Newsroom

Branża meblarska najszybciej odrabia straty

305723194

Branża meblarska najszybciej odrabia straty

Reklama
Meblarski-1000-banner-srodtekstowy-750x100-gif-miesiecznik-i-portal-informacyjny-branzy-meblarskiej-biznes-meble-pl

Na podstawie wstępnych danych GUS na temat dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego wywnioskowało, że spośród 34 działów przemysłu najwyższy wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w produkcji mebli. W lipcu br. produkcja sprzedana mebli była wyższa o 24,2% w cenach stałych w porównaniu do lipca ub.r.

Przypomnijmy, że w analogicznym okresie roku poprzedniego wartość ta równa była 3 455,1 mln złotych. Wobec powyższego szacuje się, że w lipcu br. wartość produkcji sprzedanej wyniosła około 4 290 mln złotych, co by oznaczało 7% wzrost wobec czerwca br. – poinformowało B+R Studio.

Na podstawie wieloletnich analiz danych na temat rynku meblarskiego dostrzega się występowanie sezonowości produkcji w Polsce. Jednak B+R Studio zwraca uwagę na to, że pod wpływem pandemii COVID-19 sezonowość ta będzie zaburzona.