Branża

Koncentrujemy się na zaawansowanych rozwiązaniach

Tom K. Schäbinger, prezes Pfleiderer Group.

Koncentrujemy się na zaawansowanych rozwiązaniach

Rozmowa z Tomem K. Schäbingerem, od 1 czerwca 2017 roku prezesem Pfleiderer Group.

Od 1 czerwca jest Pan prezesem Pfleiderer Group. Jak ocenia Pan sytuację – finansową, organizacyjną itp. – firmy, której zarządzania Pan się podjął?

Reklama
Lectra banner śródtekstowy 7500x100 16.02.-15.03.2024

Pfleiderer Group to spółka przyszłości, dlatego jestem niezmiernie dumny, że mogę kierować Grupą. W ostatnich latach Pfleiderer umacniał swoją pozycję rynkową, dzięki czemu stał się jednym z czołowych europejskich producentów płyt drewnopochodnych, osiągając przychody ze sprzedaży na poziomie prawie 1 mld euro. Grupa stała się producentem nowoczesnych produktów o wysokiej jakości, wykorzystywanych w wielu sektorach gospodarki, do których kierujemy nasze wyroby.

Obecnie Pfleiderer prowadzi działalność w 9 zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w Polsce oraz Niemczech, zatrudniając łącznie ok. 3,5 tys. osób. Grupa jest w stanie dostarczać zaawansowane produkty i obsługiwać klientów na kluczowych europejskich rynkach dzięki oddziałom handlowym zlokalizowanym w Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwajcarii, Francji, Austrii oraz Rumunii.

Wypracowana przez lata pozycja Pfleiderer na rynku stanowi solidną bazę.  Aby zapewnić Grupie dalszy rozwój we wszystkich obszarach działalności opracowaliśmy strategię do 2021 r., która została zaprezentowana w ostatnich tygodniach.

Reklama
Banne 300x250 px Furniture Romania ZHali Imre

Czy może Pan przybliżyć założenia nowej strategii?

Dzięki realizacji naszej strategii planujemy stabilnie zwiększać skonsolidowane przychody ze sprzedaży do poziomu ok. 1,2 mld euro za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. Celem jest również wzrost rentowności na poziomie skonsolidowanej EBITDA do poziomu co najmniej 16% wartości przychodów ze sprzedaży za rok zakończony 31 grudnia 2021 r., co powinno oznaczać również wzrost zysków.

Organiczny wzrost skali biznesu osiągnąć chcemy z jednej strony dzięki mądrym inwestycjom ukierunkowanym na wzrost mocy produkcyjnych w zakresie wysokomarżowych produktów oraz nowe technologie. Z drugiej strony koncentrować się będziemy na skutecznej realizacji wdrożonego w Grupie Pfleiderer programu poprawy efektywności. 

Przyjęta przez Zarząd Pfleiderer Group strategia zakłada intensyfikację działań w zakresie sprzedaży. Grupa będzie koncentrowała się na efektywnej dywersyfikacji struktury klientów na kluczowych rynkach, na których działa. Stanie się to m.in. poprzez wejście w nowe pod-segmenty i rozszerzenie swojej działalności w branżach o dużym potencjale.

Od pewnego czasu firma akcentuje skupianie się na segmentach premium, co znalazło również odzwierciedlenie w nowej strategii. Co dla producenta materiałów drewnopochodnych, jakim jest Pfleiderer Group oznacza określenie „segmenty premium” i na czym polegają te działania.

Jednym z elementów przyjętej przez nas strategii jest rozwój w zakresie najwyższej jakości produktów z wartością dodaną, na których osiągane są najwyższe marże i które wyróżniają Pfleiderera na tle konkurencji. Właśnie dlatego portfolio produktowe będzie rozszerzane o kolejne dekory i powierzchnie inspirowane nowymi trendami, tworzone w odpowiedzi na potrzeby klientów. W parze z rozwojem oferty zaawansowanych produktów iść będzie najwyższej jakości obsługa klienta.

Na 2017 r. Pfleiderer Group zapowiadał intensyfikację działań sprzedażowych i marketingowych związanych z „One Collection”. Na czym polegały te działania? Czy jest Pan zadowolony z ich efektów? Jakie działania planowane są na przyszły rok?

„One Collection” to jedna wspólna kolekcja Pfleiderer Group. Po raz pierwszy została zaprezentowana w styczniu 2017 r. w czasie targów branżowych BAU Trade Fair w Monachium. Od tamtego czasu cieszy się nieustannie dużym zainteresowaniem.

Hasłem przewodnim kolekcji jest „Inspirations close to you” i jest ona wyjątkowa pod wieloma względami. To unikalny program dekorów, struktur i formatów. Obejmuje w sumie aż 360 różnych dekorów, które dostępne są na całym świecie – w większości w jednolitej kolorystyce. Inspirowane najróżniejszymi materiałami kompozycje wzornicze inspirują i wywołują emocje, a jednocześnie są ułatwieniem w poszukiwaniu stylu, który najbardziej odpowiada odbiorcy.

