Edukacja

Arabia Saudyjska: nie tylko ropa naftowa

Na liście największych odbiorców polskich mebli Arabia Saudyjska jest nieobecna.

Arabia Saudyjska: nie tylko ropa naftowa

Na liście największych odbiorców polskich mebli Arabia Saudyjska jest nieobecna. Biorąc jednak pod uwagę, że meble sprowadzane z Polski stanowią niewiele ponad 2% saudyjskiego importu warto przyjrzeć się bliżej temu rynkowi. Z całą pewnością dla polskich meblarzy na atrakcyjność saudyjskiego rynku wpływa wysoka dynamika planowanych i rozpoczętych inwestycji w sektorze usług medycznych, handlu i edukacji, a także w budownictwie indywidualnym.

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Arabia Saudyjska i meble? Dla większości to przede wszystkim kraj o największych na świecie zasobach ropy naftowej. Na jego terytorium znajduje się ponad jedna czwarta światowych zasobów tego surowca, co daje mu wiodącą rolę w Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (27-30% całości wydobycia w ramach OPEC). To właśnie ropa naftowa i produkty jej przetwórstwa są podstawową gałęzią gospodarki Arabii Saudyjskiej. Generują one blisko 45% PKB i niemal 80% dochodów budżetowych. Wpływy walutowe z eksportu ropy naftowej (90% wartości całego eksportu) stanowią główną siłę napędową gospodarki narodowej.

Eksport Arabii Saudyjskiej w 2012 r. zamknął się kwotą 386 mld dolarów. Głównymi odbiorcami saudyjskiego eksportu były: Tajwan (14%), USA (13%), Chiny (13%), Japonia (12%) i Korea Południowa (9%). Jeżeli chodzi o import (144 mld dolarów w 2012 r.), to dominują w nim maszyny i urządzenia, artykuły żywnościowe, chemikalia, środki transportu i wyroby tekstylne. Głównymi partnerami Arabii Saudyjskiej w imporcie są Chiny (14%), USA (13%), Korea Południowa (7%), Niemcy (7%) i Indie (6%).

Rynek Arabii Saudyjskiej, podobnie zresztą jak obszar całej Zatoki Perskiej, jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków w skali globalnej. Jednocześnie – ze względu na potencjał finansowy i wsparcie państwa, dużą siłą nabywczą prawie 30-milionowej ludności oraz dogodne umiejscowienie na skrzyżowaniu dróg handlowych pomiędzy Wschodem a Zachodem – jednym z najbardziej atrakcyjnych na świecie. Z drugiej strony jest jednak również jednym z najtrudniejszych ze względu na ogromną konkurencję ze strony zarówno firm miejscowych, jak i zagranicznych.

Najważniejszy partner

Dla Polski Arabia Saudyjska jest najważniejszym partnerem gospodarczym w tym regionie. Oprócz wyrobów sektora rolno-spożywczego (produkty mleczarskie, mięso i wyroby mięsne – przede wszystkim drobiowe i wołowe, przetwory warzywne, świeże i mrożone owoce, soki i koncentraty owocowe, wyroby piekarnicze i cukiernicze, w tym czekoladowe) istotne znaczenie na liście towarów eksportowanych przez polskie firmy do Arabii Saudyjskiej stanowią wyroby przemysłu drzewno-papierniczego, w tym meble biurowe, szpitalne, hotelowe i domowe.

Na konkurencyjność polskiego eksportu wpływa kilka istotnych czynników: cena, marka produktu, referencje użytkowania w krajach Bliskiego Wschodu, oferowane finansowanie lub kredyt kupiecki, termin dostawy i – w przypadku nieznanych dotąd na rynku produktów – gotowość dostarczenia darmowych próbek. Polska, podobnie jak inni nowi członkowie UE, jest postrzegana jako potencjalny dostawca towarów porównywalnych jakościowo z zachodnioeuropejskimi, jednakże po odpowiednio konkurencyjnych cenach.

W aspekcie cenowym na rynku saudyjskim, pozytywnie można ocenić konkurencyjność właściwie całej polskiej oferty eksportowej w takich grupach towarowych, jak:

  • wyroby hutnicze, zwłaszcza stalowe;
  • materiały budowlane, w tym drewniane panele podłogowe oraz drzwi i okna, płytki ceramiczne i szkło budowlane;
  • urządzenia energetyczne i sprzęt elektryczny, meble i sprzęt oświetleniowy;
  • artykuły spożywcze, zwłaszcza słodycze, produkty mleczarskie oraz przetwory warzywne;
  • w zakresie usług technicznych w sektorze nafty i gazu, energetycznym i stoczniowym, telekomunikacji i IT, a także budowlanym w zakresie montażu obiektów przemysłowych.

Arabia Saudyjska i rynek meblarski

Głównym ośrodkiem przemysłu meblarskiego Arabii Saudyjskiej jest centralna część kraju. Pomimo spowolnienia gospodarczego w latach 2008-2009 sektor meblarski rozwija się i osiąga z roku na rok coraz lepsze wyniki. Na tę sytuację niewątpliwie ma wpływ rozwój turystyki i hotelarstwa. Przemysł meblarski Arabii Saudyjskiej jest świadkiem ogromnego popytu i podaży.

Jeżeli chodzi o meble, to Arabia Saudyjska jest jednym z najszybciej rozwijającym się rynków. Jest też jednym z tych krajów rejonu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, w którym nie wykorzystuje się potencjału tego rynku. Krajowi producenci stoją w obliczu niedoboru surowca niezbędnego do produkcji mebli, dlatego też nieunikniona jest duża wartość importu mebli.

31,7 mln dolarów
to wartość eksportu mebli z Polski do Arabii Saudyjskiej w 2013 r. (wzrost o 27 pkt. proc. wobec 2012 r.)

Sytuację te mogą wykorzystać eksporterzy z innych krajów, którzy myślą o ekspansji na nowe rynki zbytu. Ma to odzwierciedlenie w wartości importowanych i eksportowanych mebli z Arabii Saudyjskiej. Według oficjalnych danych ONZ wartość eksportu mebli w 2012 r. wyniosła 76,4 mln dolarów. Z kolei wartość importu była dwadzieścia razy większa. Do Arabii Saudyjskiej sprowadzono meble za 1.546,4 mln dolarów. Z kolei wartość eksportu mebli z Polski w 2013 r. do Arabii Saudyjskiej według danych GUS wyniosła 31,7 mln dolarów. Oznacza to wzrost o 27 pkt. procentowych wobec wartości w roku 2012.

W celu wspierania rozwoju produkcji lokalnej rząd saudyjski wprowadził wyższe podatki przywozowe dla produktów meblowych. Można się zatem spodziewać, że w przyszłości uzależnienie od importu zmniejszy się, jeśli rząd zwiększy nacisk na międzynarodowe firmy, których siedziby znajdują się na terenie Królestwa Arabii Saudyjskiej. Wartość importowanych mebli i drewna potwierdzają teorię o niewykorzystywaniu lokalnego popytu. Meble produkcji lokalnej są wysokiej jakości. Przedsiębiorstwa wyposażone są w nowoczesne i zaawansowane maszyny, a rzemieślnicy przeważnie dobrze wyszkoleni.

TEKST: Marek Hryniewicki

Artykuł został opublikowany w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 9/2014