Branża

Dlaczego warto zwrócić uwagę na przemysł meblarski w Polsce?

1712580454

Dlaczego warto zwrócić uwagę na przemysł meblarski w Polsce?

Ponieważ meble to polska specjalność eksportowa w ujęciu światowym!

Reklama
Banner All4Wood 2024 - 750x100

W perspektywie 15 lat najszybciej rozwijał się przemysł meblowy w Chinach i w Polsce. W tym czasie Polska awansowała na 4 miejsce w światowym rankingu eksporterów mebli. Wyprzedzają nas jedynie trzy kraje Chiny, Niemcy oraz Włochy. Polski udział w światowym eksporcie mebli na podstawie danych ONZ wynosił w 2009 roku 5,3%. W ujęciu masowym (w kilogramach) pozycja Polski jako lidera eksportu jeszcze wzrasta.

Według danych Eurostat co roku eksportujemy meble o łącznej masie 2 500 000 ton! Więcej mebli na światowe rynki dostarczają wyłącznie wspominane wcześniej Chiny!

Sukces polskich mebli na świecie jest ważny również dla polskiej gospodarki.

Branża meblarska jest samodzielnym liderem w pozyskaniu dewiz dla naszego kraju. Żadna z branż polskiej gospodarki nie może pochwalić się dodatnim saldem eksportu w wysokości 19,5 mld zł! jakie jest szacowane za rok 2010. W produkcji mebli, w ponad 23 tysiącach podmiotów, znajduje zatrudnienie 167 tyś osób, kolejnych kilkadziesiąt tysięcy pracuje jako dostawcy komponentów i dalej jako sprzedawcy mebli. Znaczenie branży meblarskiej w tworzeniu polskiego PKB stanowi, aż 200% średniej krajów UE.

Całą branżę ucieszył fakt, że po wielu latach korespondencji organizacji branżowych z różnymi ministerstwami meble znajdują przyjazny odbiór u decydentów. Ministerstwo Gospodarki wybrało meble jako pierwszą z 15 branż, które będą wspierane w procesie promocji polskiej gospodarki. Natomiast Ministerstwo Spraw Zagranicznych zamówiło u uznanego projektanta Tomka Rygalika linię mebli, która będzie towarzyszyła wszystkim spotkaniom w ramach polskiej prezydencji w Radzie Europy.

O przyszłości rynku meblarskiego w Polsce 18 maja br. dyskutowano na Wydziale Technologii Drewna SGGW. Pod patronatem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli oraz B+R Studio Tomasz Wiktorski odbyło się seminarium, w którym wzięli udział przedstawiciele przemysłu, naukowcy i studenci wkraczający na rynek pracy. Seminarium prowadził dr inż. Tomasz Wiktorski właściciel B+R Studio pierwszej w Polsce firmy specjalizującej się w analizach rynku mebli.

Organizatorzy:
Wydział Technologii Drewna SGGW,
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli,
B+R Studio Tomasz Wiktorski