Webinary

Webinar o ochronie własności intelektualnej

Webinar o ochronie własności intelektualnej.

Webinar o ochronie własności intelektualnej

Szkolenie zatytułowane „Jak skutecznie informować przedsiębiorców o ochronie własności intelektualnej?” odbędzie się w środę, 4 października 2023 r., w godz. 13:00-14:00. Poprowadzą je specjaliści z Departamentu Innowacyjności i Komunikacji UPRP Małgorzata Gebler i Piotr Wiatrowski.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

W prasie i Internecie coraz częściej pojawiają się artykuły o ochronie własności intelektualnej. Publikacje te stanowią sygnał, że dziennikarze chętnie sięgają po tematy związane z własnością intelektualną. Z drugiej strony rośnie społeczna świadomość i zainteresowanie tym zagadnieniem.

Czym jest własność intelektualna?

Według słownika terminów Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, własność intelektualna jest obszernym pojęciem obejmującym wszelkie wytwory ludzkiego umysłu.

Zgodnie z art. 2 pkt viii) Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, własność intelektualna oznacza prawa odnoszące się do: dzieł literackich, artystycznych i naukowych, interpretacji artystów interpretatorów, wynalazków z każdej dziedziny techniki, odkryć naukowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, nazw handlowych oraz oznaczeń handlowych, ochrony przed nieuczciwą konkurencją. Pojęcie to obejmuje m.in. prawo autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, prawa do baz danych, dobra osobiste, czy inne prawa do know-how – dowiadujemy się z definicji UPRP.

Jak powstają treści nt. ochrony własności intelektualnej?

Szkolenie przeprowadzone przez specjalistów Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej poruszy następujące zagadnienia:

  • Relacja twórca-utwór,
  • System ochrony własności intelektualnej,
  • Rola Prawa Własności Przemysłowej,
  • Prawo autorskie,
  • Tajemnica przedsiębiorstwa,
  • Fundusz SME Fund – wsparcie w ochronie IP.

Szkolenie jest organizowane w ramach współpracy z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej – EUIPO. Odbędzie się w formule online na platformie Webex.

Urząd Patentowy RP zaprasza na bezpłatne szkolenie online z cyklu Medialna Akademia Własności Intelektualnej zwłaszcza dziennikarzy i ludzi mediów.

Udział w szkoleniu w ramach Medialnej Akademii Własności Intelektualnej, zatytułowane „Jak skutecznie informować przedsiębiorców o ochronie własności intelektualnej?”, 4.10.2023 r. wymaga rejestracji.

Link do wydarzenia