Nie otrzymują płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności.

– Z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego nie mają dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami.

– Są uczestnikami Programów Sektorowych w związku z COVID-19.

Wsparcie dla eksportu

Podczas spotkania omówione zostały też działania wspierające eksport:

– USA – High Point – w przyszłości na podobnych warunkach będzie realizowany projekt grupowej wystawy polskich producentów mebli.

– Indie – propozycja przygotowania pawilonu w Indiach w Bombaju. Przygotowywana jest wstępna propozycja przygotowania polskiego pawilonu dla 10 polskich firm na targach Index, kierowana do branży meblarskiej, architektonicznej i wystroju wnętrz.