Edukacja

Instytuty Łukasiewicza łączą siły

Jadwiga Emilewicz na otwarciu nowej jednostki badawczej Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Instytuty Łukasiewicza łączą siły

Od 11 stycznia działa nowa jednostka badawcza, Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny. Ośrodek powstał na podstawie 5 instytutów wchodzących w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Reklama
visby.pl banner z promocją na łóżko

Jestem przekonany, że ten potencjał 700 pracowników, unikatowej aparatury badawczej będzie wykorzystany po to, by budować potencjał badawczo-naukowy, rozwojowy, ale też po to, by ściśle współpracować z podmiotami gospodarczymi, rozwiązując ich problemy, proponując najnowsze osiągnięcia nauki, wdrażane do konkretnych zastosowań – powiedział witając gości wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzek.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. była wicepremier Jadwiga Emilewicz. Jesteśmy w przededniu uruchomienia bardzo dużego portfela środków na badania i rozwój, programu Horyzont Europa. Gdyby instytuty funkcjonowały w dotychczasowej formule, ich potencjał pozyskiwania środków na realizację projektów byłby radykalnie ograniczony – wskazała Jadwiga Emilewicz.

Natomiast prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz Piotr Dardziński wskazywał na możliwości pozyskiwania grantów. Zgodnie z założeniami Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny ma zwiększyć możliwości rozwojowe i znacząco poszerzyć ofertę rynkową. Powstaną nowe interdyscyplinarne kierunki badawcze, co pomoże m.in. w pozyskiwaniu międzynarodowych grantów i zagranicznych partnerów biznesowych do projektów o wysokim stopniu innowacyjności.

Jaki ma potencjał Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny?

Nowy instytut będzie zatrudniał ok. 700 osób i ponad 70 unikatowych urządzeń badawczych, co uczyni go drugim największym instytutem Łukasiewicza w Polsce. Połączone kompetencje eksperckie w wielu dyscyplinach naukowych zwiększą potencjał nowej jednostki w konkursach europejskich i umożliwią podniesienie poziomu komercjalizacji prac B+R. W ramach Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego powstanie sześć centrów badawczych: Pojazdów Szynowych, Obróbki Plastycznej, Technologii Drewna, Transformacji Cyfrowych, Logistyki i Nowoczesnych Technologii oraz Technologii Rolniczych i Spożywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz powstała w 2019 r., jej celem jest ścisła współpraca nauki z biznesem z naciskiem na komercjalizację prac badawczo-rozwojowych. Z liczbą ponad 7,5 tys. pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4 tys. urządzeń kluczowej aparatury badawczo-rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawczą w Europie. Łukasiewicz oferuje biznesowi unikalny System wyzwań, w ramach którego grupa 4,5 tys. naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i w czasie nie dłuższym niż 15 dni roboczych przygotowuje rozwiązanie. Co ważne, przedsiębiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z przygotowaniem pomysłu na prace badawcze; a jeśli odpowiedzią na problem przedsiębiorcy jest gotowe rozwiązanie, badanie lub certyfikacja, całość procesu trwa jeszcze krócej. Łukasiewicz działa w następujących obszarach badawczych: Zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.