Obecnie koncentrujemy się na promocji „One Collection” m.in. poprzez prezentację na wiodących, prestiżowych targach: BAU (Monachium), „EuroShop” (Düsseldorf), „Arena design” i „Meble Polska” (Poznań), „Interzum” (Kolonia). W kolejnych kwartałach w dalszym ciągu będziemy intensyfikować działania sprzedażowe. Pracujemy nad rozszerzaniem grupy klientów na kluczowych rynkach, na których działamy, m.in. poprzez wejście w nowe pod-segmenty i rozszerzenie swojej działalności w branżach o dużym potencjale. Chcemy rozwijać sprzedaż eksportową i w tym zakresie koncentrować się będziemy na zaawansowanych rozwiązaniach dla kluczowych klientów na najważniejszych rynkach.

Tegoroczne wydatki inwestycyjne w firmie przekroczą 60 mln euro. Jakie projekty znalazły się w tegorocznym programie inwestycyjnym? Czy wszystkie założenia na 2017 r. udało się lub uda do końca roku zrealizować? Jakie będą efekty tych inwestycji?

Kluczowe projekty zaplanowane na ten rok to finalizacja i wdrożenie linii do szlifowania płyt w największym zakładzie w Neumarkt, realizacja inwestycji pozwalającej na recykling drewna i obniżenie kosztów pozyskania surowca oraz uruchomienie linii do lakierowania w Leutkirch. W 2017 r. Pfleiderer Group będzie również koncentrował się na intensyfikacji działań sprzedażowych i marketingowych związanych z „One Collection”. Realizacja tych strategicznych z naszego punktu widzenia projektów ma na celu wzrost EBITDA oraz osiąganych marż.

Które obszary w Pfleiderer Group wymagają obecnie inwestycji i jaka będzie ich skala w najbliższych latach? Jakie inwestycje Pfleiderer Group planuje na 2018 r.?

Przyjęta przez nas strategia zakłada stabilne nakłady inwestycyjne na poziomie ok. 70 mln euro rocznie łącznie z nakładami odtworzeniowymi w wysokości ok. 20 mln euro rocznie. Nasze wydatki są głównie skoncentrowane na wzroście mocy produkcyjnych w zakresie produktów z wartością dodaną. Zakładamy, że ponad za 50% wzrostu sprzedaży w najbliższych latach odpowiadać będą wysokomarżowe wyroby.

Dodatkowo, w naszym planie inwestycyjnym zabezpieczyliśmy środki na rozwój wchodzącej w skład Grupy spółki Silekol. To uznany na rynku producent żywic klejowych i utwardzaczy stosowanych w przemyśle drzewnym. Chcemy jeszcze lepiej wykorzystywać jej potencjał. Spodziewamy się, że ten projekt będzie miał pozytywny wpływ na generowane przez Grupę wyniki.

Czy Pfleiderer Group nadal odczuwa presję cenową wywieraną przez producentów materiałów drewnopochodnych z Europy Wschodniej? W jaki sposób firm radzi sobie z konkurencją w postaci taniej płyty ze Wschodu?

Presja cenowa wywierana przez producentów materiałów drewnopodobnych z Europy wschodniej jest odczuwalna, ale pamiętajmy, że chodzi o niskomarżowe, standardowe produkty. Naszą odpowiedzią jest jeszcze większa specjalizacja, koncentracja na produktach z wartością dodaną i segmentach premium. Warto zauważyć że ponad 65% produkowanych przez nas standardowych wyrobów podlega dalszej obróbce, dzięki czemu możemy osiągać wyższe marże.

Nasze produkty jesteśmy w stanie sprzedawać w całej Europie. Koncentrujemy się na najbardziej zaawansowanych rozwiązaniach, które dostarczamy kluczowym klientom na najważniejszych rynkach. To nasze przewagi konkurencyjne.

Spadające, jednocyfrowe bezrobocie w Polsce powoduje, że wiele firm skarży się na brak pracowników. Czy ten problem dotyka też Pfleiderer Group? Jakie działania podejmuje firma, by zniwelować skutki tej sytuacji? Czy Pfleiderer Group planuje w perspektywie najbliższych lat np. relokację mocy produkcyjnych i otwieranie nowych zakładów w Europie Wschodniej przy jednoczesnym ograniczaniu produkcji lub zamykaniu zakładów produkcyjnych  w Niemczech i w Polsce?

Wzrost mocy produkcyjnych wymaga zwiększenia zatrudnienia, a sytuacja na polskim rynku pracy stanowi wyzwanie. Chcemy być atrakcyjnym pracodawcą, a kapitał ludzki jest ważnym elementem naszej strategii rozwoju. Inwestujemy i podnosimy kompetencje naszych pracowników. Takie podejście pozwala nam zwiększać liczbę pracowników, która w całej Grupie wynosi obecnie ponad 3,5 tys. osób. Nie planujemy przenoszenia produkcji z powodów związanych z rynkiem pracy i nie zamierzamy otwierać fabryk w innych krajach, gdzie koszty pracy są niższe.

I ostatnie już pytanie: czego można byłoby życzyć nowemu CEO Pfleiderer Group? Jakie są Pana osobiste cele?

Jednym z kluczowych filarów strategii są mądre inwestycje w rozwój naszego kapitału ludzkiego, co wpływa na tworzenie przewagi konkurencyjnej oraz wyższej wartości dla naszych klientów. Z tego względu będę trzymał się mojego osobistego celu: zapewniajmy wysoki poziom satysfakcji naszym pracownikom, a nasi klienci będą również zadowoleni.

Dziękuję za rozmowę.

ROZMAWIAŁ: Marek Hryniewicki

Wywiad opublikowany został w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 11/2017