Edukacja

Życie na kredyt

Wojciech Andrzejewski, wiceprezes zarządu P.R.E.S.C.O. Group.

Życie na kredyt

Ponad 980 tys. Polaków zamierza zaciągnąć w tym roku kredyt lub pożyczkę, a 3,2 mln jeszcze się waha – wynika z badań przeprowadzonych przez TNS Polska na zlecenie P.R.E.S.C.O. Group w ramach programu edukacyjnego „Wydatki Kontrolowane”.

W raporcie, który przygotowano w P.R.E.S.C.O. Group, na podstawie sondażu TNS Polska, znajdują się cenne, również z punktu widzenia branży meblarskiej, informacje. Otóż połowa potencjalnych kredytobiorców w br. zamierza spożytkować pozyskane środki na cele mieszkaniowe, w tym

  • 43% na remont,
  • 7% na zakup mieszkania lub domu.
Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Autorzy publikacji zwracają też uwagę na to, iż blisko co piąty Polak, decydujący się na kredyt lub pożyczkę w tym roku, planuje przeznaczyć pożyczone pieniądze na kupno samochodu (17%). Najbardziej zaskakujący jest fakt, iż co dziesiąty respondent agencji badawczej przyznał, że zadłuża się na… jedzenie.

Zadłużeni dwudziestoletni

Nie dziwi natomiast, że zdecydowaną większość potencjalnych kredytobiorców stanowią ludzie młodzi. Osoby w wieku 20-29 lat zamierzają dwukrotnie częściej zaciągać kredyt lub pożyczkę w tym roku niż statystyczny Polak. Najrzadziej będą zadłużać się w br. osoby powyżej 60 roku życia. Z sondażu wynika, że zaledwie 0,5% badanych ma taki zamiar.

Badania pokazały, że wielu Polaków zamierza zaciągnąć pożyczkę, by poprawić swój standard życia – komentuje Wojciech Andrzejewski, wiceprezes zarządu P.R.E.S.C.O. Group. Niepokojące jest, że aż co dziesiąta osoba planuje zadłużenie, bo nie starcza jej na tak podstawowe wydatki jak jedzenie. Niestety, z badań wynika też, że ponad połowa osób, które mają już dług, nie spłaca go w terminie, co zawsze wiąże się z dodatkowymi, przykrymi konsekwencjami – dodaje.

Tak jak celem zaciągania pożyczek jest poprawa standardu życia, tak powoli standardem staje się przyjmowanie na siebie zobowiązań finansowych. Dane z raportu P.R.E.S.C.O. Group pokazują, że kredyty dotyczą już 61% Polaków, pożyczki – 56%, a karty kredytowe – 55% naszych rodaków – zaznacza Wojciech Andrzejewski. Tym samym, problem zadłużenia dotyczy ponad połowy Polaków. Bywa, że takie osoby nie tylko nie spłacają swoich pożyczek terminowo, ale często zalegają ze spłatą zadłużenia dłużej niż 2 miesiące. Odnosi się to do połowy osób posiadających zaległości w spłacie kredytu, 67% zalegających ze spłatą zadłużenia na karcie kredytowej czy 43% osób niespłacających terminowo pożyczki – wyjaśnia.

Z sondażu przeprowadzonego przez TNS Polska na zlecenie P.R.E.S.C.O. Group wynika, że spośród osób planujących wziąć pożyczkę w tym roku więcej niż co czwarta ma już dług (27%). Zadłużonych jest 27% Polaków zamierzających wziąć kredyt lub pożyczkę na cele mieszkaniowe, co drugi planujący zadłużyć się na podróże oraz co czwarty, który zamierza jeszcze w tym roku pożyczyć pieniądze na wydatki związane z dziećmi. Długi ma też aż 67% Polaków planujących w tym roku zadłużyć się na jedzenie – czytamy w raporcie.

W spirali zadłużenia

Osoby, które zadłużają się, bo nie wystarcza im pieniędzy na podstawowe codzienne wydatki, są szczególnie narażone na wpadnięcie w pętlę zadłużenia i inne związane z tym kłopoty. Tymczasem nawet gdy dług jest już przeterminowany, można starać się porozumieć z firmą, której zalegamy pieniądze lub z windykatorem. Możemy uzgodnić terminy spłat lub ustalić płatności w ratach. Droga polubowna jest zawsze korzystniejsza dla każdej ze stron i pozwala zaoszczędzić wielu stresów związanych ze sprawą w sądzie czy u komornika – wyjaśnia Wojciech Andrzejewski.

Autorzy publikacji P.R.E.S.C.O. Group podkreślają, że ze spłatą pożyczek lub kredytów zalega co drugi zadłużony Polak. Dotyczy to:

  • 47% osób, które posiadają kredyt lub pożyczkę na remont domu,
  • 30% mających zadłużenie na zakup mieszkania lub domu
  • 50% zadłużonych w związku z kupnem samochodu.

Przeterminowany dług ma też zdecydowana większość osób (80%), które zaciągnęły kredyt lub pożyczkę na podróże. Ze spłatą zadłużenia zalegają również trzy na cztery osoby, które wzięły kredyt lub pożyczkę na leczenie dziecka. Ponadto 86% posiadających zadłużenie na ubrania lub buty dla dziecka i około połowy posiadających dług na jego edukację.

Z naszych badań wynika, że Polacy nie tylko regularnie zalegają z opłatą rachunków, ale też często te opóźnienia przekraczają okres 2 miesięcy – informuje Wojciech Andrzejewski. Dotyczy to ponad połowy zalegających z czynszem za mieszanie, co trzeciego mającego opóźnienia w opłatach za telewizję kablową i satelitarną, co czwartego zalegającego z należnościami za telefon i Internet oraz co piątego niepłacącego terminowo rachunków za prąd, gaz, olej opałowy, wodę, ścieki, ciepło. To stawia dłużników w dość trudnej sytuacji. Zgodnie z prawem każdy, kto ma zaległość na minimum 200 zł przeterminowaną co najmniej 2 miesiące, może zostać zgłoszony do biura informacji gospodarczej i mieć w związku z tym duże problemy w zaciągnięciu jakiekolwiek kredytu lub choćby podpisaniu umowy dotyczącej usług telekomunikacyjnych, telewizji kablowej lub satelitarnej – mówi Wojciech Andrzejewski.

Raport P.R.E.S.C.O. Group

Ma służyć nakreśleniu skali zjawiska zadłużenia w społeczeństwie, ze szczególnym naciskiem na problem zaległych zobowiązań. Przy okazji bada jak Polacy zamierzają zaciągać pożyczki i kredyty w kolejnych miesiącach roku.

OPR. Anna Szypulska

Artykuł został opublikowany w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 9/2014