Edukacja

Nowa jakość producentów mebli w Polsce?

Radomsko to meble. Na zdjęciu: zakład produkcyjny firmy Fameg.

Nowa jakość producentów mebli w Polsce?

Radomsko to meble: kilka miesięcy temu pisaliśmy o radomszczańskim zagłębiu meblowym i inicjowanym programie Radomsko Mebluje. Okazuje się, że są już pierwsze efekty wspólnych działań władz miejskich i producentów z Radomska.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Jednym z pierwszych działań zrealizowanych w ramach projektu była analiza aktualnego potencjału powiatu radomszczańskiego jako miejsca produkcji mebli. Wykonało ją B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego. Warto przytoczyć kilka istotnych informacji na temat struktury i liczby producentów mebli w powiecie radomszczańskim na tle woj. łódzkiego i Polski. Radomsko i okolice to około 600 podmiotów, którzy produkują meble. Dla porównania liczba ta jest większa niż łączna liczba producentów mebli w województwach lubuskim czy świętokrzyskim. Dodajmy, że w samym powiecie radomszczańskim skupionych jest aż 37% producentów mebli woj. łódzkiego.

Zarówno w woj. łódzkim jak i powiecie radomszczańskim obserwuje się wyższą niż przeciętnie w Polsce aktywność mikro podmiotów meblarskich. Ten odsetek przekracza 94%, natomiast średnia w Polsce wynosi poniżej 92%. Niemniej, należy wspomnieć, że wśród radomszczańskich firm funkcjonują również rozpoznawalne w Polsce firmy małe, średnie i duże, m.in.:

 • Fameg,
 • Mebin,
 • Krysiak Meble,
 • Meble Gołąb,
 • Mebel Sokół & Gajda,
 • Meble Olejnikowski,
 • Meble Nems,
 • Stolartswo Meblowe Kazimierz Majer,
 • Rad-Stol, Stolder,
 • Mebdom,
 • Stol-Meb.

Wartość produkcji mebli w powiecie radomszczańskim z uwzględnieniem firm mikro szacuje się na 172 mln zł netto (w cenach producentów). Według szacunków stanowi to istotne 6% krajowego zapotrzebowania na meble.

Radomsko = meble

W ramach przeprowadzonej ankiety wśród 52 firm, pytano o zakres dystrybucji i plany rozwoju. Łącznie blisko połowa respondentów (47%) określiła, że sprzedaż ich produktów ma charakter regionalny i odbywa się w kilku województwach na terenie Polski. Odsetek ankietowanych, którzy wskazali cały kraj wyniósł 23%. Natomiast 28% respondentów wymieniło dystrybucję na terenie całego kraju i eksport. Żaden z respondentów nie zadeklarował, że produkcję swoich wyrobów przeznacza w 100% na eksport. Tylko 2% deklaracji dotyczyło sprzedaży wyłącznie lokalnej.

Na pytanie „Jaki będzie zakres Państwa dystrybucji za 3 lata”, aż 46% respondentów wskazało na rozwój zakresu dystrybucji wybierając opcję „Polska i eksport” – wzrost o 18 pkt proc. Na zakres regionalny i całą Polskę wskazało po 15% producentów mebli. 21% deklaracji dotyczyło sprzedaży w obrębie kilku województw. Przy sprzedaży lokalnej pozostało 2% respondentów. Również w przyszłości firmy meblarskie nie planują przeznaczać w 100% swojej produkcji na eksport. Jak wynika z przytoczonych danych radomszczańscy producenci mebli zakładają rozwój swoich firm i poszerzenie zakresu dystrybucji w perspektywie najbliższych 3 lat. Są zainteresowani eksportowaniem części swoich produktów zagranicę, ale częściej myślą o zwiększeniu ekspansji z regionalnego na krajowy.

Radomsko mebluje

Kraj, do którego obecnie Radomsko eksportują meble to najczęściej Niemcy (48% deklaracji). Na drugim miejscu wskazywano kraje Europy Wschodniej (36%). Około 8% respondentów wskazało na rynek austriacki, natomiast po 4% francuski i brytyjski oraz inne rynki. Deklaracje o planach na przyszłość nie odbiegają od radykalnie od teraźniejszej sytuacji. Uwzględniając, że grono eksporterów zwiększy się o nowe firmy to nadal 45% producentów planuje eksport mebli do Niemiec, natomiast 29% do krajów Europy Wschodniej. Z kolei odsetek deklaracji o planach eksportu do Wielkiej Brytanii wyniósł 10%. Na Francję jako rynek zbytu swoich mebli w ciągu najbliższych 3 lat wskazało 7% producentów. Natomiast zainteresowanie rynkiem austriackim pozostanie na podobnym poziomie, ale jego relatywne znaczenie zmniejszy się. Warto zauważyć, że producenci mebli z powiatu radomszczańskiego częściej wskazywali na rynki Europy Wschodniej niż ma to miejsce w przypadku całego eksportu z Polski.

Idąc tropem wniosków płynących z analiz uruchomiono stronę RadomskoMebluje.pl zorganizowano wystawę mebli podczas Święta Miasta. W druku jest wspólny katalog promocyjny. Podczas Międzynarodowych Targów Meblowych w Ostródzie pojawi się wspólna ekspozycja radomszczańskich producentów pod szyldem Radomsko Mebluje. Deklaracje udziału w różnych działaniach przewidzianych w projekcie zgłosiło ponad 40 firm. Projekt jest realizowany ze wspólnych środków Urzędu Miasta i Przedsiębiorców. Czekamy na dalsze efekty.

TEKST: Milena Dorozińska, Tomasz Wiktorski

Artykuł został opublikowany w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 9/2014