Branża

Chcemy dać szansę młodym projektantom

Mariana Kobal, manager Działu R&D w Grupie IMS.

Chcemy dać szansę młodym projektantom

Mariana Kobal, manager Działu R&D w Grupie IMS, o konkursie IMS 4Young, a także współpracy z młodymi projektantami.

Dlaczego Grupa IMS zdecydowała się na aktywną współpracę z młodymi projektantami?

Doskonale zdajemy sobie sprawę z trudności, jakie mają młodzi projektanci w znalezieniu możliwości zdobycia doświadczenia oraz uzyskaniu wsparcia w dostaniu się do branży. Młodzi projektanci potrzebują takich możliwości, aby zdobyć dostęp do branży oraz doświadczenie. Chcemy dać im tę szansę i pomóc w spotkaniu i współpracy z profesjonalistami z branży. Stąd konkurs IMS 4Young.

Korzyści są obopólne. Z jednej strony, młodzi projektanci uzyskują dostęp do branży, mogą zdobyć doświadczenie oraz rozpoznawalność. Z drugiej strony, nasza firma zyskuje na świeżości kreatywnego spojrzenia oraz nowatorskiego talentu. Stanowi to uzupełnienie naszego zespołu projektowego oraz rozwoju produktów.

To inspirujące mieć szansę poznawać pomysły młodych projektantów, uczestniczyć w przekształcaniu tych projektów w fizyczne modele i tworzyć koneksje z przyszłym światem designu. Jesteśmy głęboko przekonani, że dając takie możliwości tworzymy podstawy przyszłego sukcesu młodych projektantów oraz naszych firm.

Czy ubiegłoroczny konkurs IMS 4young był pierwszym przejawem takiej współpracy, czy może już wcześniej podejmowano jakieś próby?

Tak, IMS 4Young 2013 był pierwszą edycją, ale cały proces rozpoczął się na targach poznańskich w 2012 r. Z zamiarem szukania pomysłów „poza pudełkiem” (innowacyjnych, niekonwencjonalnych, wykraczających poza utarte schematy), nasz COO osobiście odwiedził stoiska na „Arena Design”. Rozmawiał wtedy ze studentami, którzy wystawiali tam swoje prace.

W efekcie tych spotkań uzgodniliśmy z dwiema utalentowanymi studentkami z Poznania, że będziemy wspólnie rozwijać dwa modele. Projektantki przygotowały kilkanaście pomysłów na modele mebli skrzyniowych, z których wybraliśmy najlepsze, odpowiadające przedstawionym wytycznym. Miały to być meble modułowe, dostosowane do dzisiejszych realiów małych mieszkań i pozwalające na dowolność aranżacji.

Przez rok wspólnie dostosowywaliśmy modele do produkcji oraz tworzyliśmy wzory, później zaprezentowane podczas targów „Meble Polska 2013”. Projektantki miały wtedy okazję zaprezentować stworzone przez siebie prace oraz poznać opinie klientów. Rok takiej udanej współpracy sprawił, że postanowiliśmy rozwinąć tę koncepcję i zacząć działać szerzej – tak powstała idea konkursu IMS4 Young.

Jak Państwo oceniają ubiegłoroczną edycję konkursu IMS 4young? Chodzi mi – z jednej strony – o zainteresowanie młodych projektantów tą inicjatywą, a z drugiej – o ocenę zgłoszonych prac.

Otrzymaliśmy wiele zgłoszeń od młodych projektantów, chętnych do udziału w naszym konkursie. Wszystkie przedstawione prace fachowo przygotowano. Prace ocenialiśmy w 2 etapach: spośród nadesłanych zgłoszeń wyselekcjonowaliśmy najpierw 10 najlepszych, potem z tej grupy wybraliśmy 3 zwycięskie. Pod uwagę braliśmy: wartości projektowe, funkcjonalność i przeznaczenie mebla, zgodność z regulaminem, a takżemożliwość rozbudowania kolekcji o kolejne elementy.

Jakie korzyści oferuje Grupa IMS laureatom konkursu IMS 4Young?

Zajęcie pierwszego miejsca oznaczało możliwości odbycia praktyk w Grupie IMS, udział w procesie tworzenia prototypów zaprojektowanych mebli, wyjazd na targi „Maison & Objet” w Paryżu, a także nagrodę pieniężną oraz promocję projektu w mediach. Z kolei drugie i trzecie miejsce uhonorowano odpowiednimi nagrodami pieniężnymi oraz promocją projektów w mediach.

Nagrodzeni projektanci uczestniczyli w wielkiej Gali z okazji połączenia marek Bydgoskie Meble i HF Helvetia Furniture. Miała ona miejsce w czerwcu 2013 r. w Operze Nova w Bydgoszczy. Laureaci zebrali gratulacje oraz odebrali symboliczne czeki. Najważniejsze podczas Gali nie były jednak nagrody, a – moim zdaniem – promocja młodych talentów wśród meblarskiej elity. To wielkie wyróżnienie, którego nie można zastąpić niczym innym.

Czy nagrodzone projekty mogą liczyć na wdrożenie do produkcji?

Projekt mebli, który zajął pierwsze miejsce ma oczywiście realną szansę na wdrożenie do produkcji i sprzedaży. Na targach „Meble Polska 2014” zaprezentujmy wzory, które – jeśli zyskają odpowiednią akceptację klientów – pojawią się w naszej ofercie.

Czy projekty młodych designerów odnoszą sukces rynkowy?

To okaże się w późniejszym czasie, gdy meble trafią do regularnej sprzedaży i dotrą do klientów indywidualnych.

A czy w gronie osób startujących w konkursie (laureatów?) widzicie Państwo przyszłych pracowników lub współpracowników Grupy IMS?

