Branża

Grupa EGGER realizuje strategię Net Zero 2050

Egger net zero 2050.

Grupa EGGER realizuje strategię Net Zero 2050

Producent materiałów drewnopochodnych robi pionierski krok w kierunku ochrony klimatu. Grupa EGGER wyraźnie angażuje się w realizację strategii Net Zero do roku 2050. Jak jest droga do tego celu?

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

Firma EGGER wyznacza ambitne cele klimatyczne i opracowuje kompleksowe pakiety środków. Net Zero 2050 to radykalne ograniczenie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych wpływających na klimat w całym łańcuchu wartości.

Net Zero krokiem w kierunku ochrony klimatu

Jako producent materiałów drewnopochodnych nasz model biznesowy od zawsze był nierozerwalnie związany z ochroną środowiska i klimatu. Dlatego za nasz podstawowy obowiązek uważamy redukcję emisji wpływających na klimat. Chcemy w ten sposób zapewnić przyszłym pokoleniom możliwość życia i pracy w sposób zrównoważony, korzystając z naszych przyjaznych dla klimatu materiałów drzewnych – mówi Thomas Leissing, dyrektor ds. finansów i administracji Grupy oraz rzecznik Zarządu Grupy EGGER.

EGGER opracowuje ambitną, przyszłościową strategię klimatyczną mającą na celu zmniejszenie śladu CO2 całej grupy.

Zobowiązanie do osiągnięcia celu Net Zero do roku 2050

Firma EGGER angażuje się w redukcję emisji gazów cieplarnianych mających wpływ na klimat zgodnie z Porozumieniem klimatycznym z Paryża. Producent jest wyraźnie zdeterminowany, by osiągnąć cel Net Zero do roku 2050 .

Cel Net Zero oznacza, że emisje muszą być usuwane z atmosfery w takim samym stopniu, w jakim są wytwarzane. Firma EGGER opracowała kompleksowe podejście obejmujące całą grupę , aby stale ograniczać emisje wpływające na klimat i redukować je do zera do roku 2050.

Jaka jest droga firmy EGGER do Net Zero?

Firma EGGER zawsze działała z myślą o przyszłych pokoleniach i podejmowała decyzje ostrożnie. Produkujemy produkty z kluczowego surowca w aktywnej ochronie klimatu: drewna. Drewno wiąże CO2 – jest to zaleta, która ma zastosowanie również w przypadku naszych materiałów drewnianych. Jednak nasza odpowiedzialność za ochronę klimatu nie kończy się na wytwarzaniu zrównoważonych produktów. Jako firma produkcyjna uważnie obserwujemy emisję gazów cieplarnianych w naszym łańcuchu wartości. Dlatego robimy znaczący krok i ustanawiamy ambitną, wybiegającą w przyszłość strategię klimatyczną, aby zmniejszyć ślad CO2 całej naszej Grupy – czytamy w strategii klimatycznej i celach klimatycznych Grupy EGGER.

Ślad węglowy Grupy EGGER

  • Zakres 1 odpowiada za 10% śladu CO2: Bezpośrednie uwalnianie emisji wpływających na klimat w zakładach (np. gaz ziemny, nasza własna flota pojazdów);
  • 14% śladu CO2 występuje w Zakresie 2: Pośrednie uwalnianie emisji wpływających na klimat poprzez zakup energii (np. zakupioną energię elektryczną);
  • 76% śladu CO2 występuje w Zakresie 3: Pośrednie uwalnianie emisji wpływających na klimat w łańcuchu wartości na wyższym i niższym szczeblu łańcucha wartości (np. klej, papier, fracht).

Ścieżka etapowa: cele pośrednie do 2030 roku

Jak zauważa Grupa, wdrożenie celu Net Zero 2050 będzie w praktyce bardzo trudne. Zaangażowanie to jest dla firmy EGGER przełomowe. Przede wszystkim wymaga kompleksowych działań w wielu obszarach przedsiębiorstwa.

Firma wyznaczyła sobie następujące kamienie milowe do roku 2030:

  • Do roku 2030 zmniejszy bezpośrednie emisje z fabryk (Zakres 1) o co najmniej 30% .
  • Do 2030 roku zmniejszy emisję pośrednią z zakupionej energii (Zakres 2) o co najmniej 40% .
  • Do roku 2030 zmniejszy pośrednie emisje z wyższego i niższego szczebla (Zakres 3) o co najmniej 10%.

ZOBACZ TAKŻE: EGGER przejmuje fabrykę płyt wiórowych

Szczegółowo przeanalizowaliśmy, w jaki sposób możemy osiągnąć te ambitne cele. W pierwszym kroku zdefiniujemy i wdrożymy konkretne plany inwestycyjne i strategie zakupowe dla redukcji w Zakresie 1 i Zakresie 2. Największym wyzwaniem jest redukcja emisji w Zakresie 3. Tutaj współpracujemy z naszymi partnerami biznesowymi nad nowymi rozwiązaniami technicznymi, technologicznymi i proceduralnymi – wyjaśnia Grupa EGGER.

Źródło: na postawie informacji Grupy EGGER i strategii klimatycznej Grupy