Edukacja

Rok 2020 wyzwaniem dla meblarzy

Rok 2020 wyzwaniem dla meblarzy

Według danych z publikacji GUS z czerwca 2019 r. produkcja sprzedana mebli w 2018 r. wyniosła 49,6 mld zł dla pełnej zbiorowości firm meblarskich, co oznaczało wzrost o 10% w porównaniu do poprzedniego roku. Było to dużym zaskoczeniem dla analityków. Następnie dane zostały zaktualizowane przez GUS w grudniu 2019 r. i szacowaną wartość produkcji sprzedanej mebli w 2018 r. obniżono do 47,9 mld zł, co oznacza wzrost o 6% w porównaniu do 2017 r.

Analizując dane dotyczące wolumenu wartości produkcji, w styczniu 2020 r. zaobserwowano wysoką dynamikę dla grupy mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach. Wzrost wyniósł aż o 21,4% w porównaniu do stycznia 2019 r. oraz o 36,8% w porównaniu do grudnia 2019 r. Wartość wolumenu produkcji w styczniu 2020 r. wynosiła 3.307 tys. sztuk. W omawianym okresie dwie spośród czterech grup mebli monitorowanych przez GUS charakteryzowały się ujemną dynamiką w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r.: meble do siedzenia przekształcane w miejsca do spania (92,6) i meble drewniane w rodzaju stosowanych w kuchni (84,2).

Podsumowując cały 2019 r. widać, że wolumen mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w kuchni w porównaniu do 2018 r. wzrósł o ponad 10% i wynosił 4.556 tys. sztuk. Zaobserwowano również wzrost wolumenu mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach o 4,2% w porównaniu do poprzedniego roku. Pozostałe dwie grupy w omawianym roku wykazywały się dynamiką ujemną. (…)

Tekst: Tomasz Wiktorski , Renata Szewczyk (B+R Studio)

Więcej w wydaniu kwiecień 2020 miesięcznika „BIZNES meble.pl”, w wydaniu on-line TUTAJ