Tak, oczywiście. Współpraca z młodymi projektantkami, które zwyciężyły w pierwszej edycji konkursu, układa się pomyślnie. Oczywiście nie wykluczamy jej kontynuacji w przyszłości. Obie zwyciężczynie są jeszcze zajęte studiami i pracami dyplomowymi, ale jesteśmy bardzo otwarci na to, by nadal wspólnie z nimi pracować nad nowymi projektami.

Czy oprócz konkursu IMS 4Young, którego organizatorem byli Państwo, Grupa IMS angażuje się w inne konkursy? Chodzi mi o organizowane przez inne podmioty czy instytucje, dedykowane młodych projektantom?

Oczywiście. Jesteśmy otwarci na takie inicjatywy i jeśli tylko mamy taką możliwość, chętnie angażujemy się w konkursy organizowane przez inne podmioty. Jako Grupa IMS i twórcy konkursu IMS4Young przyjęliśmy zaproszenie do współpracy podczas organizacji i trwania konkursu „Mebel Marzeń” zorganizowanego przez Wydawnictwo meble.pl. Konkurs składa się z dwóch części. W pierwszej „Mebel Dziecięcych Marzeń” byliśmy Patronem, w drugiej, „Spełnij Dziecięce Marzenia”, umożliwimy jego zwycięzcy odbycie u nas praktyk. Z zainteresowaniem przyglądamy się rozmaitym propozycjom współpracy i zawsze jesteśmy otwarci na nawiązanie jej w celu promocji młodych talentów.

Czy przy organizacji konkursów skierowanych do młodych projektantów współpracują Państwo np. ze szkołami wyższymi o profilu artystycznym i wzorniczym?

Konkurs IMS4Young ogłaszamy szeroko, w tym także oczywiście bezpośrednio na uczelniach prowadzących pożądane przez nas kierunki. Poza zaangażowaniem w konkursy, jesteśmy otwarci także na inne formy współpracy z polskimi uczelniami wyższymi. Możemy to wskazać na przykładzie SGGW w Warszawie. Z tą uczelnią mamy kontakt w ramach organizacji praktyk/staży dla jej studentów. Jesteśmy bardzo zadowoleni z poziomu studentów, którzy odznaczają się wysoką wiedza, dużą samodzielnością, kreatywnością i pomysłowością.

I z ogromną dumą mogę powiedzieć, że na targach „Meble Polska 2014” w Poznaniu zaprezentujemy dwie aranżacje do przedpokoju rozwinięte przez studenta z SGGW podczas trzymiesięcznych praktyk w Dziale R&D. Jesteśmy także w trakcie rozmów z dwiema innymi uczelniami wyższymi, których studenci również mogliby odbywać u nas praktyki i staże.

Czyli ta współpraca dotyczy nie tylko konkursów, ale jest szersza?…

Jeszcze przed ogłoszeniem otwarcia pierwszej edycji konkursu IMS 4Young, szukając techników do pracy w dziale R&D, postanowiliśmy dać szansę młodym. Zamiast korzystać z ogólnych serwisów internetowych, zwróciliśmy się z naszą ofertą pracy do uczelni wyższych w Polsce. Młode osoby mają wiele trudności z tym, aby zaraz po studiach otrzymać interesującą propozycję pracy. My taką możliwość otworzyliśmy i jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów takiej rekrutacji.

A jak oceniają Państwo przygotowanie młodych projektantów do praktycznej współpracy z przemysłem? Czy wiedza i wymagania stawiane studentom Akademii Sztuk Pięknych korespondują z realiami przemysłu, czy nie? Czy młodzi polscy projektanci są przygotowani do współpracy z przemysłem?

Młodzi projektanci są dobrze przygotowani merytorycznie, a jednocześnie pozostają otwarci, pomysłowi i pełni świeżych koncepcji. Współpracując z nami mają możliwość poznania „twardej strony biznesu”. Swoje pomysły konfrontują z realnymi potrzebami, wymaganiami i ograniczeniami, jakie stawia przemysł meblarski oraz rynek.

Uważam, że wiedza i podstawy wyniesione ze studiów są na wysokim poziomie, a u nas studenci mają możliwość wykorzystania ich w praktyce. Młode osoby są otwarte na to, by się uczyć, wykorzystują swoje świeże spojrzenie, ale nie chcą być tylko artystami. Pragną swój talent przekuć na coś naprawdę użytecznego, a przy tym pięknego. Po odbytych u nas praktykach lub stażu niejednokrotnie mówią nam, że wiele się u nas nauczyli, doceniają przyjazną, pozytywną atmosferę pracy i możliwości, jakie dajemy.

Jakich inicjatyw dedykowanych młodym projektantom możemy oczekiwać jeżeli chodzi o plany marketingowe Grupy IMS w najbliższym czasie?

Lada moment uruchomimy nową edycję konkursu dla młodych projektantów – więcej informacji można znaleźć na stronie www.ims4young.pl. Liczymy, że konkurs stanie się naszą stałą inicjatywą i pozwoli młodym, utalentowanym projektantom na szeroką prezentację swoich uzdolnień. Nadal chcemy też rozwijać aktywną współpracę z uczelniami wyższymi w Polsce, aby nadać jej kształt cyklicznie odbywających się staży oraz praktyk w Grupie IMS. Jako Grupa IMS wierzymy, że młode osoby są naszą przyszłością. W miarę możliwości z prawdziwą przyjemnością angażujemy się w rozmaite działania. Jesteśmy wciąż otwarci na nowe propozycje i pomysły.

Dziękuję za rozmowę.

ROZMAWIAŁ: Marek Hryniewicki

Wywiad został opublikowany w miesięczniku BIZNES.meble.pl, nr 2/2014