Design

Nowa sytuacja pobudziła kreatywność

Tomasz Augustyniak, projektant.

Nowa sytuacja pobudziła kreatywność

Zdaniem Tomasza Augustyniaka obecne doświadczenie pokazuje, jak ważne jest projektowanie odpowiedzialnie społeczne.

Wśród 30 projektantów i projektantek, którzy podzieli się swoimi refleksjami na temat nowej rzeczywistości w artykule „Projektowanie tu i teraz”, opublikowanym na łamach czerwcowo-lipcowego wydania miesięcznika BIZNES.meble.pl, był Tomasz Augustyniak.

W tych warunkach potrzebne są szybkość reakcji, dostosowanie się do nowych potrzeb, reagowanie tu i teraz na nowe wyzwania – wymienia Tomasz Augustyniak.

Po czym dodaje: Wszyscy doświadczyliśmy nagłej zmiany, na którą nikt nie był przygotowany, nikt, bez względu na zamożność, światopogląd, ani sympatie polityczne. Doświadczenie braku czasu na negocjacje, badania konsumenckie, analizy, warsztaty kreatywne itp., pokazało, jak wiele czasu i środków jest niekiedy inwestowanych w kreowanie nowych potrzeb i produktów, które w efekcie komplikują codzienne życie, zamiast je upraszczać – mówi Tomasz Augustyniak.

Projektowanie odpowiedzialne społecznie

Pandemia chyba najbardziej ukazała znaczenie relacji międzyludzkich, absolutnie we wszystkich obszarach ludzkiego życia. Dobrym przykładem były szybko powstające kolektywy współpracy dla wspólnego dobra i dla konkretnych, potrzebujących osób. Nowa sytuacja pobudziła kreatywność oraz przywróciła właściwe, niezbędne znaczenie odpowiedzialnego korzystania z nowych technologii. Nagle wiele obszarów życia przeniosło się do sieci i zostały szybko przekroczone mentalne granice naszych przyzwyczajeń – dodaje Tomasz Augustyniak.

Najpierw wymuszona pandemią zdalna praca, po podliczeniu kosztów oraz przeanalizowaniu efektywności, w wielu miejscach stanie się normą. To tylko jeden z przykładów nagłej zmiany, która natychmiast generuje zapotrzebowanie na nowe produkty i usługi – konkluduje Tomasz Augustyniak. 

TEKST: Anna Szypulska